Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

arbetsgivare - chef - medarbetare - fack

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "arbetsgivare - chef - medarbetare - fack"— Presentationens avskrift:

1 arbetsgivare - chef - medarbetare - fack
Roller & perspektiv arbetsgivare - chef - medarbetare - fack

2 Löneprocess Roller & perspektiv

3 Innehåll Kvalitetshjulets delar i löneprocessen: Vem gör vad och när?
En arbetsgivare – ”Koncerntänk” Chefsuppdraget Medarbetarskap < - > Löneprocessen De fackliga organisationernas roll och mandat

4 Roller: Arbetsgivare arbetsgivare - chef – medarbetare – fack
Planera – strukturera – kontrollera samt förbättra Lagar/avtal Policy – ideologi - praxis Lönekartläggning - nuläge Utbildningsbehov - processtöd

5 Roller: Arbetsgivare Viktigt att tänka på:
Organisationens gemensamma förhållningssätt och riktlinjer i löneprocessen Har vi tillräcklig omvärldskunskap t ex löneläge, statistik, alternativa lönelägen Organisationens chefer och medarbetare: kunskap – stöd - förberedelse Lönekriterierna - förhandlingsmodell

6 Roller: Chef arbetsgivare - chef – medarbetare – fack
Att våga agera som lönesättande chef Ledningsgruppen SVG, APT … Medarbetar- samtal Lönesättande samtal / Lönesamtal Summering - dokumentation

7 Roller: Chef Viktigt att tänka på
Egen avdelning i relation till helheten Förberedelser Genomförande av lönesamtalen Summering - återkoppling

8 Lönesättning - Att omsätta ideologin
Se över löner och lönerelationer så att de stämmer överens med mål och syfte i avtal & policy Störst utmaning? Ekonomiskt utrymme ”Snesitsar” Tidsaspekten Marknadslöneläget Många stjärnor i gruppen Olika kollektivavtal Personalomsättning

9 Bild med graf på lönefördelning

10 Roller: Medarbetare arbetsgivare - chef – medarbetare – fack
Vilket varumärke bidrar ”mitt” medarbetarskap till? Eget uppdrag Aktuella lönekriterier Medarbetarskapet Medarbetarsamtalet - förväntningar

11 Roller: Medarbetare Viktigt att tänka på
Vad innebär medarbetarskap i relation till mål och uppdrag Egen förberedelse t ex senaste medarbetarsamtalet samt löneutveckling Omvärld – realistiska förväntningar

12 Roller: Facklig organisation
arbetsgivare - chef – medarbetare – fack Hur agera som en konstruktiv samtalspart där det gemensamma målet är att policy, ideologi och praxis stämmer överens?

13 Roller: Facklig organisation
Viktigt att tänka på Hur vill vi agera i relation till arbetsgivare och medarbetare? Hur ser processen ut idag? Hur bidrar vi till att sprida relevant information och kunskap? Hur kommer vår roll att utvecklas i löneöversynsprocessen?

14 Summering Rollerna är olika men upplevelsen av processen är lika viktig för alla Lönebildningsprocessen påverkar varumärket Omvärld och realistiska förväntningar Förberedelse – genomförande - uppföljning

15 Sysarbs budskap En kvalitativ lönebildningsprocess förutsätter strategi, dialog samordning samt ett starkt engagemang från alla parter!


Ladda ner ppt "arbetsgivare - chef - medarbetare - fack"

Liknande presentationer


Google-annonser