Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från jämställdhet till lönestrategi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från jämställdhet till lönestrategi"— Presentationens avskrift:

1 Från jämställdhet till lönestrategi
Lönekartläggning Från jämställdhet till lönestrategi Bild 1 – Startbild: låt ligga utan tidsinställning. När jag klickar ska bildspelet starta med bild 2 med tidsinställningar. Presentation av Sysarb Hur många har varit med om lönekartläggning Andel chefer/andel fackliga Säkerställer jämställda löner och professionell lönebildning Marknadsledande 150 moderna företag företag och löner Utvecklat ett användarvänligt verktyg som fungerar Frågor under hand

2 Lönekartläggning Nuläge
Lokal lönebildning Lönekartläggning Nuläge Sysarbs verktyg är ett enkelt, användarvänligt verktyg som kan användas i hela lönebildningsprocessen Vår ambition är att det är moderna företag som vill jobba professionellt med lönebildning som använder MIA som sitt naturliga redskap Lönesättning är en arbetsgivarfråga, viktigt med transparens för alla parter i hur arbetsgivaren värderar olika arbetsinsatser Rollerna i processen är att HR äger verktyget och driver processen tillsammans med konsult från Sysarb Men det är cheferna som är nyckelpersoner i hur olika arbeten ska värderas Lönekartläggningen beskriver ett nuläge och utifrån nuläget analyseras lika och likvärdiga arbeten för att säkerställa jämställd och professionell lönebildning Facket skch medarbetarna ska ha information och känna till processen och tänket

3 Verktyg, verktyg, verktyg!
Förklara? Förstå? Förändra? Bild 3 – Metoderna; skapa legitimitet Systemen och metoderna som Sysarb har stött på och jobbat med ute hos kunder varierar. De heter allt från BAS, lönevågen, Lönelots, BESTA-vägen, HAC till vårt egna verktyg MIA. Ett stort fokus hos såväl arbetsgivare, fackliga, myndigheter och konsulter har traditionellt legat på själva metoden för lönekartläggningen och inte dess syfte och målsättning.  Vår ambition är att både säkerställa att lönekartläggning görs, att kontrollera, analysera och sedan upprätta en handlingsplanför kommande löneprocesser Lön är det som ligger alla närmast, även om arbetsmiljö, arbetsklimat, arbetskamrater är viktiga komponenter. Att ha en öppen, transparent process där det går att förklara lönesktrukturen i organisationen ökar medarbetarnas förståelse och acceptans för förändringar och den egna ersättningen Vi är på väg mot sifferlösa avtal, men har vi säkerställt att våra medarbetare vet vad det inebär Lönesamtal brukar vara den fråga som lönesättande chefer anser är jobbigast Verktyg, verktyg, verktyg!

4 Historik: JämO Y Metod Bild 4 - Historik
I den så kallade miljongranskningen granskade dåvarande JämO 600 arbetsgivare för att säkerställa att de hade rätt metod för sina lönekartläggningar. Fanns det brister i metoden blev man inte godkänd och JämO krävde kompletteringar med hot om vite. Milt sätt kan man säga att fokus i denna granskning låg på hur man gjorde nulägesanalysen, mer än hur man jobbade med förändringsarbetet När DO förra hösten genomförde en uppföljning av den såkallade miljongranskningen la dem fokus på chefernas arbete – på genomförandefasen. Från att tidigare ha tittat på metoden i nulägesanalysen flyttades fokus till hur man säkerställer en jämställd lönesättning i genomförandefasen – hos cheferna. Det är här Sysarbs verktyg MIA kommer väl till pass, lönekartläggning ska enligt vårt sätt att se det inte bara användas för att tilgodose lagkrav, MIA ska bidra till att utveckla processen så att organisationen bedriver modern och professionell lönesättning Historik: JämO Y Metod

5 Lönekartläggning -Avstamp för framtiden
Bild - Historia, nuläge och framtid En nulägesanalys handlar ju både om historia, nuläge och framtid. Hur ser behoven ut framåt? Hur kommer vår verksamhet förändras och hur kommer det påverka vårt sätt att sätta lön? Hur ser kompetensförsörjningsplanen och hur påverkar vår svårighet att få tag i till exemperl förskollärare lönerna för dessa om fem år? Lönekartläggning är en del av ett strukturerat, långsiktigt arbete, där vi går igenom ett antal faktorer: Teoretisk grundutbildning Erfarenhet Sociala färdigheter Intellektuella färdigheter Ansvar, arbetsledning Ansvar för planering, utveckling resultat Anvsvar för människor Ansvar för materiella resurser Fysiska förhållanden Psykiska förhållanden Lönekartläggning -Avstamp för framtiden

6 Individuell och differentierad lön
M I A Vilka marknadskrafter finns? Individuell lönesättning baserat på kompetens, prestation och måluppfyllelse Arbete, individuella prestationer, marknad Arbetets krav, ansvar och svårighetsgrad

7 Lika arbete Identifiera vilka av organisationens medarbetare som utför lika eller väsentligt lika arbetsuppgifter Lika arbeten indelas ofta efter befintliga statistikkoder t.ex. AID, BESTA el. SSID Som arbetsgivare är du ansvarig för att en korrekt indelning genomförs Indelningen ligger till grund för det fortsatta analysarbetet.

8 Likvärdiga arbeten Likvärdiga arbeten bedöms på ett systematiskt sätt utifrån arbetsuppgifternas krav. Faktorerna i lagstiftningen är kunskap och färdigheter, ansvar, ansträngning samt arbetsmiljö. Resultatet av arbetsvärderingen tydliggör vilka arbeten som är likvärdiga med varandra.

9 Analys av löneskillnader
Löneskillnader mellan medarbetare med lika arbeten skall kunna förklaras med könsneutrala argument. Mellan likvärdiga arbeten skall löneskillnader analyseras mellan likvärdiga kvinno – och icke kvinnodominerande grupper. De löneskillnader som organisationen inte sakligt kan förklaras ska utifrån en upprättad handlingsplan åtgärdas Kopplingen mellan lönekartläggningen och organisationens mångfaldsplan/jämställdhetsplan är handlingsplanen för jämställda löner.

10 NÖT: Nuläge - Önskat läge -Tillvägagångssätt
Bild 10 - NÖT – ett bra bild av arbete med strategi Nuläge, önskat läge och tillvägagångssätt. I den tidigare bilden nuläge, mål och plan. Precis samma metod som i genomförandet av era lönekartläggning. Hur ser det ut med löneskillnader mellan kvinnor och män, vad vill ni uppnå inom detta område och hur ska ni göra för att nå dit? NÖT: Nuläge - Önskat läge -Tillvägagångssätt

11 Könsneutralt? Bild 11 - lönekriterier
Hur jobbar ni med för att lönekriterierna som finns i er verksamhet används könsneutralt var en av frågorna som ställdes? Man kan ställa frågan på ett annat sätt – hur säkerställer ni att lönekriterierna leder till verksamhetsutveckling och måluppfyllelse och används lika för alla era medarbetare? En enormt viktig strategisk fråga! Könsneutralt?

12 Sysarbs budskap En väl genomförd lönekartläggning är en investering för organisationen och dess medarbetare. Lönekartläggning är både jämställdhet och lönestrategi Dela ut De övriga faktorerna som vi kommer att gå igenom är Erfarenhet Sociala färdigheter Intellektuella färdigheter Ansvar, arbetsledning Ansvar för planering, utveckling resultat Ansvar för människor Ansvar för materiella resurser Fysiska förhållanden Psykiska förhållanden Dela ut faktorplan faktorplanen

13 Lönekartläggning i xxxxx
Startdatum Klart Beställare Projektgrupp Läs mer på Sysarb.se Här skriver vi in aktuella uppgifter för organisationen vi är i


Ladda ner ppt "Från jämställdhet till lönestrategi"

Liknande presentationer


Google-annonser