Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Organisations- Region Stor Stockholmsområdet Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Organisations- Region Stor Stockholmsområdet Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Organisations- Region Stor Stockholmsområdet Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012

2 3+. Rädsla är en bakomliggande faktor för hur gruppen fungerar eller leds. NYA VÄRDERINGAR ATT FOKUSERA PÅ Värderingar som visas i blått är viktiga för de individer som arbetar för organisationen och är efterfrågade inom Önskad kultur men syns inte som toppvärderingar för Nuvarande kultur. Hur kan du stödja din personal till att få dessa värderingar och styrkor att fungeras så att de och organisationen kan dra ytterligare fördel av dem?  Värderingar som matchar: 3 Värderingar som matchar: 1 kostnadsjakt, hierarki, förvirring, kortsiktighet, byråkrati 41%+. Krissituation som kräver ledarskapsförändringar för att undvika ett organisatoriskt misslyckande. Entropi: 24% NVA Sweden: Organisations - Region Stor Stockholmsområdet (221) Begränsande värderingar: 5 Summary March 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre Likhet mellan Personlig & Nuvarande kultur 3 eller flera. De anställda kan helt fokusera på sitt arbete. 1-2. De anställda kan någorlunda fokusera på sitt arbete. 0. De anställda kan inte fokusera på sitt arbete. Titta på de blå värderingarna i Önskad kultur för vägledning, om möjligt. Likhet mellan Nuvarande & Önskad kultur 6 eller flera. Utmärkt, stark, hälsosam kultur. 4-5, bra. Gruppen är på rätt väg. 2-3, ok. Gruppen är någorlunda på rätt väg. Mer arbete krävs. 0-1, dålig. Gruppen är missnöjd eller frustrerad, vill ha ändringar eller få en ny inriktning. 0. Den här gruppens arbete är inte baserat på rädslor. 1-2. Det kan finnas en del bakomliggande rädslor som påverkar hur beslut tas eller hur människor leds.          0-10%. Hälsosam funktion. 11%-20%. Vissa problem som behöver noggrann granskning. 21%-30%. Viktiga problem som kräver omedelbar uppmärksamhet. 31%-40%. Allvarlig situation som kräver omedelbart ingripande och förändringar i ledarskapet.      Önskade kulturella värderingar som visas i svart är helt och hållet nya efterfrågningar. De visas inte inom Personlig eller Nuvarande kultur. I vilken utsträckning är dessa värderingar positiva nya efterfrågningar eller kanske en reaktion på något som händer eller som är ohälsosamt i den Nuvarande kulturen? Vilka mönster noterar du gällande dessa nya värderingar? Starta en dialog med de anställda för att få en djupare förståelse.

3 resultatinriktat 623(O) ansvar 614(I) lagarbete 594(R) kostnadsjakt (L) 561(O) hierarki (L) 523(O) förvirring (L) 493(O) anställdas hälsa 451(O) kortsiktighet (L) 451(O) vinst 451(O) byråkrati (L) 423(O) kvalitet 423(O) anställdas hälsa 1101(O) humor/ glädje 765(O) erkännande av anställda 702(R) engagemang 685(I) lagarbete 674(R) anpassningsbarhet 654(I) ansvar 644(I) balans hem/arbete 604(O) effektivitet 583(O) ekonomisk stabilitet 561(O) Values PlotMarch 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 1 CC - DC 3 PV - DC 2 Hälsoindex (PL) PV-10-0 CC - 6-5 DC-10-0 humor/ glädje 1045(I) familj 972(R) ansvar 844(I) positiv attityd 695(I) tar ansvar 674(R) medkänsla 637(R) ärlighet 635(I) ständigt lärande 604(I) generositet 535(R) rättvisa 525(R) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=5-5-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=1-1-4-0 IROS (L)=0-0-5-0IROS (P)=3-2-5-0 IROS (L)=0-0-0-0 NVA Sweden: Organisations - Region Stor Stockholmsområdet (221)

4 CTS = 42-21-37 Entropi = 6% CTS = 27-23-50 Entropi = 24% Personliga värderingar CTS = 42-26-32 Entropi = 2% 1 2 7 6 5 4 3 Values distribution March 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = För gruppens bästa T = Förändring S = Egenintresse NVA Sweden: Organisations - Region Stor Stockholmsområdet (221)

5 Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values distribution Copyright 2012 Barrett Values Centre March 15, 2012 NVA Sweden: Organisations - Region Stor Stockholmsområdet (221)

6 Common Good Transformation Self-Interest Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring För gruppens bästa CTS Copyright 2012 Barrett Values Centre March 15, 2012 NVA Sweden: Organisations - Region Stor Stockholmsområdet (221)

7 Företagets behov Copyright 2012 Barrett Values CentreMarch 15, 2012 Önskade kulturella värderingar Nuvarande kulturella värderingar Finans Fitness Evolution Kundrelationer Kultur Samhällsinsatser Fitness Evolution Nuvarande kulturÖnskad kultur Finans kostnadsjakt (L) vinst ekonomisk stabilitet Fitness resultatinriktat hierarki (L) förvirring (L) byråkrati (L) kvalitet effektivitet Kundrelationer Evolution kortsiktighet (L)anpassningsbarhet Kultur lagarbete humor/ glädje erkännande av anställda lagarbete balans hem/arbete Samhällsinsatser Kundrelationer NVA Sweden: Organisations - Region Stor Stockholmsområdet (221)

8 Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Percent entropi 3 hierarki (52) förvirring (49) byråkrati (42) långa arbetstider (41) makt (32) håller på information (29) silomentalitet (9) 254 out of 554: 11% of total votes 2 skyller på varandra (29) intern konkurrens (24) manipulation (22) imperiebyggande (13) 88 out of 223: 4% of total votes 1 kostnadsjakt (56) kortsiktighet (45) osäkra anställningar (32) kontroll (25) försiktighet (21) utnyttjande (20) 199 out of 337: 9% of total votes Totalt 541 out of 221024% of total votes Entropy TableMarch 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar betydande problem som kräver kulturell och strukturell förändring samt ledarskapsträning. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra prestationen. Entropirapport NVA Sweden: Organisations - Region Stor Stockholmsområdet (221)

9 VÄRDERING Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp anställdas hälsa4511065 humor/ glädje407636 erkännande av anställda357035 balans hem/arbete256035 långsiktighet84335 coaching/ mentorskap185234 anpassningsbarhet326533 öppen kommunikation185133 medarbetartillfredsställelse104030 engagemang416827 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre VÄRDERINGSHOPP NVA Sweden: Organisations - Region Stor Stockholmsområdet (221)


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Organisations- Region Stor Stockholmsområdet Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser