Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Dagens möte Regeländringar i sjukförsäkringen – hur påverkar det dig som arbetsgivare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Dagens möte Regeländringar i sjukförsäkringen – hur påverkar det dig som arbetsgivare."— Presentationens avskrift:

1 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Dagens möte Regeländringar i sjukförsäkringen – hur påverkar det dig som arbetsgivare Nya effektiva samverkansformer mellan Försäkringskassan och dig som är arbetsgivare – presentation av nya kontaktvägar och samverkansformer

2 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Största förändringen i sjukförsäkringen på 15 år Träder i kraft den 1 juli 2008 respektive den 1 jan 2009 Jan

3 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Regeringen vill… ”…effektivisera sjuk-skrivningsprocessen och öka möjligheterna för sjukskrivna att återgå i arbete.” Proposition 2007/08:136 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete

4 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Jan Regeländringar i sjukförsäkringen Träder i kraft 1 juli 2008 och 1 januari 2009 Införande av rehabiliteringskedja Tidsbegränsning av sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning Tidsbegränsad sjukersättning upphör Nya kriterier för rätten till sjukersättning

5 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Rehabiliteringskedjan Vid nedsatt arbetsförmåga efter 12 månaders sjukskrivning kan förlängd sjukpenning beviljas efter ansökan. Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgifterna.* Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Arbetsuppgifter sökes även på hela arbetsmarknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. *Den sjukskrivne har rätt till ledighet för att söka och pröva annat arbete (Prop 2007/08:151) ** Vid särskilda skäl kan detta gälla längre än 6 månader. *** Vid allvarliga sjukdomar betalas sjukpenning ut längre än 12 månader. 0123456789101112 månader ***

6 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Sjukskrivningsperioder läggs samman Beslut om var i rehabiliteringskedjan bedömningen ska göras Krav på underlag – ”arbetsgivarutlåtande” – från och med 1 januari 2009

7 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Sjukpenning i högst 364 dagar under en ”ramtid” på 450 dagar Fortsatt sjukpenning kan beviljas efter ansökan (synnerliga skäl) Ersättningsnivå 80 % Ettårsgräns för sjukpenning

8 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Förlängd sjukpenning kan beviljas i högst 550 dagar efter ansökan Ersättningsnivå 75 % Förlängd sjukpenning

9 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Rehabiliteringsersättning Tidsgränser – 3 månader och 1 år Begränsning enligt sjukpenning och förlängd sjukpenning

10 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Rehabiliteringsersättning Begränsning enligt tidsgränser i rehabiliteringskedjan

11 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Övergångsbestämmelser för sjukpenning Äldre bestämmelser vid bedömning av arbetsförmåga gäller längst till och med 31 december 2008 För sjukperioder som varat i mer än 364 dagar den 1 juli beviljas förlängd sjukpenning med automatik

12 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Kraven skärps för att få sjukersättning Stadigvarande nedsatt arbetsförmåga Alla rehabiliteringsmöjligheter uttömda Särskilda skäl ska inte beaktas

13 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Tidsbegränsad sjukersättning upphör Tidsbegränsad sjukersättning som upphör efter 1 juli kan beviljas för ytterligare perioder Sammanlagt kan högst 18 månader beviljas, längst till och med december 2012

14 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Vad innebär regeländringarna för arbetsgivare? Arbetsrättsligt ingen förändring Arbetsgivarnas ansvar för anpassning och rehabilitering kvarstår Arbetsgivarnas ansvar kvarstår dag 91-180 även om den anställda har kontakt med Arbetsförmedlingen Fortsättning…

15 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Fortsättning… Sammanläggning av sjukperioder kan innebära krav på omplacering tidigt i en ny sjukperiod Arbetsgivarutlåtande begärs via den anställda Anställda med tidsbegränsad sjukersättning som upphör kan komma tillbaka i tjänst

16 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Arbetsgivarutlåtande Gäller från och med 1 januari 2009 Begärs via den sjukskrivna/anställda Liknande uppgifter som i ”rehabiliteringsutredningen” Begärs enbart om uppgifterna behövs

17 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Vad sker under hösten 2008? Försäkringskassan kontaktar arbetsgivare för att utreda sjukfall som började före 1 juli 2008 Parallellt kommer nya sjukfall att utredas enligt nya reglerna

18 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Strategin för partnersamverkan

19 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Nya Försäkringskassan – nya förutsättningar Samverkan med partners har varit olika i olika delar av landet Partners har framfört krav på ökad tillgänglighet Ny organisation i nya Försäkringskassan Behov av nya kontaktvägar Krav på effektiv samverkan med partners ”Enkelt, snabbt och rätt”

20 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare IdagImorgon Enkelt, snabbt och rätt för partners Vad innebär strategi för partnersamverkan? Partners möter ”en Försäkringskassa” i hela landet Enkel och snabb kontakt genom nya kontaktvägar anpassade till partners Särskilt stöd erbjuds till prioriterade arbetsgivare och vårdenheter för att minska ohälsan

21 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare KontaktvägVadFör vem Självbetjäning Information om försäkringen Tillgänglighet dygnet runt Vana internet- användare Kundcenter för partners Information om försäkringen Personlig service Ovana internet- användare Söker personlig kontakt Samverkansansvarig Frågor om samverkan Chef eller ansvarig hos arbetsgivare/ vårdgivare Enkel och snabb kontakt genom nya kontaktvägar

22 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Självbetjäning för tillgänglighet dygnet runt Generell information Enklare tjänster, till exempel anmälningar av sjukfrånvaro och vård av barn Nedladdningar av blanketter Enkelt Tillgängligt dygnet runt Nya tjänster utvecklas, exempelvis rapportering, komplettering och status i ärende Fördelar för partners:

23 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Kundcenter när personlig kontakt önskas Generella frågor om sjuk- och socialförsäkringen Viss service i individärenden, till exempel upplysningar och möjlighet till kompletteringar Användarstöd till självbetjäningstjänsterna Förmedlar kontakt till handläggare och samverkansansvariga Ett nummer för att nå hela Försäkringskassan, 0771-179000 Handläggarna är specialiserade på frågor från partners Fördelar för partners:

24 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Samverkansansvarig för strukturell samverkan Generell information och utbildning om nya regler och arbetssätt Samverkansöverenskommelser för arbetsgivare och vårdenheter med behov av stöd Samverkansprojekt med kommuner, vården arbetsförmedling Fokus på ohälsa Fokus på att förbättra samverkan Fördelar för partners: En resurs dedikerad för samverkan

25 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Fördjupad samverkan för minskad ohälsa ArbetsgivareVårdenheter Arbetsgivare med hög ohälsa Samverkansansvarig Kontaktteam Vårdenheter med avvikande sjukskrivningspraxis Samverkansansvarig Samverkanskoncept för arbetsgivare och vården med behov av extra stöd för att minska ohälsan

26 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Fördjupning av samverkanskoncept – åtgärdsprogram Förutsättningar:Exempel på innehåll: En skriftlig samverkans- överenskommelse mellan arbetsgivaren och Försäkringskassan Utsedd ansvarig på bägge sidor – för Försäkringskassan ansvarar den samverkansansvarige Ömsesidiga åtaganden både för arbetsgivaren och Försäkringskassan – Samrådspartner – Kontaktteam – Handlingsplan för intern rehabiliteringsprocess – Mål för sjukfrånvaron

27 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Grundläggande principer i individärenden All dialog/planering i individärenden ska ske vid ett avstämningsmöte där individen medverkar Ingen personlig handläggare ska handlägga/diskutera en annan personlig handläggares ärende Individen ska vara delaktig

28 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Fördelar för alla parter Lätt att få kontakt med Försäkringskassan Partnerspecialiserade kontaktvägar Fokus på samverkan genom samverkansansvariga Arbetsgivare/vårdenheter med hög ohälsa får särskild hjälp och stöd Samma stöd och hjälp i hela landet

29 Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Partnersamverkan införs under 2008 Kundcenter för partners öppnar för vården och arbetsgivare Samverkanskonceptet klart för arbetsgivare Samverkans- ansvariga finns på plats Kundcenter för partners öppnar för Arbetsförmedlingen, kommunerna, Kronofogdemyndigheten och försäkringsbolag 1 maj 1 april 1 juni 1 september 1 november Samverkans- ansvariga är färdigutbildade


Ladda ner ppt "Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare Dagens möte Regeländringar i sjukförsäkringen – hur påverkar det dig som arbetsgivare."

Liknande presentationer


Google-annonser