Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Employment type Arbetar inte- Organisations Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Employment type Arbetar inte- Organisations Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Employment type Arbetar inte- Organisations Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014

2 National Assessment Sweden: Employment type Arbetar inte- Organisations (213) 3+. Rädsla är en bakomliggande faktor för hur gruppen fungerar eller leds. NYA VÄRDERINGAR ATT FOKUSERA PÅ Värderingar som visas i blått är viktiga för de individer som arbetar för organisationen och är efterfrågade inom Önskad kultur men syns inte som toppvärderingar för Nuvarande kultur. Hur kan du stödja din personal till att få dessa värderingar och styrkor att fungeras så att de och organisationen kan dra ytterligare fördel av dem? Önskade kulturella värderingar som visas i svart är helt och hållet nya efterfrågningar. De visas inte inom Personlig eller Nuvarande kultur. I vilken utsträckning är dessa värderingar positiva nya efterfrågningar eller kanske en reaktion på något som händer eller som är ohälsosamt i den Nuvarande kulturen? Vilka mönster noterar du gällande dessa nya värderingar? Starta en dialog med de anställda för att få en djupare förståelse.  Värderingar som matchar: 5 Värderingar som matchar: 2 förvirring, hierarki, kostnadsjakt, osäkra anställningar 41%+. Krissituation som kräver ledarskapsförändringar för att undvika ett organisatoriskt misslyckande. Kulturentropi: 23% Begränsande värderingar: 4 Summary March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Likhet mellan Personlig & Nuvarande kultur 3 eller flera. De anställda kan helt fokusera på sitt arbete. 1-2. De anställda kan någorlunda fokusera på sitt arbete. 0. De anställda kan inte fokusera på sitt arbete. Titta på de blå värderingarna i Önskad kultur för vägledning, om möjligt. Likhet mellan Nuvarande & Önskad kultur 6 eller flera. Utmärkt, stark, hälsosam kultur. 4-5, bra. Gruppen är på rätt väg. 2-3, ok. Gruppen är någorlunda på rätt väg. Mer arbete krävs. 0-1, dålig. Gruppen är missnöjd eller frustrerad, vill ha ändringar eller få en ny inriktning. 0. Den här gruppens arbete är inte baserat på rädslor. 1-2. Det kan finnas en del bakomliggande rädslor som påverkar hur beslut tas eller hur människor leds.          0-10%. Hälsosam funktion. 11%-20%. Vissa problem som behöver noggrann granskning. 21%-30%. Viktiga problem som kräver omedelbar uppmärksamhet. 31%-40%. Allvarlig situation som kräver omedelbart ingripande och förändringar i ledarskapet.     

3 National Assessment Sweden: Employment type Arbetar inte- Organisations (213) ansvar 704(I) lagarbete 664(R) engagemang 535(I) humor/ glädje 525(O) förvirring (L) 503(O) hierarki (L) 483(O) kostnadsjakt (L) 461(O) samarbete 465(R) osäkra anställningar (L) 451(O) effektivitet 413(O) anställdas hälsa 1091(O) humor/ glädje 765(O) ansvar 754(I) erkännande av anställda 622(R) lagarbete 624(R) effektivitet 563(O) engagemang 555(I) kvalitet 553(O) ekonomisk stabilitet 541(O) anpassningsbarhet 524(I) Values Plot March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 2 CC - DC 5 PV - DC 2 Kulturentropi: Nuvarande kultur 23% humor/ glädje 1035(I) familj 942(R) ärlighet 775(I) medkänsla 747(R) ansvar 674(I) vänskap 652(R) rättvisa 585(R) tar ansvar 584(R) omtanke 562(R) kreativitet 525(I) respekt 522(R) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=4-7-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=2-2-2-0 IROS (L)=0-0-4-0IROS (P)=3-2-5-0 IROS (L)=0-0-0-0

4 National Assessment Sweden: Employment type Arbetar inte- Organisations (213) CTS = 44-16-40 Kulturentropi = 6% CTS = 29-24-47 Kulturentropi = 23% Personliga värderingar CTS = 43-26-31 Kulturentropi = 1% Values Distribution March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

5 National Assessment Sweden: Employment type Arbetar inte- Organisations (213) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014

6 National Assessment Sweden: Employment type Arbetar inte- Organisations (213) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Kulturentropi % 3 förvirring (50) hierarki (48) byråkrati (31) håller på information (27) långa arbetstider (27) makt (25) silomentalitet (1) 10% av det totala antalet röster 2 intern konkurrens (37) skyller på varandra (30) manipulation (20) imperiebyggande (5) 4% av det totala antalet röster 1 kostnadsjakt (46) osäkra anställningar (45) kortsiktighet (33) kontroll (29) utnyttjande (24) försiktighet (18) 9% av det totala antalet röster Totalt 496 utav 2130 23% av det totala antalet röster Cultural Entropy Table March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar betydande problem som kräver kulturell och strukturell förändring samt ledarskapsträning. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra prestationen. Kulturentropi rapport

7 National Assessment Sweden: Employment type Arbetar inte- Organisations (213) Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp anställdas hälsa4010969 erkännande av anställda266236 medarbetarengagemang164428 coaching/ mentorskap164226 humor/ glädje527624 jämlikhet275124 gemensam vision214423 långsiktighet123523 ekonomisk stabilitet325422 öppen kommunikation244622 respekt143622 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Värderingshopp

8 National Assessment Sweden: Employment type Arbetar inte- Organisations (213) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values Distribution Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014 Önskade kulturella värderingar anställdas hälsa ekonomisk stabilitet erkännande av anställda ansvar lagarbete anpassningsbarhet humor/ glädje engagemang Värderingshopp öppen kommunikation respekt jämlikhet medarbetarengageman g gemensam vision coaching/ mentorskaplångsiktighet

9 National Assessment Sweden: Employment type Arbetar inte- Organisations (213) Business Needs Scorecard Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014 Nuvarande kulturÖnskad kultur Finans kostnadsjakt (L)ekonomisk stabilitet Hälsotillstånd effektivitet kvalitet Externa relationer Evolution anpassningsbarhet Kultur Tillit / Engagemang ansvar lagarbete engagemang samarbete ansvar lagarbete engagemang Riktning/ Kommunikation humor/ glädje förvirring (L) hierarki (L) humor/ glädje Stödjande Miljö osäkra anställningar (L) anställdas hälsa erkännande av anställda Bidrag till samhället Önskade kulturella värderingar Nuvarande kulturella värderingar Finans Hälsotillstånd Evolution Externa relationer Tillit / Engagemang Bidrag till samhället Hälsotillstånd Evolution Externa relationer Riktning/ Kommunikation Stödjande Miljö Kultur Bidrag till samhället Finans Tillit / Engagemang Riktning/ Kommunikation Stödjande Miljö Kultur

10 FinansHälsotillståndExterna relationerEvolution Tillit / EngagemangRiktning/ Kommunikation Stödjande Miljö Bidrag till samhället Kultur Business Needs Scorecard- Values Distribution March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre National Assessment Sweden: Employment type Arbetar inte- Organisations (213) Positiva värderingar - Nuvarande kulturPositiva värderingar - Önskad kulturKulturentropi: Nuvarande kultur


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Employment type Arbetar inte- Organisations Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser