Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktionsforskning en del av kvalitetsarbetet i Falköping

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktionsforskning en del av kvalitetsarbetet i Falköping"— Presentationens avskrift:

1 Aktionsforskning en del av kvalitetsarbetet i Falköping
Airi Bigsten, Elisabeth Johansson, Karin Aldén Göteborg 25 februari 2009

2 Kvalitetsarbete i Falköping
Styrdokument Målstyrningsprocess som visar vägen Lärarnas kompetens Arbetsplan/Kvalitetsredovisning Gemensam mall ger struktur Bedömningsnivåer Muntlig överlämning Arbetsgrupper Aktionsforskning genom Q – en del av processen

3 Styrdokument Styrning av mål, resultat och kvalitet
Nationella styrdokument, tex: Läroplanen Förordningen om kvalitetsredovisning/1997:702 Allmänna råd om kvalitetsredovisning 2006 Kommunala styrdokument,tex: Flerårsplan, Budget och Skolplan för Falköpings kommun Enhetens mål och strategier

4

5 Lärarnas kompetens Viktiga faktorer för kvalitetsarbetet
Förståelse för styrsystemet Gemensamma föreställningar om begrepp Kompetens, engagemang, och pådrivande krafter Delaktighet och ansvar Kontinuitet i uppföljning och ut- värdering

6 Arbetsgång Kvalitets redovisning Arbetsplan Nuläge Resultat/analys Mål
Bedömning av måluppfyllelse Åtgärder för utveckling Arbetsplan Nuläge Mål Strategier/ metoder Strategier för uppföljning Kontinuerliga uppföljningar

7 Kvalitetsutveckling genom Aktionsforskning - med Q i Falköping

8 Verksamhetsutveckling
Syfte med Q i Falköping Verksamhetsutveckling Att utveckla kvaliteten i förskola för barn, lärare och föräldrar genom att använda aktionsforskning

9 Historik Utbildning i aktionsforskning 2004-2006 -projekt Spridning
Lärarförbundet, Myndigheten för skolutveckling, Göteborgs Universitet och 7 kommuner Sex förskollärare från tre förskolor i Falköping Spridning inom egna kommunen andra kommuner genom Lärarförbundet Mentorstjänster 2007 Politiskt mål i flerårsplan Spridning till andra förskolor

10 Nuläge Totalt 13 av 21 kommunala förskolor
Exempel på aktionsforskningsområden: utelek, innelek, rutiner, ljudnivån, pedagogisk dokumentation, språk, tidsanvändning Ytterligare 8 utbildade förskollärare 3 Q-mentorer Deltid som Q-mentorer /Deltid som lärare på våra förskolor Kontinuerlig spridning mot politiker, förvaltningsledning och verksamhet Övergripande arbetsgrupp Med representanter från förvaltning, ledning och verksamhet

11 Valda områden Rutinsituationer Konflikthantering Språk Ljudnivån
Empati Pedagogisk dokumentation Tidsanvändning Innelek Utelek

12 Q-året avslut uppstart rapport inläsning enkät examination
val av område analys val av tårtbit verktyg observationer nuläget verktyg verktyg reflektera aktion verktyg planera aktion verktyg agera Källa: Falköpings Q-mentorer

13 Mentorsrollen Uppdraget - bidra till utveckling som ger bättre förutsättningar för våra barn genom…. Handledning Samtal – reflektion Erfarenhetsutbyte Information Lärande

14 Framgångsfaktorer och dilemman
Kopplingen till uppdraget, vardagen, personalens förväntningar och erfarenheter Berikar utvecklingen / ännu en sak utifrån Mentala processer som ger ökad medvetenhet Fokus på pedagogisk verksamhet och barnets behov Tidsanvändning och struktur

15 Framgångsfaktorer och dilemman
Mentorskapet Positiva förväntningar Redovisningar för varandra Gemensamma möten Politiskt mål Förankrat i förvaltningsledning och nämnd Centrala resurser Kursomgång efter mentorsstödet

16 Framgångsfaktorer och dilemman
Falköping har uppmärksammats Arbetet ger mod att reflektera och prata om verksamheten Spridning Q-ansvariga på våra förskolor Föräldrars delaktighet

17 Allt förbättringsarbete behöver
näring och stöd

18 Q ger spår i verksamheten Läroplanen har synliggjorts Arbetet har gagnat barnen
Ökad arbetsglädje Praktiska förändringar Lärarnas medvetenhet har ökat Yrkesrollen har stärkts Analysen har blivit viktig Insikt – nya kunskaper – intern kompetensutveckling Medvetet förhållningssätt Föräldrar känner sig mer delaktiga Ger ökat inflytande för alla parter

19 Det handlar om …. Fokusering på mål och resultat
Delaktighet och inflytande Långsiktighet och uthållighet Källa: Myndigheten för skolutveckling

20

21 Fortsättning…. Utbilda fler lärare Bibehålla mentorskapet
Gå vidare mot fritids och skola

22 Vi gör skillnad!!! Kontakt/frågor??


Ladda ner ppt "Aktionsforskning en del av kvalitetsarbetet i Falköping"

Liknande presentationer


Google-annonser