Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhets-perspektivet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhets-perspektivet"— Presentationens avskrift:

1 Verksamhets-perspektivet

2 Verksamhets- perspektivet
Löneprocess Verksamhets- perspektivet

3 Innehåll Mål – prestation – resultat - lön
Verksamhetsnyttan – kundperspektivet – mervärde Lön som styrmedel – verksamhets-/affärsplan > uppdrag > medarbetarsamtal > lönesättning Budget – ekonomi – nyckeltal - marknadslöner

4 Löneprocessen ur ett verksamhetsperspektiv
Att omsätta ideologin Se över aktuella lönenivåer, utveckling och lönerelationer samt befintliga lönekriterier i löneöversynen så att de överensstämmer med mål, syfte och värderingar i policy och avtal.

5 Löneöversyn - Verksamhetsperspektiv
Ny lön eller löneutveckling? Procent eller kronor? Lön utifrån mål och prestation – Ingen garanterad löneökning Ett chefsuppdrag

6 Mål – prestation – resultat – lön
En helhetssyn Lönespec. Vad vill jag som arbetsgivare betala för? Upplevd kvalitet Starkt varumärke Lag och avtal Politiska beslut Uppdrag Vad vill jag som medarbetare bli bekräftad för och få betalt för Medarbetare VP/AP Kundvärde Mervärde

7 Lön som styrmedel VP/AP Org./enhetens uppdrag Indikatorer/ nyckeltal
Arbetssätt Uppföljning/ utveckling VP/AP Org./enhetens uppdrag Lönekriterier Medarbetar- samtal Lönesättande samtal

8 Policy – ideologi - praxis
Hur fungerar det idag?

9 Aktuella lönekriterier
Styrande Motiverande Kända och förankrade

10 En del av organisationens kompetensförsörjning
Löneprocessen En del av organisationens kompetensförsörjning Strategiskt – operativt ”Koncerntänk” – förvaltning/bolag Enhetlighet – principer/genomförande Kompetensbehov – idag och framöver

11 Summering Att mål – prestation – resultat – lön bildar en helhet
Att praxis stämmer överens med policy och ideologi Att lön är ett styrmedel och en del av kompetensförsörjningen Att förankrade lönekriterier är en förutsättning för individuell lönesättning

12 Sysarbs budskap En strategisk, kvalitativ löneprocess pågår året runt och är en prioriterad verksamhetsfråga!


Ladda ner ppt "Verksamhets-perspektivet"

Liknande presentationer


Google-annonser