Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Roller & perspektiv arbetsgivare - chef - medarbetare - fack.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Roller & perspektiv arbetsgivare - chef - medarbetare - fack."— Presentationens avskrift:

1 Roller & perspektiv arbetsgivare - chef - medarbetare - fack

2 Löneprocess Roller & perspektiv

3 Innehåll Kvalitetshjulets delar i löneprocessen: Vem gör vad och när? En arbetsgivare – ”Koncerntänk” Chefsuppdraget Medarbetarskap Löneprocessen De fackliga organisationernas roll och mandat Innehåll Kvalitetshjulets delar i löneprocessen: Vem gör vad och när? En arbetsgivare – ”Koncerntänk” Chefsuppdraget Medarbetarskap Löneprocessen De fackliga organisationernas roll och mandat

4 Roller: Arbetsgivare arbetsgivare - chef – medarbetare – fack Planera – strukturera – kontrollera samt förbättra Roller: Arbetsgivare arbetsgivare - chef – medarbetare – fack Planera – strukturera – kontrollera samt förbättra Lagar/avtal Policy – ideologi - praxis Lönekartläggning - nuläge Utbildningsbehov - processtöd

5 Roller: Arbetsgivare Viktigt att tänka på: Organisationens gemensamma förhållningssätt och riktlinjer i löneprocessen Har vi tillräcklig omvärldskunskap t ex löneläge, statistik, alternativa lönelägen Organisationens chefer och medarbetare: kunskap – stöd - förberedelse Lönekriterierna - förhandlingsmodell Roller: Arbetsgivare Viktigt att tänka på: Organisationens gemensamma förhållningssätt och riktlinjer i löneprocessen Har vi tillräcklig omvärldskunskap t ex löneläge, statistik, alternativa lönelägen Organisationens chefer och medarbetare: kunskap – stöd - förberedelse Lönekriterierna - förhandlingsmodell

6 Roller: Chef arbetsgivare - chef – medarbetare – fack Att våga agera som lönesättande chef Roller: Chef arbetsgivare - chef – medarbetare – fack Att våga agera som lönesättande chef Ledningsgruppen SVG, APT … Medarbetar- samtal Lönesättande samtal / Lönesamtal Summering - dokumentation

7 Roller: Chef Viktigt att tänka på Egen avdelning i relation till helheten Förberedelser Genomförande av lönesamtalen Summering - återkoppling Roller: Chef Viktigt att tänka på Egen avdelning i relation till helheten Förberedelser Genomförande av lönesamtalen Summering - återkoppling

8 Lönesättning - Att omsätta ideologin Se över löner och lönerelationer så att de stämmer överens med mål och syfte i avtal & policy Lönesättning - Att omsätta ideologin Se över löner och lönerelationer så att de stämmer överens med mål och syfte i avtal & policy Ekonomiskt utrymme Tidsaspekten Många stjärnor i gruppen Personalomsättning ”Snesitsar” Marknadslöneläget Olika kollektivavtal STÖRST UTMANING?

9 Bild med graf på lönefördelning

10 Roller: Medarbetare arbetsgivare - chef – medarbetare – fack Vilket varumärke bidrar ”mitt” medarbetarskap till? Roller: Medarbetare arbetsgivare - chef – medarbetare – fack Vilket varumärke bidrar ”mitt” medarbetarskap till? Eget uppdrag Aktuella lönekriterier Medarbetarskapet Medarbetarsamtalet - förväntningar

11 Roller: Medarbetare Viktigt att tänka på Vad innebär medarbetarskap i relation till mål och uppdrag Egen förberedelse t ex senaste medarbetarsamtalet samt löneutveckling Omvärld – realistiska förväntningar Roller: Medarbetare Viktigt att tänka på Vad innebär medarbetarskap i relation till mål och uppdrag Egen förberedelse t ex senaste medarbetarsamtalet samt löneutveckling Omvärld – realistiska förväntningar

12 Roller: Facklig organisation arbetsgivare - chef – medarbetare – fack Hur agera som en konstruktiv samtalspart där det gemensamma målet är att policy, ideologi och praxis stämmer överens? Roller: Facklig organisation arbetsgivare - chef – medarbetare – fack Hur agera som en konstruktiv samtalspart där det gemensamma målet är att policy, ideologi och praxis stämmer överens?

13 Roller: Facklig organisation Viktigt att tänka på Hur vill vi agera i relation till arbetsgivare och medarbetare? Hur ser processen ut idag? Hur bidrar vi till att sprida relevant information och kunskap? Hur kommer vår roll att utvecklas i löneöversynsprocessen? Roller: Facklig organisation Viktigt att tänka på Hur vill vi agera i relation till arbetsgivare och medarbetare? Hur ser processen ut idag? Hur bidrar vi till att sprida relevant information och kunskap? Hur kommer vår roll att utvecklas i löneöversynsprocessen?

14 Summering Rollerna är olika men upplevelsen av processen är lika viktig för alla Lönebildningsprocessen påverkar varumärket Omvärld och realistiska förväntningar Förberedelse – genomförande - uppföljning Summering Rollerna är olika men upplevelsen av processen är lika viktig för alla Lönebildningsprocessen påverkar varumärket Omvärld och realistiska förväntningar Förberedelse – genomförande - uppföljning

15 Sysarbs budskap En kvalitativ lönebildningsprocess förutsätter strategi, dialog samordning samt ett starkt engagemang från alla parter! Sysarbs budskap En kvalitativ lönebildningsprocess förutsätter strategi, dialog samordning samt ett starkt engagemang från alla parter!


Ladda ner ppt "Roller & perspektiv arbetsgivare - chef - medarbetare - fack."

Liknande presentationer


Google-annonser