Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

L EDARUTVECKLING ÖVER GRÄNSERNA ANEBY VETLANDA SÄVSJÖ TRANÅS HULTSFRED VIMMERBY HÖGSBY Case Ledarskap över Gränserna JennyMee Le Hir, Veronica Bergström,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "L EDARUTVECKLING ÖVER GRÄNSERNA ANEBY VETLANDA SÄVSJÖ TRANÅS HULTSFRED VIMMERBY HÖGSBY Case Ledarskap över Gränserna JennyMee Le Hir, Veronica Bergström,"— Presentationens avskrift:

1 L EDARUTVECKLING ÖVER GRÄNSERNA ANEBY VETLANDA SÄVSJÖ TRANÅS HULTSFRED VIMMERBY HÖGSBY Case Ledarskap över Gränserna JennyMee Le Hir, Veronica Bergström, Thomas Svensson

2 V AD GÖR CHEFER MED MEDARBETARE SOM INTE PRESTERAR TILL EN GODKÄND NIVÅ ? Metod Intervjuer enhetschef sociala avdelningen enhetschefer utbildningsavdelningen HR konsult Informationsmöten personalchef Teori

3 V AD ÄR EN GODKÄND NIVÅ ? V EM / VILKA BESTÄMMER VAR NIVÅN LIGGER ? Chef 2: Det är rektorn som bestämmer med sitt ansvar, man måste skilja på klassens resultat och det sociala i klassen. Chef 1: Den lägsta nivån ska vara för alla Chef 3: Det beror på – situationsbundet. Det är barn/elever, kollegor, vårdnadshavare och chefen som bestämmer var nivån ligger.

4 ÅTAGANDE MOT ANSTÄLLNINGSAVTALET  Utföra arbete  Följa ordningsregler  Följa arbetsmiljöregler  Samarbeta  Vara lojal ………………………………………………… GODKÄND NIVÅ

5 V AD ÄR EN GODKÄND NIVÅ ? V EM / VILKA BESTÄMMER VAR NIVÅN LIGGER ? Reflektion: Det är chefen som sätter den nivån. Chefen har ett antal verktyg att arbeta med: de oskrivna reglerna de informella ledarna de skrivna reglerna Vikten av introduktion där chefen klargör verktygen för medarbetarna

6 Chef 2: Genom medarbetarsamtal och via föräldrar. Chef 1: Genom att kolla upp loggboken, ekonomi och schemaläggning Chef 3: Via föräldrar och via kollegor. HUR FÅR DU SOM CHEF REDA PÅ ATT MEDARBETARE INTE PRESTERAR

7 Reflektion: Mycket framkommer genom annan personal under medarbetarsamtal och vid spontana samtal med chef APT i mindre personalgrupper möjliggör andra former av kommunikation Information från anhöriga (föräldrar och släktingar)

8 Chef 2: Genom samtal, därefter startar jag stegen om det behövs. Chef 1: Tog hjälp av personalchef och HR-konsult. Chef 3: Enskilt samtal med medarbetaren, därefter ett samtal i arbetslaget HUR INLEDER DU ARBETET MED MEDARBETAREN?

9 Reflektion: Processen startar genom samtal med medarbetaren Beroende på fallets karaktär hade man olika tillvägagångssätt. Det kan vara återkopplande samtal med vederbörande, samtal i arbetsgruppen eller en kontakt med personalavdelningen I dessa situationer behöver en chef vara rak, tuff och tydlig med fingertoppskänsla Det är viktigt att man som chef klargör åtagandet mot anställningsavtalet

10 Chef 2: Personalavdelningen på kommunalhuset Chef 1: Tog hjälp av personalchef och HR-konsult. Chef 3: Arbetar tätt med en annan chefskollega, viktigt att kunna prata och kunna stötta varandra. VAD BEHÖVER EN CHEF FÖR STÖD?

11 Reflektion: Det är av stor vikt att man får stöd av kollegor och personalavdelningen Att man som chef har kunskap om avtal och regler samt vetskap om vem man kan kontakta

12 PROCESSTRAPPA FÖR ÅTGÄRDER SAMTAL START ERINRAN ARBETSRÄTTSLIGT SAMTAL UPPSÄGNING VARNING

13 SLUTREFLEKTION Arbetsgivaren måste klargöra anställningsavtalet, påvisa vilka normer och regler som gäller Viktigt att chefer får kompetens och krav på sig att verkligen lyfta detta med de anställda. Vikten av samtal med en rak och tydlig kommunikation. Viktigt med stöd från personalavdelningen och kollegor Lön nämndes väldigt sällan som ett medel. Slimmade organisationer Produkt/service

14 SLUTREFLEKTION TEORETISK ANKNYTNING Situations anpassat ledarskap: ”…det finns inte någon enstaka ledarskapsstil som är bäst under alla omständigheter” Enligt P. Hersey och K.H. Blanchard måste ledarens beteende anpassas utifrån medarbetarnas mogenhetsnivå


Ladda ner ppt "L EDARUTVECKLING ÖVER GRÄNSERNA ANEBY VETLANDA SÄVSJÖ TRANÅS HULTSFRED VIMMERBY HÖGSBY Case Ledarskap över Gränserna JennyMee Le Hir, Veronica Bergström,"

Liknande presentationer


Google-annonser