Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studie om Sveriges rådande och önskade kultur och värdegrund Breakfast at Preera 13 maj 2009, Storan Anders Löfgren och Martin Sande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studie om Sveriges rådande och önskade kultur och värdegrund Breakfast at Preera 13 maj 2009, Storan Anders Löfgren och Martin Sande."— Presentationens avskrift:

1 Studie om Sveriges rådande och önskade kultur och värdegrund Breakfast at Preera 13 maj 2009, Storan Anders Löfgren och Martin Sande

2 Framtiden är inte vad den en gång varit!

3 Visste du att… SwedenDanmarkIcelandUSAArgentinaLatvia HonestyFamilyAccountabilityFamilyApproachableAdaptability Humor/funCaringAdaptabilityAccountabilityCommitmentCaring FamilyCooperationFamilyCaringCreativityChildren ResponsibilityFairnessFinancial StabilityCompassionFamilyCompassion AccountabilityFriendshipHonestyFriendship Family CompassionHonestyHumor/funHonestyLifelong learningFriendship Positive attitudeHumor/funPositive AttitudeHumor/funLoveHealth FriendshipListeningRespectIndependencePerseveranceHonesty IndependencePositive attitudeResponsibilityPatiencePositive attitudeHumor/fun FairnessResponsibilityTrustRespectSolidarityResponsibility Values awareness 1.Familj återfinns i samtliga länder 2.Ärlighet, vänskap, humor/glädje och ansvar finns i fem av sex länder. 3.Positiv inställning finns hos fyra av de sex länderna.

4 En nyfiken vision Vilka är vi, vi svenskar? Vad är viktigast för oss? Hur ser vi på vårt samhälle? Hur ser vi på våra arbetsplatser? Hur vill ha det i samhället? På arbetsplatsen? Vad skall vi bevara för framtiden? Vad skall vi lägga till för framiden?

5 Vad kan svaren på dessa frågor hjälpa oss med? 1.Skapa en bättre karta för att orientera oss i en osäker tid 2.Skapa medvetenhet och språk för att bättre förstå 3.Motivera och inspirera till att använda språket för att föra dialogen om Sverige på många platser och i olika former.

6 Vad kan vi göra för att bättre förstå? Låt oss börja med det vi verkligen kan! Organisationer! Tänk om Sverige var som en stor organisation, hur skulle det då se ut?

7 Vilka är vi som gjort studien? corporate missions ab Andreas RemlingAnders LöfgrenMartin Sande Tony Apéria Göran Garberg Leif Stenudd Richard Barrett

8 Så här gjorde vi? Pröva själv! VÄLJ UT 4 VÄRDEORD SOM BÄST BESKRIVER VEM DU ÄR…

9 Tar ansvar Prestation Anpassningsförmåga Ambition Balans hem/arbete Vara omtyckt Vara bäst Omtanke Försiktighet Tydlighet Coaching/mentorskap Engagemang Samhällsengagemang Medkänsla Konfliktlösning Ständigt lärande Kontroll Samarbete Mod Globalt medvetenhet Hälsa Ärlighet Ödmjukhet Humor/glädje Inkluderande Självständig Initiativ Nytänkande Integritet Beroende av varandra Anställningstrygghet Lyhördhet Logisk Göra skillnad/något betydelsefullt Uppdragsfokusering Öppen kommunikation Öppenhet Tålamod Verkställande Uthållighet Självförverkligande Personlig utveckling Personlig image Positiv inställning Makt Stolthet Professionell utveckling Kvalitet Respekt Ansvar Belöning Ogillar risk Obs! Ej komplett lista!

10 Vi ställde fem frågor 1.Vilka är dina personliga värderingar? 2.Vilka värderingar upplever du i samhället i dag? 3.Vilka värderingar skulle du vilja rådde i framtidens samhälle? 4.Vilka värdeord beskriver bäst din arbetsplats? 5.Vilka värdeord beskriver den arbetsplats du skulle vilja vara på?

11 Vi letade upp ett Sverige i miniatyr! 1016 Under 21 år 21 till 30 31 till 40 41 till 50 51 till 60 Över 61 KVINNOR MÄN STOR-STOCKHOLM STOR-GÖTEBORG SÖDRA SVERIGE ÖVRIGA SVERIGE OFFENTLIGT PRIVAT Statistiskt urval av Hermelin Research

12 CULTURAL TRANSFORMATION TOOLS -ett språk och ramverk för en nyanserad karta

13 Nationell karta av kultur och värdegrund Positive Focus / 7 6 5 4 3 2 1 Corruption, Violence, Poverty, Greed. Inequality, Discrimination, Intolerance. Bureaucracy, Central Control, Elitism. Excessive Focus © Barretts Values Centre

14 SÅ HÄR BLEV RESULTATEN AV STUDIEN!

15 PERSONLIGA VÄRDERINGAR - Vilka är vi svenskar? - Vad är viktigast för oss?

16 Tre påståenden om svenskens personliga värderingar 1.Svenskarna vill uppfattas som ärliga och göra rätt för sig! 2.Svenskarna är individuella lagspelare! 3.Svenskar motiveras av gemenskap och att vara en del av något större! Level 7 Level 6 Level 5 Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 Personliga värderingar IRS (P)= 5-5-0 | IRS (L)= 0-0-0 1. ärlighet5005(I) 2. humor/glädje4865(I) 3. familj4672(R) 4. ansvar3934(I) 5. tar ansvar3424(R) 6. medkänsla2987(R) 7. positiv inställning2925(I) 8. vänskap2802(R) 9. självständig2634(I) 10. rättvisa2525(R)

17 Små skillnader mellan personliga värderingar hos …. KVINNORMÄN 1. familj1. ärlighet 2. humor/glädje 3. ärlighet3. familj 4. ansvar 5. medkänsla5. tar ansvar 6. tar ansvar 6. positiv inställning 7. vänskap7. logisk 8. positiv inställning8. rättvisa 9. självständig9. vänskap 10. omtanke10. ödmjukhet OFFENTLIGT ANSTÄLLDPRIVAT ANSTÄLLD 1. familj1. ärlighet 2. humor/glädje 3. ärlighet3. familj 4. ansvar 5. tar ansvar 6. medkänsla6. positiv inställning 7. positiv inställning7. självständig 8. självständig8. logisk 9. anpassningsbara9. vänskap 10. vänskap10. rättvisa 7 MATCHNINGAR8 MATCHNINGAR

18 Skiljer sig personliga värderingar mellan regioner? StorstockholmStorgöteborgSödra SverigeÖvriga Sverige 1. humor/glädje 1. ärlighet 1. familj 1. ärlighet 2. ärlighet 2. familj 2. ärlighet 2. humor/glädje 3. familj 3. humor/glädje 3. familj 4. ansvar 4. vänskap 4. ansvar 5. tar ansvar 5. ansvar 5. tar ansvar 6. medkänsla 7. positiv inställning 7. miljömedveten 7. positiv inställning 8. logisk 8. rättvisa 8. vänskap 8. självständig 9. vänskap 9. ständigt lärande 9. respect 9. ständigt lärande 10. ödmjukhet 10. självständig 10. rättvisa 10. vänskap

19 Frågor som väcks kring Personliga värderingar: Var finns innovationskraften? Är vi enbart beredda att anpassa oss?

20 HUR SER VI PÅ SAMHÄLLET?

21 Tre påståenden om det rådande samhället 1.Svenskarna värderar demokratin i dagens samhälle högt 2.Hållbar utveckling står i fokus i den rådande kulturen 3.Svenska samhället bär på värderingar som kan motverka och hindra utveckling. Entropin (energiläckaget) i rådande samhälle ligger på 31% Rådande kultur i samhället IROS (P)= 0-1-1-4 | IROS (L)= 1-0-3-0 1.yttrandefrihet 5394(O) 2. fred 5227(S) 3. byråkrati (L) 4293(O) 4. arbetslöshet (L) 4091(O) 5. mänskliga rättigheter 3447(S) 6. demokratiska processer 3174(R) 7. Miljömedvetenhet 3116(S) 8. ovisshet om framtiden (L) 3011(I) 9. resursslöseri (L) 2843(O) 10. bevara naturen 2766(S) Level 7 Level 6 Level 5 Level 4 Level 3 Level 2 Level 1

22 Fokus på energiläckage – kulturell entropi Entropi ARBETAR INOM Offentlig sektor29% Privat sektor33% KÖNKvinnor30% Män32% REGIONStorstockholm26% Storgöteborg29% Södra Sverige33% Övriga Sverige33% Riksnivå31% FYRA POTENTIELLT BEGRÄNSANDE VÄRDEORD PÅ TOPP-TIO I RÅDANDE SAMHÄLLE 1.Byråkrati (plats 3) 2.Arbetslöshet (plats 4) 3.Ovisshet om framtiden (plats 8) 4.Resursslöseri (plats 9) Kulturell entropi (energiläckage) är ett mått på hur mycket energi som läggs på icke produktiva aktiviteter.

23 Entropinivåer i samhället i andra nationella mätningar 60% 54% 4% 21% 54% 52% 20092008 20072001

24 Rådande samhälle ur…. OFFENTLIGT ANSTÄLLD PRIVAT ANSTÄLLD 1. yttrandefrihet 2. fred 3. byråkrati (L) 4. arbetslöshet (L) 5. mänskliga rättigheter 6. demokratiska processer 6. miljömedvetenhet 7. miljömedvetenhet7. resursslöseri (L) 8. ovisshet om framtiden (L) 8. demokratiska processer 9. utbildningsmöjligheter 9. ovisshet om framtiden (L) 10. bevara naturen KVINNORMÄN 1. arbetstillfällen 2. ekonomisk stabilitet 3. ansvar för kommande generationer 4. bevara naturen4. ärlighet 5. omsorg om de äldre5. bevara naturen 6. fred6. yttrandefrihet 7. omsorg om de utsatta7. fred 8. mänskliga rättigheter8. miljömedvetenhet 9. miljömedvetenhet9. rättvisa 10. ärlighet10. effektiv statsförvaltning 7 MATCHNINGAR9 MATCHNINGAR

25 VAD ÄR DET VI VILL MED SAMHÄLLET?

26 SVENSKARNA SÖKER STABILTET, TRYGGHET OCH LÅNGSIKTIGT ANSVAR … Rådande samhälleÖnskat samhälle 1. yttrandefrihet1. arbetstillfällen 2. fred2. ekonomisk stabilitet 3. byråkrati (L)3. ansvar för kommande generationer 4. arbetslöshet (L)4. bevara naturen 5. mänskliga rättigheter5. ärlighet 6. demokratiska processer6. fred 7. miljömedvetenhet7. omsorg om de äldre 8. ovisshet om framtiden (L)8. miljömedvetenhet 9. resursslöseri (L)9. yttrandefrihet 10. bevara naturen10. rättvisa … OCH FORTSATT FOKUS PÅ HÅLLBARHET I SAMHÄLLET

27 Personliga värderingar och samhällets kultur Level 7 Level 6 Level 5 Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 Personal ValuesCurrent Culture ValuesDesired Culture Values IRS (P)= 5-5-0 | IRS (L)= 0-0-0 IROS (P)= 0-1-1-4 | IROS (L)= 1-0-3-0IROS (P)= 2-0-3-5 | IROS (L)= 0-0-0-0 Matches PV - CC0 CC - DC4 PV - DC2 Health Index (PL) PV: 10-0 CC: 6-4 DC: 10-0 1. ärlighet 5005(I) 2. humor/glädje 4865(I) 3. familj 4672(R) 4. ansvar 3934(I) 5. tar ansvar 3424(R) 6. medkänsla 2987(R) 7. positiv inställning 2925(I) 8. vänskap 2802(R) 9. självständig 2634(I) 10. rättvisa 2525(R) Black Underline = PV & CCOrange = CC & DCP = PositiveL = Potentially Limiting I = IndividualO = Organisational Orange = PV, CC & DCBlue = PV & DC(white circle)R = RelationshipS = Societal 1. yttrandefrihet 5394(O) 2. fred 5227(S) 3. byråkrati (L) 4293(O) 4. arbetslöshet (L) 4091(O) 5. mänskliga rättigheter 3447(S) 6. demokratiska processer 3174(R) 7. miljömedvetenhet 3116(S) 8. ovisshet om framtiden (L) 3011(I) 9. resursslöseri (L) 2843(O) 10. bevara naturen 2766(S) 1. arbetstillfällen 5711(O) 2. ekonomisk stabilitet 4371(I) 3. ansvar för kommande generationer 4157(S) 4. bevara naturen 3526(S) 5. ärlighet 3345(I) 6. fred 3077(S) 7. omsorg om de äldre 2834(S) 8. miljömedvetenhet 2756(S) 9. yttrandefrihet 2754(O) 10. rättvisa 2545(O) Values PlotCopyright 2009 Barrett Values CentreFebruary 2009

28 Frågor som väcks om samhällskulturen Stort fokus på långsiktighet, stabilitet och hållbarhet. 1.Hur skall förflyttningen mot de önskade värderingarna gå till? 2.Vem/vilka skall ta ansvar för Sveriges framtid? 3.Vad är jag som individ beredd att göra? Eller skall någon annan lösa det åt mig ? Risk för ”Nånannanism”?

29 HUR SER VI PÅ VÅRA ARBETS- PLATSER?

30 Arbetsplatsens övergripande kultur 1.Individen och arbetsplatsen präglas av: ansvar& humor/glädje 2.Fungerande arbetsplatskultur med fokus på lagarbete, samarbete, målfokusering kvalitet och effketivitet 3.Men vart är kunden? Current Culture Values IROS (P)= 2-2-5-0 | IROS (L)= 0-0-1-0 1. ansvar3474(I) 2. lagarbete2624(R) 3. humor/glädje2345(O) 4. kostnadsjakt2251(O) 5. samarbete2215(R) 6. engagemang2075(I) 7. målinriktad2014(O) 8. byråkrati (L)1963(O) 9. kvalitet1953(O) 10. effektivitet1913(O)

31 Lägre nivå på energiläckage på arbetsplatsen ETT POTENTIELLT BEGRÄNSANDE VÄRDEORD PÅ TOPP-TIO I ARBETSPLATSKULTUR 1.Byråkrati (plats 8) Högre nivå på entropin hos den offentliga arbetsplatsen Kulturell entropi (energiläckage) är ett mått på hur mycket energi som läggs på icke produktiva aktiviteter. Entropinivå ARBETAR INOM:Offentlig sektor20% Privat sektor16% KÖN:Kvinnor15% Män17% REGION:Stor Stockholm16% Stor Göteborg15% Södra Sverige14% Övriga Sverige18% RIKSNIVÅ 17%

32 PRIVAT VERKSAMHET PRÄGLAS AV KUNDEN, OFFENTIG AV SAMARBETE OCH ETIK Offentligt anställdPrivat anställd 1. ansvar 2. byråkrati (L)2. kundtillfredsställelse 3. lagarbete3. kvalitet 4. kostnadsjakt4. lagarbete 5. samarbete5. kostnadsjakt 6. hierarki (L)6. anpassningsbara 7. engagemang7. humor/glädje 8. beroende av varandra8. effektivitet 9. förvirring (L)9. ekonomisk stabilitet 10. etik10. varumärke

33 VAD VILL VI SE PÅ VÅRA AR- BETSPLATSER?

34 Arbetsplatsens önskade kultur På arbetsplatsen vill människor bli inbjudna att bidra, bli sedda och bekräftade! Och fortsätta vara en fungerande arbetsplats Desired Culture Values IROS (P)= 4-2-4-0 | IROS (L)= 0-0-0-0 1. anställdas hälsa4401(O) 2. ansvar4374(I) 3. ärlighet4175(I) 4. anpassningsbara3524(I) 5. humor/glädje3315(O) 6. engagemang3015(I) 7. effektivitet2753(O) 8. erkännande av anställda2542(R) 9. lagarbete2514(R) 10. gemensam vision2445(O)

35 DEN OFFENTLIGA ARBETSPLATSEN ÄR STRÄVAN EFTER GEMENSAM VISION, EKONOMISK STABILITET OCH ÖPPEN KOMMUNIKATION. Offentligt anställdPrivat anställd 1. anställdas hälsa1. ansvar 2. ansvar2. anställdas hälsa 3. ärlighet3. anpassningsbara 4. humor/glädje4. ärlighet 5. anpassningsbara5. humor/glädje 6. engagemang6. effektivitet 7. erkännande av anställda7. lagarbete 8. gemensam vision8. engagemang 9. ekonomisk stabilitet9. kvalitet 10. öppen kommunikation10. erkännande av anställda DE PRIVATA ARBETSPLATSERNA FOKUSERAR PÅ EFFEKTIVITET, LAGARBETE OCH KVALITET.

36 Level 7 Level 6 Level 5 Level 4 Level 3 Level 2 Level 1 Personal ValuesCurrent Culture ValuesDesired Culture Values IRS (P)= 5-5-0 | IRS (L)= 0-0-0 IROS (P)= 2-2-5-0 | IROS (L)= 0-0-1-0IROS (P)= 4-2-4-0 | IROS (L)= 0-0-0-0 Matches PV - CC2 CC - DC5 PV - DC3 Health Index (PL) PV: 10-0 CC: 9-1 DC: 10-0 1. ärlighet 5005(I) 2. humor/glädje 4865(I) 3. familj 4672(R) 4. ansvar 3934(I) 5. tar ansvar 3424(R) 6. medkänsla 2987(R) 7. positiv inställning 2925(I) 8. vänskap 2802(R) 9. självständig 2634(I) 10. rättvisa 2525(R) Black Underline = PV & CCOrange = CC & DCP = PositiveL = Potentially Limiting I = IndividualO = Organisational Orange = PV, CC & DCBlue = PV & DC(white circle)R = RelationshipS = Societal 1. ansvar 3474(I) 2. lagarbete 2624(R) 3. humor/glädje 2345(O) 4. kostnadsjakt 2251(O) 5. samarbete 2215(R) 6. engagemang 2075(I) 7. målinriktad 2014(O) 8. byråkrati (L) 1963(O) 9. kvalitet 1953(O) 10. effektivitet 1913(O) 1. anställdas hälsa 4401(O) 2. ansvar 4374(I) 3. ärlighet 4175(I) 4. anpassningsbara 3524(I) 5. humor/glädje 3315(O) 6. engagemang 3015(I) 7. effektivitet 2753(O) 8. erkännande av anställda 2542(R) 9. lagarbete 2514(R) 10. gemensam vision 2445(O) Values PlotCopyright 2009 Barrett Values CentreFebruary 2009 Swedish National Assessment: Organisations (1016)

37 Frågor som väcks om arbetsplatsens kultur 1.Glömmer vi kunden, och fokuserar på oss själva? 2.Var är Kreativitet och Innovationskraft på arbetsplatsen? 3.Vilken roll som kraft för förändring har organisationer för att nå nivå 6 och 7, som samhällskulturen uttrycker?

38 Nästa steg – vad du kan du göra, vad vi göra, vad kan vi göra tillsammans?? Vi vill vi se rapporten som startskottet för att skapa och initiera dialoger om vad detta betyder! Idag klockan 12:00 finns den i din mailbox! VÅR UPPMANING! STARTA DIALOGEN! Använd rapporten som källa för både svar men framförallt frågor! Vidga cirkeln! Bjud in fler till att skapa gemensamma bilder av betydelser och vägar framåt! Vi är gärna med! Never doubt that a small group of people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has; Margaret Mead

39 TACK FÖR IDAG! VETA MER? LÄRA MER? TÄNKA MER? sverige2009plus@preera.se anders.lofgren@preera.se andreas.remling@preera.se martin.sande@preera.se


Ladda ner ppt "Studie om Sveriges rådande och önskade kultur och värdegrund Breakfast at Preera 13 maj 2009, Storan Anders Löfgren och Martin Sande."

Liknande presentationer


Google-annonser