Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Organisations- Employment type Privat sektor Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Organisations- Employment type Privat sektor Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Organisations- Employment type Privat sektor Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012

2 3+. Rädsla är en bakomliggande faktor för hur gruppen fungerar eller leds. NYA VÄRDERINGAR ATT FOKUSERA PÅ Värderingar som visas i blått är viktiga för de individer som arbetar för organisationen och är efterfrågade inom Önskad kultur men syns inte som toppvärderingar för Nuvarande kultur. Hur kan du stödja din personal till att få dessa värderingar och styrkor att fungeras så att de och organisationen kan dra ytterligare fördel av dem?  Värderingar som matchar: 7 Värderingar som matchar: 3 kostnadsjakt 41%+. Krissituation som kräver ledarskapsförändringar för att undvika ett organisatoriskt misslyckande. Entropi: 22% NVA Sweden: Organisations - Employment type Privat sektor (459) Begränsande värderingar: 1 Summary March 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre Likhet mellan Personlig & Nuvarande kultur 3 eller flera. De anställda kan helt fokusera på sitt arbete. 1-2. De anställda kan någorlunda fokusera på sitt arbete. 0. De anställda kan inte fokusera på sitt arbete. Titta på de blå värderingarna i Önskad kultur för vägledning, om möjligt. Likhet mellan Nuvarande & Önskad kultur 6 eller flera. Utmärkt, stark, hälsosam kultur. 4-5, bra. Gruppen är på rätt väg. 2-3, ok. Gruppen är någorlunda på rätt väg. Mer arbete krävs. 0-1, dålig. Gruppen är missnöjd eller frustrerad, vill ha ändringar eller få en ny inriktning. 0. Den här gruppens arbete är inte baserat på rädslor. 1-2. Det kan finnas en del bakomliggande rädslor som påverkar hur beslut tas eller hur människor leds.          0-10%. Hälsosam funktion. 11%-20%. Vissa problem som behöver noggrann granskning. 21%-30%. Viktiga problem som kräver omedelbar uppmärksamhet. 31%-40%. Allvarlig situation som kräver omedelbart ingripande och förändringar i ledarskapet.      Önskade kulturella värderingar som visas i svart är helt och hållet nya efterfrågningar. De visas inte inom Personlig eller Nuvarande kultur. I vilken utsträckning är dessa värderingar positiva nya efterfrågningar eller kanske en reaktion på något som händer eller som är ohälsosamt i den Nuvarande kulturen? Vilka mönster noterar du gällande dessa nya värderingar? Starta en dialog med de anställda för att få en djupare förståelse.

3 ansvar 1404(I) kostnadsjakt (L) 1301(O) lagarbete 1234(R) resultatinriktat 1223(O) kvalitet 1153(O) ekonomisk stabilitet 1061(O) vinst 1061(O) anställdas hälsa 1021(O) humor/ glädje 1005(O) engagemang 955(I) anställdas hälsa 2221(O) humor/ glädje 1505(O) engagemang 1475(I) lagarbete 1474(R) ansvar 1384(I) balans hem/arbete 1374(O) erkännande av anställda 1372(R) anpassningsbarhet 1304(I) kvalitet 1253(O) ekonomisk stabilitet 1241(O) Values PlotMarch 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 3 CC - DC 7 PV - DC 3 Hälsoindex (PL) PV-10-0 CC - 9-1 DC-10-0 familj 2032(R) humor/ glädje 1945(I) ansvar 1804(I) tar ansvar 1714(R) ärlighet 1495(I) positiv attityd 1255(I) medkänsla 1167(R) rättvisa 1125(R) ekonomisk stabilitet 1071(I) ständigt lärande 1074(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=6-4-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=2-1-6-0 IROS (L)=0-0-1-0IROS (P)=3-2-5-0 IROS (L)=0-0-0-0 NVA Sweden: Organisations - Employment type Privat sektor (459)

4 CTS = 40-22-38 Entropi = 6% CTS = 26-23-51 Entropi = 22% Personliga värderingar CTS = 41-26-33 Entropi = 1% 1 2 7 6 5 4 3 Values distribution March 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = För gruppens bästa T = Förändring S = Egenintresse NVA Sweden: Organisations - Employment type Privat sektor (459)

5 Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values distribution Copyright 2012 Barrett Values Centre March 15, 2012 NVA Sweden: Organisations - Employment type Privat sektor (459)

6 Common Good Transformation Self-Interest Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring För gruppens bästa CTS Copyright 2012 Barrett Values Centre March 15, 2012 NVA Sweden: Organisations - Employment type Privat sektor (459)

7 Företagets behov Copyright 2012 Barrett Values CentreMarch 15, 2012 Önskade kulturella värderingar Nuvarande kulturella värderingar Finans Fitness Evolution Kundrelationer Kultur Samhällsinsatser Fitness Evolution Nuvarande kulturÖnskad kultur Finans kostnadsjakt (L) ekonomisk stabilitet vinst ekonomisk stabilitet Fitness resultatinriktat kvalitet Kundrelationer Evolution anpassningsbarhet Kultur lagarbete humor/ glädje lagarbete balans hem/arbete erkännande av anställda Samhällsinsatser Kundrelationer NVA Sweden: Organisations - Employment type Privat sektor (459)

8 Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Percent entropi 3 förvirring (92) hierarki (84) långa arbetstider (74) håller på information (56) byråkrati (47) makt (46) silomentalitet (10) 409 out of 1132: 9% of total votes 2 intern konkurrens (51) skyller på varandra (46) manipulation (38) imperiebyggande (32) 167 out of 465: 4% of total votes 1 kostnadsjakt (130) kortsiktighet (70) osäkra anställningar (67) kontroll (59) försiktighet (38) utnyttjande (35) 399 out of 734: 9% of total votes Totalt 975 out of 459022% of total votes Entropy TableMarch 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar betydande problem som kräver kulturell och strukturell förändring samt ledarskapsträning. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra prestationen. Entropirapport NVA Sweden: Organisations - Employment type Privat sektor (459)

9 VÄRDERING Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp anställdas hälsa102222120 medarbetartillfredsställelse199172 långsiktighet209070 balans hem/arbete6813769 erkännande av anställda7413763 coaching/ mentorskap358954 engagemang9514752 öppen kommunikation4810052 humor/ glädje10015050 lyhördhet277649 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre VÄRDERINGSHOPP NVA Sweden: Organisations - Employment type Privat sektor (459)


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Organisations- Employment type Privat sektor Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser