Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Process: Lönekriterier

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Process: Lönekriterier"— Presentationens avskrift:

1 Process: Lönekriterier
Lönesättning

2 Löneprocess Lönekriterier

3 Innehåll Lönekriteriernas struktur/uppbyggnad och förankring
Lönekriterierna som del av aktuell verksamhetsutveckling Hur kan man använda och utveckla befintliga och nya lönekriterier

4 Att styra verksamheten och följa upp resultat
Lönekriterier Att styra verksamheten och följa upp resultat Arbetsinsats och måluppfyllelse Ansvar och samarbetsförmåga Kommunikation och förhållningssätt Engagemang och utvecklingsvilja Kompetens och kunskapsöverföring

5 Lönekriterier Lönekriterier Att göra det osynliga lite mer synligt
Att göra det subjektiva lite mer objektivt Subjektivt Lönekriterier Objektivt

6 Hur förankrade och verksamhetsanpassade är era lönekriterier?

7 Från ideologi till verklighet
VP Enhetens åtaganden Lönekriterier Medarbetar-samtal Lönsamtal/ Lönesättande samtal

8 Att tydliggöra krav och mäta resultat
Lönekriterier Att tydliggöra krav och mäta resultat Verksamhetsutvecklande Värdeskapande Ambassadör Utmärkt Kunskapsspridare Genomförare Reflektion Bra Kraven i uppdraget Lägsta ”kvalitetsnorm” Utvecklingsbehov Tillfredsställande Oacceptabelt agerande Oacceptabelt förhållningssätt Handlingsplan Otillfredsställande

9 Lönekriterier för medarbetare
Med avseende på begreppet Ansvar Utvecklar det egna uppdraget utifrån verksamhetens mål och åtaganden. Inspirerar, reflekterar och bidrar till ett lärande inom avdelningen. Utmärkt Identifierar, analyserar och beskriver problemställningar konstruktivt. Ser möjligheter och bidrar med förslag till lösningar. Är uppdaterad och delar med sig av relevant information. Bra Tar ansvar, är uppdaterad och fullföljer uppdraget. Är delaktig i enhetens planering och resultat och söker efter relevant information. Tillfredsställande Har bristande kunskap och intresse för verksamhetsmål och uppdrag. Fullföljer sällan utan lämnar gärna över uppgifter till "någon annan". Otillfredsställande

10 Lönekriterier för chef
Med avseende på begreppet Resultat Med resultat menar vi att du som chef i ditt uppdrag är resultatfokuserad, arbetar utifrån en helhetssyn och samverkar och lär av varandra. Du ger och följer upp uppsatta mål samt analyserar, och återkopplar. Inom "organisationen" visar vi Resultat genom att: Arbeta mål och resultatfokuserat med processerna inom ledningssystemet Kommunicera och följa upp riktlinjer och styrdokument Arbeta strategiskt och operativt samt uppnå en budget i balans Samverka med andra både inom och utanför förvaltningen Lyfta fram och tillvarata gemensamma resurser inom organisationen

11 Att tänka på: Lönekriterier
Både process och produkt är mycket viktigt för förståelse och förankring Lönekriterier är ett styrmedel och kan användas i många olika verksamhetsdiskussioner Lönekriterierna skall bidra till organisationens värdeskapande Använd era lönekriterier som en ”samtalshjälp” både i ledarskapet och medarbetarskapet

12 Summering Syftet med lönekriterier är att styra verksamheten och följa upp resultat Aktuella lönekriterier är en förutsättning för individuell lönesättning Lönekriterier är en del av verksamhetsutveckling och kan användas i många olika situationen Förankrade lönekriterier är ett samtalsstöd både i ledarskapet och i medarbetarskapet

13 Sysarbs budskap Lönekriterier bidrar till en ökad förståelse av Mål – Insats – Resultat – Lön och är ett styrmedel samt en förutsättning för individuell lönesättning!


Ladda ner ppt "Process: Lönekriterier"

Liknande presentationer


Google-annonser