Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Morgondagens Ledare Arbetsrätt Falkenberg 14 och 15 maj 2014 DEL 1 : Lagarna 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Morgondagens Ledare Arbetsrätt Falkenberg 14 och 15 maj 2014 DEL 1 : Lagarna 1."— Presentationens avskrift:

1 Morgondagens Ledare Arbetsrätt Falkenberg 14 och 15 maj 2014 DEL 1 : Lagarna 1

2 Arbetsrätt - ML Decemberkompromissen Saltsjöbadsanda MBL Samverkan Decentralisering 2

3 Arbetsrätt - ML Lag Centrala kollektivavtal Lokala kollektivavtal Accepterade riktlinjer 3

4 Arbetsrätt - ML  Kollektivavtal – enskilda anställningsavtal  Dispositivitet  Normativa bestämmelser  Tolkningsföreträde 4

5 Arbetsrätt - ML LAS Allmänna Bestämmelser (Centr. kollektivavtal) Lokalt kollektivavtal om turordning Lokala riktlinjer 5

6 Arbetsrätt - ML SKL (rekommendationsavtal) Fredsplikt HÖK -Löneavtal -AB 6

7 Arbetsrätt - ML LAS MBL AML Semester ATL Diskrimineringslag FML 7

8 Arbetsrätt - ML Föräldraledighetslag Lag om sjuklön Ledighetslagar: -Utbildning -Närståendevård -Svenskundervisning -Bedriva näringsverksamhet -mm 8

9 Arbetsrätt - ML Lagen om anställningsskydd (LAS) Saklig grund -arbetsbrist/personliga skäl Omplaceringsskyldighet Företrädesrätt Turordning 9

10 Arbetsrätt - ML Lagen om anställningsskydd (LAS) Anställningsform TV / Vik - AVA Konvertering Deltidsföreträde Tiräckliga kvalifikationer Verksamhetsövergång 10

11 Arbetsrätt - ML MBL o § 11 förhandling ”eget initiativ” o § 14 central förhandling o § 18 editionsplikt o § 19 informationsskyldighet o § 38 entreprenadförhandlingar 11

12 Arbetsrätt - ML Diskrimineringslagen  Kön  Könsöverskridande identitet  Etnisk tillhörighet, även religion/annan trosuppfattning  Funktionshinder  Sexuell läggning  Ålder 12

13 Arbetsrätt - ML Diskrimineringslagen Aktiva åtgärder Direkt och indirekt diskriminering Positiv särbehandling 13

14 Arbetsrätt - ML Allmänna Bestämmelser (AB)  Allmänna åligganden  Bisysslor  Avstängning  Hälsoundersökningar  Disciplinpåföljd  Semester, sjukdom, övertid mm  Uppsägningstider 14

15 Arbetsrätt - ML Pensioner och försäkringar KAP-KL AGS TFA TGL 15

16 Förfarande vid misskötsamhet Muntlig tillsägelse Skriftlig tillsägelse (klarläggande, meddelande, ”erinran” Skriftlig varning (Omplacering) Uppsägning PA-åtgärder: Stöd, utbildning, instruktioner, utbildning, behandling, konsultmedverkan… 16

17 Arbetsrätt - ML Fackföreningar: LO: Kommunal TCO: Vision Lärarförbundet Vårdförbundet 17

18 Arbetsrätt - ML SACO SSR, Civilekonomer, Läkarförbundet, CR, FSA,LSR, DIK, Jusek, Naturvetarna, Psykologförbundet, SA, SI, LR, Skolledarna, SULF, Tjänstetandläkarföreningen Fristående BRF och Ledarna 18


Ladda ner ppt "Morgondagens Ledare Arbetsrätt Falkenberg 14 och 15 maj 2014 DEL 1 : Lagarna 1."

Liknande presentationer


Google-annonser