Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Organisations- Region Södra Sverige Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Organisations- Region Södra Sverige Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Organisations- Region Södra Sverige Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012

2 3+. Rädsla är en bakomliggande faktor för hur gruppen fungerar eller leds. NYA VÄRDERINGAR ATT FOKUSERA PÅ Värderingar som visas i blått är viktiga för de individer som arbetar för organisationen och är efterfrågade inom Önskad kultur men syns inte som toppvärderingar för Nuvarande kultur. Hur kan du stödja din personal till att få dessa värderingar och styrkor att fungeras så att de och organisationen kan dra ytterligare fördel av dem?  Värderingar som matchar: 4 Värderingar som matchar: 2 kostnadsjakt, förvirring, byråkrati, hierarki, långa arbetstider 41%+. Krissituation som kräver ledarskapsförändringar för att undvika ett organisatoriskt misslyckande. Entropi: 25% NVA Sweden: Organisations - Region Södra Sverige (326) Begränsande värderingar: 5 Summary March 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre Likhet mellan Personlig & Nuvarande kultur 3 eller flera. De anställda kan helt fokusera på sitt arbete. 1-2. De anställda kan någorlunda fokusera på sitt arbete. 0. De anställda kan inte fokusera på sitt arbete. Titta på de blå värderingarna i Önskad kultur för vägledning, om möjligt. Likhet mellan Nuvarande & Önskad kultur 6 eller flera. Utmärkt, stark, hälsosam kultur. 4-5, bra. Gruppen är på rätt väg. 2-3, ok. Gruppen är någorlunda på rätt väg. Mer arbete krävs. 0-1, dålig. Gruppen är missnöjd eller frustrerad, vill ha ändringar eller få en ny inriktning. 0. Den här gruppens arbete är inte baserat på rädslor. 1-2. Det kan finnas en del bakomliggande rädslor som påverkar hur beslut tas eller hur människor leds.          0-10%. Hälsosam funktion. 11%-20%. Vissa problem som behöver noggrann granskning. 21%-30%. Viktiga problem som kräver omedelbar uppmärksamhet. 31%-40%. Allvarlig situation som kräver omedelbart ingripande och förändringar i ledarskapet.      Önskade kulturella värderingar som visas i svart är helt och hållet nya efterfrågningar. De visas inte inom Personlig eller Nuvarande kultur. I vilken utsträckning är dessa värderingar positiva nya efterfrågningar eller kanske en reaktion på något som händer eller som är ohälsosamt i den Nuvarande kulturen? Vilka mönster noterar du gällande dessa nya värderingar? Starta en dialog med de anställda för att få en djupare förståelse.

3 lagarbete 994(R) ansvar 964(I) kostnadsjakt (L) 831(O) förvirring (L) 793(O) humor/ glädje 725(O) resultatinriktat 723(O) samarbete 725(R) byråkrati (L) 683(O) hierarki (L) 643(O) engagemang 625(I) långa arbetstider (L) 623(O) anställdas hälsa 1601(O) ansvar 1134(I) erkännande av anställda 1122(R) lagarbete 1084(R) humor/ glädje 975(O) balans hem/arbete 924(O) ekonomisk stabilitet 901(O) engagemang 905(I) positiv attityd 875(I) kvalitet 863(O) Values PlotMarch 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 2 CC - DC 4 PV - DC 3 Hälsoindex (PL) PV - 11-0 CC - 6-5 DC-10-0 familj 1472(R) humor/ glädje 1375(I) ansvar 1314(I) tar ansvar 1154(R) ärlighet 1155(I) medkänsla 1077(R) rättvisa 905(R) positiv attityd 875(I) vänskap 752(R) anpassningsbarhet 734(I) omtanke 732(R) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=5-6-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=2-2-2-0 IROS (L)=0-0-5-0IROS (P)=3-2-5-0 IROS (L)=0-0-0-0 NVA Sweden: Organisations - Region Södra Sverige (326)

4 CTS = 43-20-37 Entropi = 6% CTS = 30-22-48 Entropi = 25% Personliga värderingar CTS = 42-26-32 Entropi = 1% 1 2 7 6 5 4 3 Values distribution March 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = För gruppens bästa T = Förändring S = Egenintresse NVA Sweden: Organisations - Region Södra Sverige (326)

5 Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values distribution Copyright 2012 Barrett Values Centre March 15, 2012 NVA Sweden: Organisations - Region Södra Sverige (326)

6 Common Good Transformation Self-Interest Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring För gruppens bästa CTS Copyright 2012 Barrett Values Centre March 15, 2012 NVA Sweden: Organisations - Region Södra Sverige (326)

7 Företagets behov Copyright 2012 Barrett Values CentreMarch 15, 2012 Önskade kulturella värderingar Nuvarande kulturella värderingar Finans Fitness Evolution Kundrelationer Kultur Samhällsinsatser Fitness Evolution Nuvarande kulturÖnskad kultur Finans kostnadsjakt (L)ekonomisk stabilitet Fitness förvirring (L) resultatinriktat byråkrati (L) hierarki (L) långa arbetstider (L) kvalitet Kundrelationer Evolution Kultur lagarbete humor/ glädje samarbete erkännande av anställda lagarbete humor/ glädje balans hem/arbete Samhällsinsatser Kundrelationer NVA Sweden: Organisations - Region Södra Sverige (326)

8 Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Percent entropi 3 förvirring (79) byråkrati (68) hierarki (64) långa arbetstider (62) håller på information (48) makt (48) silomentalitet (6) 375 out of 779: 12% of total votes 2 skyller på varandra (47) intern konkurrens (46) manipulation (32) imperiebyggande (16) 141 out of 330: 4% of total votes 1 kostnadsjakt (83) kortsiktighet (61) osäkra anställningar (50) kontroll (46) utnyttjande (30) försiktighet (28) 298 out of 472: 9% of total votes Totalt 814 out of 326025% of total votes Entropy TableMarch 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar betydande problem som kräver kulturell och strukturell förändring samt ledarskapsträning. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra prestationen. Entropirapport NVA Sweden: Organisations - Region Södra Sverige (326)

9 VÄRDERING Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp anställdas hälsa59160101 erkännande av anställda3611276 balans hem/arbete379255 coaching/ mentorskap166751 lyhördhet277346 långsiktighet135946 öppen kommunikation287143 positiv attityd488739 ekonomisk stabilitet579033 respekt296233 medarbetartillfredsställelse205333 tydlighet154833 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 15, 2012 Copyright 2012 Barrett Values Centre VÄRDERINGSHOPP NVA Sweden: Organisations - Region Södra Sverige (326)


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Organisations- Region Södra Sverige Prepared by: Barrett Values Centre March 15, 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser