Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Maria Möller Förhandlingschef/Chefsjurist 08-762 72 23

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Maria Möller Förhandlingschef/Chefsjurist 08-762 72 23"— Presentationens avskrift:

1 Maria Möller Förhandlingschef/Chefsjurist 08-762 72 23 maria.moller@sla-arbetsgivarna.org

2 Styrelseuppdraget arbetsgivarperspektivet….

3 Rekrytera…..och behålla förutsätter: ”Den gode arbetsgivaren”

4 Kännetecken? Eftersträvansvärt? Hur är det hemma hos er?

5 SLA hjälper dig att bli ”den gode arbetsgivaren” •SLA är golfanläggningarnas arbetsgivarorganisation •Ca 400 golfanläggningar anslutna •Genom medlemskapet i SLA erhålls heltäckande hjälp/service i arbetsgivarfrågor; d v s alla frågor som har med förhållandet arbetsgivare / arbetstagare att göra •Medlemsavgift (i SLA och Svenskt Näringsliv) är 0,34 % av lönesumman (minimi 3000 kr/år)

6 Vad kan SLA göra för er? •Rådgivning arbetsrättsliga lagar och regler •Hjälp vid förhandlingar och domstolsprocesser •Tecknar branschens kollektivavtal •Löner och avtal, användbara mallar i anställningen •Arbetsmiljöfrågor •Utbildning i arbetsrätt, arbetsmiljö, ledarskap m.m. •Bevakning av arbetsgivarpolitiska frågor •m.m.

7 Styrelseuppdraget …det strategiska arbetsgivarperspektivet

8 Styrelseuppdraget – strategiska arbetsgivarperspektivet Omständigheter: befintlig organisation satt av tidigare styrelser ”Mandatperiod” styrelseuppdrage t (X år) Målsättning: Bästa möjliga arbetsorganisation

9 Steg 1 –Analys och utvärdering •Bakgrundsförutsättningar –Verksamhetsplan, vision m.m. –Ekonomiska förutsättningar •Hur ser bemanningen ut idag? –Antal anställda? Inhyrd personal/entreprenad? –Tillsvidareanställningar eller säsongsanställningar? –Rätt person på rätt plats? –Anställningsvillkor? •Gällande arbetstidsförläggning? –Varierad årsarbetstid eller 40-timmarsveckor? •Arbetsmiljö?m.m.

10 Steg 2 -Målsättning •Utifrån utvärderingen…… –Bästa möjliga arbetsorganisation för er golfanläggning? –Något i gällande arbetsorganisation som behöver ändras? •Vad, hur, när?

11 Steg 3 -Verkställande Exempelvis…… •Förändrade anställningsvillkor? •Annan arbetstidsförläggning? •Omorganisation? Uppsägningar? •Rekrytering? •Personalvårdande insatser? •Arbetsmiljöinsatser?

12 Uppsägningsregelverket…. •Saklig grund, arbetsbrist/personliga skäl •MBL-information, MBL-förhandling/överläggning •Turordningsregler, undantagsmöjligheter •Omplaceringsskyldighet •Konsekvensanalys •Varsel •Formaliakrav skriftlig uppsägningshandling •Uppsägningstid •Ogiltigförklaring, skadeståndskrav •Företrädesrätt till återanställningm.m.

13 Personalvårdande insatser •Anställningskontrakt m befattningsbeskrivningar •Introduktion av nyanställda •Medarbetarsamtal, målsamtal, uppföljning •Lönesamtal •Kontinuerlig feedback i vardagen •Personalmöten •Personalförmåner •Säker arbetsmiljö – SAM •Delaktighet i klubbens visioner – driver den framåt! •m.m.

14 Svårt för styrelsen att ta arbetsgivaransvaret…. Lösningen i rätt dagliga verksamhetsledare?

15 Väl genomförd rekrytering av dagliga verksamhetsledare •Skriv ned klubbens organisationsplan och visioner •Behovsanalys, kravprofil, befattningsbeskrivning •Tydlig annons •Gör urval och flera intervjuer •Referenser •Introduktion & uppföljning ifrån styrelsens sida •Tydlig rollfördelning styrelse och daglig ledare •Kontinuerlig kommunikation även efter rekrytering

16 (Steg 4) • Upprepa steg 1-3 (!) …Det strategiska arbetsgivarperspektivet är en dynamisk process …

17 SLA hjälper dig att bli ”den gode arbetsgivaren” •Kontakta oss! •SLAs telefonjour (vardagar 8-17) 08-762 72 40 Du hittar också information på vår hemsida www.sla-arbetsgivarna.org


Ladda ner ppt "Maria Möller Förhandlingschef/Chefsjurist 08-762 72 23"

Liknande presentationer


Google-annonser