Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Organisations- Employment type Arbetar inte Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Organisations- Employment type Arbetar inte Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Organisations- Employment type Arbetar inte Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012

2 3+. Rädsla är en bakomliggande faktor för hur gruppen fungerar eller leds. NYA VÄRDERINGAR ATT FOKUSERA PÅ Värderingar som visas i blått är viktiga för de individer som arbetar för organisationen och är efterfrågade inom Önskad kultur men syns inte som toppvärderingar för Nuvarande kultur. Hur kan du stödja din personal till att få dessa värderingar och styrkor att fungeras så att de och organisationen kan dra ytterligare fördel av dem?  Värderingar som matchar: 5 Värderingar som matchar: 2 förvirring, osäkra anställningar, långa arbetstider 41%+. Krissituation som kräver ledarskapsförändringar för att undvika ett organisatoriskt misslyckande. Entropi: 26% NVA Sweden: Organisations – Employment type Arbetar inte (191) Begränsande värderingar: 3 Summary March 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre Likhet mellan Personlig & Nuvarande kultur 3 eller flera. De anställda kan helt fokusera på sitt arbete. 1-2. De anställda kan någorlunda fokusera på sitt arbete. 0. De anställda kan inte fokusera på sitt arbete. Titta på de blå värderingarna i Önskad kultur för vägledning, om möjligt. Likhet mellan Nuvarande & Önskad kultur 6 eller flera. Utmärkt, stark, hälsosam kultur. 4-5, bra. Gruppen är på rätt väg. 2-3, ok. Gruppen är någorlunda på rätt väg. Mer arbete krävs. 0-1, dålig. Gruppen är missnöjd eller frustrerad, vill ha ändringar eller få en ny inriktning. 0. Den här gruppens arbete är inte baserat på rädslor. 1-2. Det kan finnas en del bakomliggande rädslor som påverkar hur beslut tas eller hur människor leds.          0-10%. Hälsosam funktion. 11%-20%. Vissa problem som behöver noggrann granskning. 21%-30%. Viktiga problem som kräver omedelbar uppmärksamhet. 31%-40%. Allvarlig situation som kräver omedelbart ingripande och förändringar i ledarskapet.      Önskade kulturella värderingar som visas i svart är helt och hållet nya efterfrågningar. De visas inte inom Personlig eller Nuvarande kultur. I vilken utsträckning är dessa värderingar positiva nya efterfrågningar eller kanske en reaktion på något som händer eller som är ohälsosamt i den Nuvarande kulturen? Vilka mönster noterar du gällande dessa nya värderingar? Starta en dialog med de anställda för att få en djupare förståelse.

3 lagarbete 654(R) ansvar 594(I) förvirring (L) 493(O) humor/ glädje 475(O) samarbete 475(R) anställdas hälsa 461(O) effektivitet 453(O) resultatinriktat 453(O) osäkra anställningar (L) 441(O) engagemang 425(I) långa arbetstider (L) 423(O) anställdas hälsa 971(O) ansvar 804(I) erkännande av anställda 722(R) humor/ glädje 715(O) lagarbete 654(R) anpassningsbarhet 644(I) engagemang 565(I) ekonomisk stabilitet 501(O) positiv attityd 505(I) respekt 472(R) Values PlotMarch 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 2 CC - DC 5 PV - DC 3 Hälsoindex (PL) PV-10-0 CC - 8-3 DC-10-0 humor/ glädje 955(I) ärlighet 735(I) ansvar 664(I) familj 642(R) medkänsla 627(R) vänskap 612(R) tar ansvar 594(R) kreativitet 535(I) omtanke 522(R) positiv attityd 525(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=5-5-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=2-2-4-0 IROS (L)=0-0-3-0IROS (P)=4-3-3-0 IROS (L)=0-0-0-0 NVA Sweden: Organisations – Employment type Arbetar inte (191)

4 CTS = 45-18-37 Entropi = 7% CTS = 31-20-49 Entropi = 26% Personliga värderingar CTS = 43-26-31 Entropi = 2% 1 2 7 6 5 4 3 Values distribution March 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = För gruppens bästa T = Förändring S = Egenintresse NVA Sweden: Organisations – Employment type Arbetar inte (191)

5 Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values distribution Copyright 2012 Barrett Values Centre March 15, 2012 NVA Sweden: Organisations – Employment type Arbetar inte (191)

6 Common Good Transformation Self-Interest Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring För gruppens bästa CTS Copyright 2012 Barrett Values Centre March 15, 2012 NVA Sweden: Organisations – Employment type Arbetar inte (191)

7 Företagets behov Copyright 2012 Barrett Values CentreMarch 15, 2012 Önskade kulturella värderingar Nuvarande kulturella värderingar Finans Fitness Evolution Kundrelationer Kultur Samhällsinsatser Fitness Evolution Nuvarande kulturÖnskad kultur Finans ekonomisk stabilitet Fitness förvirring (L) effektivitet resultatinriktat långa arbetstider (L) Kundrelationer Evolution anpassningsbarhet Kultur lagarbete humor/ glädje samarbete erkännande av anställda humor/ glädje lagarbete respekt Samhällsinsatser Kundrelationer NVA Sweden: Organisations – Employment type Arbetar inte (191)

8 Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Percent entropi 3 förvirring (49) långa arbetstider (42) hierarki (39) makt (32) håller på information (23) byråkrati (22) silomentalitet (6) 213 out of 436: 11% of total votes 2 intern konkurrens (31) skyller på varandra (27) manipulation (26) imperiebyggande (8) 92 out of 211: 5% of total votes 1 osäkra anställningar (44) kostnadsjakt (38) kortsiktighet (34) kontroll (28) försiktighet (22) utnyttjande (18) 184 out of 286: 10% of total votes Totalt 489 out of 191026% of total votes Entropy TableMarch 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar betydande problem som kräver kulturell och strukturell förändring samt ledarskapsträning. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra prestationen. Entropirapport NVA Sweden: Organisations – Employment type Arbetar inte (191)

9 VÄRDERING Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp anställdas hälsa469751 erkännande av anställda277245 anpassningsbarhet366428 ekonomisk stabilitet235027 humor/ glädje477124 långsiktighet52823 rättvisa103222 ansvar598021 coaching/ mentorskap173821 öppen kommunikation163721 balans hem/arbete123321 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre VÄRDERINGSHOPP NVA Sweden: Organisations – Employment type Arbetar inte (191)


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Organisations- Employment type Arbetar inte Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser