Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Case Aneby Vilka är vi?. Bakgrund Det kommunala dilemmat Politikerstyrd verksamhet – hur påverkar det? Administrativa uppgifter tar tid från chefsskap?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Case Aneby Vilka är vi?. Bakgrund Det kommunala dilemmat Politikerstyrd verksamhet – hur påverkar det? Administrativa uppgifter tar tid från chefsskap?"— Presentationens avskrift:

1 Case Aneby Vilka är vi?

2 Bakgrund Det kommunala dilemmat Politikerstyrd verksamhet – hur påverkar det? Administrativa uppgifter tar tid från chefsskap?

3 Metod Förmöte Intervjuguide Åtta intervjuer Analys

4 Resultat Sammanfattning: Det administrativa arbetet anses relevant och viktig. Prioriteringsförmåga viktigt Hög beredskap kräver mycket flexibilitet av verksamheter och dess personal. Otillräcklighet

5 Vad kännetecknar en bra chef? Närvaro Trygg i sig själv Litar på sin personal

6 Vad behöver du för förutsättningar för att vara en bra chef? Förtroende Motiverade medarbetare Prioriteringsförmåga Flexibilitet Personliga egenskaper och utbildning

7 Vad är en bra arbetsdag för dig? Planering faller ut Funnits närvarande Tid för planering och reflektion

8 Hur märker andra när du tycker att du gjort ett bra jobb? Positiv Närvarande Ger mer tillbaka

9 Vilka förutsättningar har du idag för att göra ett bra jobb? Mestadels goda Tillåtande klimat Stöd runtomkring

10 Finns det något som hindrar dig att göra ett bra jobb? Tid Budget Spridning mellan ansvarsområden Okunskap

11 Om du fick forma ditt uppdrag förutsättningslöst hur skulle du göra då? Flerårig budget Ökad kunskap Större påverkansmöjlighet

12 Om det var ditt eget företag hur skulle du då forma din tjänst? Tid för planering Tydligare belöningssystem Arbetsfördelning Risk för vinstintresse

13 Hur märker du av att du jobbar i politiskt styrd organisation? APT – budget Beslutsprocesser Uppvaktning pågående process

14 Egna reflektioner Administration verktyg för kommunikationen Bredden av ansvarsområden tidsödande faktorn Liten kommun = nära till politiker Olika sätt att vara närvarande


Ladda ner ppt "Case Aneby Vilka är vi?. Bakgrund Det kommunala dilemmat Politikerstyrd verksamhet – hur påverkar det? Administrativa uppgifter tar tid från chefsskap?"

Liknande presentationer


Google-annonser