Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Morgondagens Ledare Arbetsrätt Falkenberg 14 och 15 maj 2014 DEL 2 : AB - Kollektivavtalet 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Morgondagens Ledare Arbetsrätt Falkenberg 14 och 15 maj 2014 DEL 2 : AB - Kollektivavtalet 1."— Presentationens avskrift:

1 Morgondagens Ledare Arbetsrätt Falkenberg 14 och 15 maj 2014 DEL 2 : AB - Kollektivavtalet 1

2 Arbetsrätt - ML MBL o § 11 förhandling ”eget initiativ” o § 14 central förhandling o § 18 editionsplikt o § 19 informationsskyldighet o § 38 entreprenadförhandlingar 2

3 Arbetsrätt - ML Allmänna Bestämmelser (AB)  Allmänna åligganden  Bisysslor  Hälsoundersökningar  Avstängning  Disciplinpåföljd  Semester, sjukdom, övertid mm  Uppsägningstider 3

4 Arbetsrätt - ML § 6 Allmänna åligganden -…förenade med anställningen -Skyldig: vikariera, övertid, byta, förskjuta… (giltiga skäl) Stadigvarande förflyttning - Vägande skäl 4

5 Arbetsrätt - ML § 8 Bisysslor Arbetshindrande Konkurrerande Förtroendeskadlig Arbetsgivaren kan förbjuda Arbetstagaren skyldighet att anmäla vid begäran 5

6 Arbetsrätt - ML § 9 Hälsoundersökningar -Periodiska (risk för människors liv) -Övriga (”nära samförstånd”) 6

7 Arbetsrätt - ML § 10 Avstängning Förseelse Svårare fel, brott Medicinska skäl Grund: behålla lön (men…) Högst 30 dagar i sänder Överläggning 7

8 Arbetsrätt - ML § 11 Disciplinpåföljd Enbart: skriftlig varning Fel eller försummelse Överläggning 8

9 Arbetsrätt - ML § 20 Övertid -Enkel eller kvalificerad, ledighet eller pengar § 24 Färdtid -Vid resa; före och efter normaltid § 27 Semester -25,31 och 32. Sparade max 40dagar -Semester i timmar, kontant ersättning 9

10 Arbetsrätt - ML § 28 Sjukdom -Karensdag -Sjuklön 2-14 -Sjukpenning (Hot och våld, smitta) - Insjuknande inom 5 dgr ej karens (SjLL) 10

11 Arbetsrätt - ML § 32 Enskilda angelägenheter Arbetsgivaren KAN bevilja Högst 10 dagar Svårare sjukdom eller bortgång 11

12 Arbetsrätt - ML § 33 Uppsägningstider Från arbetstagarens sida: 1 mån. (”Kommunal”) 3 mån. ”övriga” vid anställning över 12 mån. Från arbetsgivarens sida: 1 – 6 månader (anst.tid) (”Kommunal”) 6 mån. ”övriga” vid anställning över 12 mån. 12 mån. 10 års anst. och över 57 år 12

13 Arbetsrätt - ML Pensioner och försäkringar KAP-KL AGS TFA TGL 13


Ladda ner ppt "Morgondagens Ledare Arbetsrätt Falkenberg 14 och 15 maj 2014 DEL 2 : AB - Kollektivavtalet 1."

Liknande presentationer


Google-annonser