Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studie om Sveriges rådande och önskade kultur och värdegrund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studie om Sveriges rådande och önskade kultur och värdegrund"— Presentationens avskrift:

1 Studie om Sveriges rådande och önskade kultur och värdegrund
Breakfast at Preera 13 maj 2009, Storan Anders Löfgren och Martin Sande

2 Framtiden är inte vad den en gång varit!

3 Visste du att… Familj återfinns i samtliga länder
Sweden Danmark Iceland USA Argentina Latvia Honesty Family Accountability Approachable Adaptability Humor/fun Caring Commitment Cooperation Creativity Children Responsibility Fairness Financial Stability Compassion Friendship Lifelong learning Positive attitude Positive Attitude Love Health Listening Respect Independence Perseverance Patience Trust Solidarity Values awareness Familj återfinns i samtliga länder Ärlighet, vänskap, humor/glädje och ansvar finns i fem av sex länder. Positiv inställning finns hos fyra av de sex länderna.

4 En nyfiken vision Vilka är vi, vi svenskar? Vad är viktigast för oss? Hur ser vi på vårt samhälle? Hur ser vi på våra arbetsplatser? Hur vill ha det i samhället? På arbetsplatsen? Vad skall vi bevara för framtiden? Vad skall vi lägga till för framiden?

5 Vad kan svaren på dessa frågor hjälpa oss med?
Skapa en bättre karta för att orientera oss i en osäker tid Skapa medvetenhet och språk för att bättre förstå Motivera och inspirera till att använda språket för att föra dialogen om Sverige på många platser och i olika former.

6 Vad kan vi göra för att bättre förstå?
Låt oss börja med det vi verkligen kan! Organisationer! Tänk om Sverige var som en stor organisation, hur skulle det då se ut?

7 Vilka är vi som gjort studien?
Tony Apéria Andreas Remling Anders Löfgren Martin Sande corporate missions ab Göran Garberg Leif Stenudd Richard Barrett

8 Så här gjorde vi? Pröva själv!
VÄLJ UT 4 VÄRDEORD SOM BÄST BESKRIVER VEM DU ÄR…

9 Anställningstrygghet Lyhördhet Logisk
Tar ansvar Prestation Anpassningsförmåga Ambition Balans hem/arbete Vara omtyckt Vara bäst Omtanke Försiktighet Tydlighet Coaching/mentorskap Engagemang Samhällsengagemang Medkänsla Konfliktlösning Ständigt lärande Kontroll Samarbete Mod Globalt medvetenhet Hälsa Ärlighet Ödmjukhet Humor/glädje Inkluderande Självständig Initiativ Nytänkande Integritet Beroende av varandra Anställningstrygghet Lyhördhet Logisk Göra skillnad/något betydelsefullt Uppdragsfokusering Öppen kommunikation Öppenhet Tålamod Verkställande Uthållighet Självförverkligande Personlig utveckling Personlig image Positiv inställning Makt Stolthet Professionell utveckling Kvalitet Respekt Ansvar Belöning Ogillar risk Obs! Ej komplett lista!

10 Vi ställde fem frågor Vilka är dina personliga värderingar? Vilka värderingar upplever du i samhället i dag? Vilka värderingar skulle du vilja rådde i framtidens samhälle? Vilka värdeord beskriver bäst din arbetsplats? Vilka värdeord beskriver den arbetsplats du skulle vilja vara på?

11 Vi letade upp ett Sverige i miniatyr!
1016 KVINNOR MÄN Under 21 år 21 till 30 31 till 40 41 till 50 51 till 60 Över 61 STOR-STOCKHOLM STOR-GÖTEBORG SÖDRA SVERIGE ÖVRIGA SVERIGE OFFENTLIGT PRIVAT Statistiskt urval av Hermelin Research

12 CULTURAL TRANSFORMATION TOOLS -ett språk och ramverk för en nyanserad karta

13 Nationell karta av kultur och värdegrund
Positive Focus / Excessive Focus 7 6 5 4 3 Bureaucracy, Central Control, Elitism. 2 Inequality, Discrimination, Intolerance. 1 Corruption, Violence, Poverty, Greed. © Barretts Values Centre

14 SÅ HÄR BLEV RESULTATEN AV STUDIEN!

15 PERSONLIGA VÄRDERINGAR - Vilka är vi svenskar
PERSONLIGA VÄRDERINGAR - Vilka är vi svenskar? - Vad är viktigast för oss?

16 Tre påståenden om svenskens personliga värderingar
Level 7 Level 6 Level 5 Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 Svenskarna vill uppfattas som ärliga och göra rätt för sig! Svenskarna är individuella lagspelare! Svenskar motiveras av gemenskap och att vara en del av något större! IRS (P)= | IRS (L)= 0-0-0 1. ärlighet 500 5(I) 2. humor/glädje 486 3. familj 467 2(R) 4. ansvar 393 4(I) 5. tar ansvar 342 4(R) 6. medkänsla 298 7(R) 7. positiv inställning 292 8. vänskap 280 9. självständig 263 10. rättvisa 252 5(R)

17 Små skillnader mellan personliga värderingar hos ….
KVINNOR MÄN 1. familj 1. ärlighet 2. humor/glädje 3. ärlighet 3. familj 4. ansvar 5. medkänsla 5. tar ansvar 6. tar ansvar 6. positiv inställning 7. vänskap 7. logisk 8. positiv inställning 8. rättvisa 9. självständig 9. vänskap 10. omtanke 10. ödmjukhet OFFENTLIGT ANSTÄLLD PRIVAT ANSTÄLLD 1. familj 1. ärlighet 2. humor/glädje 3. ärlighet 3. familj 4. ansvar 5. tar ansvar 6. medkänsla 6. positiv inställning 7. positiv inställning 7. självständig 8. självständig 8. logisk 9. anpassningsbara 9. vänskap 10. vänskap 10. rättvisa 7 MATCHNINGAR 8 MATCHNINGAR

18 Skiljer sig personliga värderingar mellan regioner?
Storstockholm Storgöteborg Södra Sverige Övriga Sverige 1. humor/glädje 1. ärlighet 1. familj 2. ärlighet 2. familj 2. humor/glädje 3. familj 3. humor/glädje 4. ansvar 4. vänskap 5. tar ansvar 5. ansvar 6. medkänsla 7. positiv inställning 7. miljömedveten 8. logisk 8. rättvisa 8. vänskap 8. självständig 9. vänskap 9. ständigt lärande 9. respect 10. ödmjukhet 10. självständig 10. rättvisa 10. vänskap

19 Frågor som väcks kring Personliga värderingar:
Var finns innovationskraften? Är vi enbart beredda att anpassa oss?

20 HUR SER VI PÅ SAMHÄLLET?

21 Tre påståenden om det rådande samhället
Rådande kultur i samhället Level 7 Level 6 Level 5 Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 Svenskarna värderar demokratin i dagens samhälle högt Hållbar utveckling står i fokus i den rådande kulturen Svenska samhället bär på värderingar som kan motverka och hindra utveckling. Entropin (energiläckaget) i rådande samhälle ligger på 31% IROS (P)= | IROS (L)= yttrandefrihet 539 4(O) 2. fred 522 7(S) 3. byråkrati (L) 429 3(O) 4. arbetslöshet (L) 409 1(O) 5. mänskliga rättigheter 344 6. demokratiska processer 317 4(R) 7. Miljömedvetenhet 311 6(S) 8. ovisshet om framtiden (L) 301 1(I) 9. resursslöseri (L) 284 10. bevara naturen 276

22 Fokus på energiläckage – kulturell entropi
ARBETAR INOM Offentlig sektor 29% Privat sektor 33% KÖN Kvinnor 30% Män 32% REGION Storstockholm 26% Storgöteborg Södra Sverige Övriga Sverige Riksnivå 31% FYRA POTENTIELLT BEGRÄNSANDE VÄRDEORD PÅ TOPP-TIO I RÅDANDE SAMHÄLLE Byråkrati (plats 3) Arbetslöshet (plats 4) Ovisshet om framtiden (plats 8) Resursslöseri (plats 9) Kulturell entropi (energiläckage) är ett mått på hur mycket energi som läggs på icke produktiva aktiviteter.

23 Entropinivåer i samhället i andra nationella mätningar
2009 2008 2008 52% 54% 21% 2008 2007 2001 4% 54% 60%

24 Rådande samhälle ur…. 7 MATCHNINGAR 9 MATCHNINGAR KVINNOR MÄN
1. arbetstillfällen 2. ekonomisk stabilitet 3. ansvar för kommande generationer 4. bevara naturen 4. ärlighet 5. omsorg om de äldre 5. bevara naturen 6. fred 6. yttrandefrihet 7. omsorg om de utsatta 7. fred 8. mänskliga rättigheter 8. miljömedvetenhet 9. miljömedvetenhet 9. rättvisa 10. ärlighet 10. effektiv statsförvaltning OFFENTLIGT ANSTÄLLD PRIVAT ANSTÄLLD 1. yttrandefrihet 2. fred 3. byråkrati (L) 4. arbetslöshet (L) 5. mänskliga rättigheter 6. demokratiska processer 6. miljömedvetenhet 7. miljömedvetenhet 7. resursslöseri (L) 8. ovisshet om framtiden (L) 8. demokratiska processer 9. utbildningsmöjligheter 9. ovisshet om framtiden (L) 10. bevara naturen 7 MATCHNINGAR 9 MATCHNINGAR

25 VAD ÄR DET VI VILL MED SAMHÄLLET?

26 Svenskarna Söker Stabiltet, trygghet och långsiktigt ansvar …
Rådande samhälle Önskat samhälle 1. yttrandefrihet 1. arbetstillfällen 2. fred 2. ekonomisk stabilitet 3. byråkrati (L) 3. ansvar för kommande generationer 4. arbetslöshet (L) 4. bevara naturen 5. mänskliga rättigheter 5. ärlighet 6. demokratiska processer 6. fred 7. miljömedvetenhet 7. omsorg om de äldre 8. ovisshet om framtiden (L) 8. miljömedvetenhet 9. resursslöseri (L) 9. yttrandefrihet 10. bevara naturen 10. rättvisa … OCH FORTSATT FOKUS PÅ HÅLLBARHET I SAMHÄLLET

27 Current Culture Values Desired Culture Values
Personliga värderingar och samhällets kultur Personal Values Current Culture Values Desired Culture Values Level 7 Level 6 Level 5 Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 IRS (P)= | IRS (L)= 0-0-0 IROS (P)= | IROS (L)= IROS (P)= | IROS (L)= Matches PV - CC 0 CC - DC 4 PV - DC 2 Health Index (PL) PV: 10-0 CC: 6-4 DC: 10-0 1. ärlighet 500 5(I) 2. humor/glädje 486 3. familj 467 2(R) 4. ansvar 393 4(I) 5. tar ansvar 342 4(R) 6. medkänsla 298 7(R) 7. positiv inställning 292 8. vänskap 280 9. självständig 263 10. rättvisa 252 5(R) 1. yttrandefrihet 539 4(O) 2. fred 522 7(S) 3. byråkrati (L) 429 3(O) 4. arbetslöshet (L) 409 1(O) 5. mänskliga rättigheter 344 6. demokratiska processer 317 4(R) 7. miljömedvetenhet 311 6(S) 8. ovisshet om framtiden (L) 301 1(I) 9. resursslöseri (L) 284 10. bevara naturen 276 1. arbetstillfällen 571 1(O) 2. ekonomisk stabilitet 437 1(I) 3. ansvar för kommande generationer 415 7(S) 4. bevara naturen 352 6(S) 5. ärlighet 334 5(I) 6. fred 307 7. omsorg om de äldre 283 4(S) 8. miljömedvetenhet 275 9. yttrandefrihet 4(O) 10. rättvisa 254 5(O) Black Underline = PV & CC Orange = CC & DC P = Positive L = Potentially Limiting I = Individual O = Organisational Orange = PV, CC & DC Blue = PV & DC (white circle) R = Relationship S = Societal Values Plot Copyright 2009 Barrett Values Centre February 2009

28 Frågor som väcks om samhällskulturen
Stort fokus på långsiktighet, stabilitet och hållbarhet. Hur skall förflyttningen mot de önskade värderingarna gå till? Vem/vilka skall ta ansvar för Sveriges framtid? Vad är jag som individ beredd att göra? Eller skall någon annan lösa det åt mig ? Risk för ”Nånannanism”?

29 HUR SER VI PÅ VÅRA ARBETS-PLATSER?

30 Arbetsplatsens övergripande kultur
Current Culture Values Individen och arbetsplatsen präglas av: ansvar& humor/glädje Fungerande arbetsplatskultur med fokus på lagarbete, samarbete, målfokusering kvalitet och effketivitet Men vart är kunden? IROS (P)= | IROS (L)= 1. ansvar 347 4(I) 2. lagarbete 262 4(R) 3. humor/glädje 234 5(O) 4. kostnadsjakt 225 1(O) 5. samarbete 221 5(R) 6. engagemang 207 5(I) 7. målinriktad 201 4(O) 8. byråkrati (L) 196 3(O) 9. kvalitet 195 10. effektivitet 191

31 Lägre nivå på energiläckage på arbetsplatsen
Entropinivå ARBETAR INOM: Offentlig sektor 20% Privat sektor 16% KÖN: Kvinnor 15% Män 17% REGION: Stor Stockholm Stor Göteborg Södra Sverige 14% Övriga Sverige 18% RIKSNIVÅ ETT POTENTIELLT BEGRÄNSANDE VÄRDEORD PÅ TOPP-TIO I ARBETSPLATSKULTUR Byråkrati (plats 8) Högre nivå på entropin hos den offentliga arbetsplatsen Kulturell entropi (energiläckage) är ett mått på hur mycket energi som läggs på icke produktiva aktiviteter.

32 PRIVAT VERKSAMHET PRÄGLAS AV KUNDEN, OFFENTIG AV SAMARBETE OCH ETIK
Offentligt anställd Privat anställd 1. ansvar 2. byråkrati (L) 2. kundtillfredsställelse 3. lagarbete 3. kvalitet 4. kostnadsjakt 4. lagarbete 5. samarbete 5. kostnadsjakt 6. hierarki (L) 6. anpassningsbara 7. engagemang 7. humor/glädje 8. beroende av varandra 8. effektivitet 9. förvirring (L) 9. ekonomisk stabilitet 10. etik 10. varumärke

33 VAD VILL VI SE PÅ VÅRA AR- BETSPLATSER?

34 Arbetsplatsens önskade kultur
Desired Culture Values På arbetsplatsen vill människor bli inbjudna att bidra, bli sedda och bekräftade! Och fortsätta vara en fungerande arbetsplats IROS (P)= | IROS (L)= 1. anställdas hälsa 440 1(O) 2. ansvar 437 4(I) 3. ärlighet 417 5(I) 4. anpassningsbara 352 5. humor/glädje 331 5(O) 6. engagemang 301 7. effektivitet 275 3(O) 8. erkännande av anställda 254 2(R) 9. lagarbete 251 4(R) 10. gemensam vision 244

35 DEN OFFENTLIGA ARBETSPLATSEN ÄR STRÄVAN EFTER GEMENSAM VISION, EKONOMISK STABILITET OCH ÖPPEN KOMMUNIKATION. Offentligt anställd Privat anställd 1. anställdas hälsa 1. ansvar 2. ansvar 2. anställdas hälsa 3. ärlighet 3. anpassningsbara 4. humor/glädje 4. ärlighet 5. anpassningsbara 5. humor/glädje 6. engagemang 6. effektivitet 7. erkännande av anställda 7. lagarbete 8. gemensam vision 8. engagemang 9. ekonomisk stabilitet 9. kvalitet 10. öppen kommunikation 10. erkännande av anställda DE PRIVATA ARBETSPLATSERNA FOKUSERAR PÅ EFFEKTIVITET, LAGARBETE OCH KVALITET.

36 Current Culture Values Desired Culture Values
Swedish National Assessment: Organisations (1016) Personal Values Current Culture Values Desired Culture Values Level 7 Level 6 Level 5 Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 IRS (P)= | IRS (L)= 0-0-0 IROS (P)= | IROS (L)= IROS (P)= | IROS (L)= Matches PV - CC 2 CC - DC 5 PV - DC 3 Health Index (PL) PV: 10-0 CC: 9-1 DC: 10-0 1. ärlighet 500 5(I) 2. humor/glädje 486 3. familj 467 2(R) 4. ansvar 393 4(I) 5. tar ansvar 342 4(R) 6. medkänsla 298 7(R) 7. positiv inställning 292 8. vänskap 280 9. självständig 263 10. rättvisa 252 5(R) 1. ansvar 347 4(I) 2. lagarbete 262 4(R) 3. humor/glädje 234 5(O) 4. kostnadsjakt 225 1(O) 5. samarbete 221 5(R) 6. engagemang 207 5(I) 7. målinriktad 201 4(O) 8. byråkrati (L) 196 3(O) 9. kvalitet 195 10. effektivitet 191 1. anställdas hälsa 440 1(O) 2. ansvar 437 4(I) 3. ärlighet 417 5(I) 4. anpassningsbara 352 5. humor/glädje 331 5(O) 6. engagemang 301 7. effektivitet 275 3(O) 8. erkännande av anställda 254 2(R) 9. lagarbete 251 4(R) 10. gemensam vision 244 Black Underline = PV & CC Orange = CC & DC P = Positive L = Potentially Limiting I = Individual O = Organisational Orange = PV, CC & DC Blue = PV & DC (white circle) R = Relationship S = Societal Values Plot Copyright 2009 Barrett Values Centre February 2009

37 Frågor som väcks om arbetsplatsens kultur
Glömmer vi kunden, och fokuserar på oss själva? Var är Kreativitet och Innovationskraft på arbetsplatsen? Vilken roll som kraft för förändring har organisationer för att nå nivå 6 och 7, som samhällskulturen uttrycker?

38 Nästa steg – vad du kan du göra, vad vi göra, vad kan vi göra tillsammans??
Vi vill vi se rapporten som startskottet för att skapa och initiera dialoger om vad detta betyder! Idag klockan 12:00 finns den i din mailbox! VÅR UPPMANING! STARTA DIALOGEN! Använd rapporten som källa för både svar men framförallt frågor! Vidga cirkeln! Bjud in fler till att skapa gemensamma bilder av betydelser och vägar framåt! Vi är gärna med! Never doubt that a small group of people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has; Margaret Mead

39 TACK FÖR IDAG! VETA MER? LÄRA MER? TÄNKA MER?


Ladda ner ppt "Studie om Sveriges rådande och önskade kultur och värdegrund"

Liknande presentationer


Google-annonser