Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Organisations- Region Övriga Sverige Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Organisations- Region Övriga Sverige Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Organisations- Region Övriga Sverige Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012

2 3+. Rädsla är en bakomliggande faktor för hur gruppen fungerar eller leds. NYA VÄRDERINGAR ATT FOKUSERA PÅ Värderingar som visas i blått är viktiga för de individer som arbetar för organisationen och är efterfrågade inom Önskad kultur men syns inte som toppvärderingar för Nuvarande kultur. Hur kan du stödja din personal till att få dessa värderingar och styrkor att fungeras så att de och organisationen kan dra ytterligare fördel av dem?  Värderingar som matchar: 5 Värderingar som matchar: 3 kostnadsjakt, förvirring 41%+. Krissituation som kräver ledarskapsförändringar för att undvika ett organisatoriskt misslyckande. Entropi: 23% NVA Sweden: Organisations- Region Övriga Sverige (353) Begränsande värderingar: 2 Summary March 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre Likhet mellan Personlig & Nuvarande kultur 3 eller flera. De anställda kan helt fokusera på sitt arbete. 1-2. De anställda kan någorlunda fokusera på sitt arbete. 0. De anställda kan inte fokusera på sitt arbete. Titta på de blå värderingarna i Önskad kultur för vägledning, om möjligt. Likhet mellan Nuvarande & Önskad kultur 6 eller flera. Utmärkt, stark, hälsosam kultur. 4-5, bra. Gruppen är på rätt väg. 2-3, ok. Gruppen är någorlunda på rätt väg. Mer arbete krävs. 0-1, dålig. Gruppen är missnöjd eller frustrerad, vill ha ändringar eller få en ny inriktning. 0. Den här gruppens arbete är inte baserat på rädslor. 1-2. Det kan finnas en del bakomliggande rädslor som påverkar hur beslut tas eller hur människor leds.          0-10%. Hälsosam funktion. 11%-20%. Vissa problem som behöver noggrann granskning. 21%-30%. Viktiga problem som kräver omedelbar uppmärksamhet. 31%-40%. Allvarlig situation som kräver omedelbart ingripande och förändringar i ledarskapet.      Önskade kulturella värderingar som visas i svart är helt och hållet nya efterfrågningar. De visas inte inom Personlig eller Nuvarande kultur. I vilken utsträckning är dessa värderingar positiva nya efterfrågningar eller kanske en reaktion på något som händer eller som är ohälsosamt i den Nuvarande kulturen? Vilka mönster noterar du gällande dessa nya värderingar? Starta en dialog med de anställda för att få en djupare förståelse.

3 lagarbete 1154(R) ansvar 1104(I) kostnadsjakt (L) 991(O) humor/ glädje 925(O) anställdas hälsa 861(O) resultatinriktat 833(O) ständigt lärande 764(O) förvirring (L) 753(O) engagemang 745(I) effektivitet 713(O) samarbete 715(R) anställdas hälsa 2011(O) lagarbete 1394(R) erkännande av anställda 1272(R) humor/ glädje 1195(O) anpassningsbarhet 1144(I) engagemang 1135(I) balans hem/arbete 1004(O) ansvar 994(I) ekonomisk stabilitet 881(O) personlig utveckling 874(I) Values PlotMarch 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 3 CC - DC 5 PV - DC 2 Hälsoindex (PL) PV-10-0 CC - 9-2 DC-10-0 humor/ glädje 1655(I) familj 1642(R) tar ansvar 1344(R) ansvar 1254(I) medkänsla 1127(R) ärlighet 1095(I) positiv attityd 1035(I) rättvisa 915(R) ständigt lärande 904(I) kreativitet 845(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=6-4-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=2-2-5-0 IROS (L)=0-0-2-0IROS (P)=4-2-4-0 IROS (L)=0-0-0-0 NVA Sweden: Organisations- Region Övriga Sverige (353)

4 CTS = 41-21-38 Entropi = 6% CTS = 29-22-49 Entropi = 23% Personliga värderingar CTS = 42-27-31 Entropi = 1% 1 2 7 6 5 4 3 Values distribution March 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = För gruppens bästa T = Förändring S = Egenintresse NVA Sweden: Organisations- Region Övriga Sverige (353)

5 Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values distribution Copyright 2012 Barrett Values Centre March 15, 2012 NVA Sweden: Organisations- Region Övriga Sverige (353)

6 Common Good Transformation Self-Interest Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring För gruppens bästa CTS Copyright 2012 Barrett Values Centre March 15, 2012 NVA Sweden: Organisations- Region Övriga Sverige (353)

7 Företagets behov Copyright 2012 Barrett Values CentreMarch 15, 2012 Önskade kulturella värderingar Nuvarande kulturella värderingar Finans Fitness Evolution Kundrelationer Kultur Samhällsinsatser Fitness Evolution Nuvarande kulturÖnskad kultur Finans kostnadsjakt (L)ekonomisk stabilitet Fitness resultatinriktat förvirring (L) effektivitet Kundrelationer Evolution ständigt lärandeanpassningsbarhet Kultur lagarbete humor/ glädje samarbete lagarbete erkännande av anställda humor/ glädje balans hem/arbete personlig utveckling Samhällsinsatser Kundrelationer NVA Sweden: Organisations- Region Övriga Sverige (353)

8 Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Percent entropi 3 förvirring (75) hierarki (67) byråkrati (65) långa arbetstider (65) makt (45) håller på information (38) silomentalitet (5) 360 out of 822: 10% of total votes 2 intern konkurrens (44) skyller på varandra (42) manipulation (30) imperiebyggande (8) 124 out of 368: 4% of total votes 1 kostnadsjakt (99) osäkra anställningar (64) kontroll (52) kortsiktighet (47) försiktighet (33) utnyttjande (28) 323 out of 527: 9% of total votes Totalt 807 out of 353023% of total votes Entropy TableMarch 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar betydande problem som kräver kulturell och strukturell förändring samt ledarskapsträning. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra prestationen. Entropirapport NVA Sweden: Organisations- Region Övriga Sverige (353)

9 VÄRDERING Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp anställdas hälsa86201115 erkännande av anställda5212775 anpassningsbarhet6011454 balans hem/arbete4610054 långsiktighet146450 medarbetartillfredsställelse116049 personlig utveckling408747 öppen kommunikation388143 engagemang7411339 coaching/ mentorskap246137 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre VÄRDERINGSHOPP NVA Sweden: Organisations- Region Övriga Sverige (353)


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Organisations- Region Övriga Sverige Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser