Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärarnas Riksförbund KO utbildning 3 maj, Luleå. Begrepp •Omplacering •Förflyttning •Arbetsskyldighet •Allmänna åligganden enl. AB§6 •Beordrat arbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärarnas Riksförbund KO utbildning 3 maj, Luleå. Begrepp •Omplacering •Förflyttning •Arbetsskyldighet •Allmänna åligganden enl. AB§6 •Beordrat arbete."— Presentationens avskrift:

1 Lärarnas Riksförbund KO utbildning 3 maj, Luleå

2 Begrepp •Omplacering •Förflyttning •Arbetsskyldighet •Allmänna åligganden enl. AB§6 •Beordrat arbete

3 Omplacering •Omplacering som alternativ till uppsägning, LAS 7§ •Omplacering genom arbetsgivarbeslut, AB §6 •Ska alltid förhandlas med facken

4 Allmänna åligganden enl. AB §6 •Arbete ska utföras –Enl. Anställningsavtal –Åligganden som i övrigt är förenade med anställningen –Vikariat vid behov –Ändringar av schematider, arbetsuppgifter, fullgörande av övertid, jour m.m. –Arbete som ligger inom ramen för ats kompetensområde

5 Allmänna åligganden AB §6 •Om at har giltiga skäl att inte byta schema, arbeta övertid m.m ska hänsyn tas till det •At är inte skyldig att göra både sitt eget och annans arbete i mer än 6 mån.

6 Stadigvarande förflyttning AB§6 •Stadigvarande förflyttning kan innebära: –Geografisk förflyttning, mellan skolor –Andra ämnesinnehåll –Ändrade arbetstider

7 Stadigvarande förflyttning •Vägande skäl krävs för att detta ska ske mot ats vilja •Vägande skäl ska inte vara godtyckliga •Vägande skäl inte lika starkt som saklig grund(LAS) •MBL-förhandling krävs enl. §11

8 Bedömningen av arbetsskyldighet och behörighetskraven i skollagen •Orden ”huvudsakligen användas ” där man har sin behörighet försvinner •Oklart område •SKL har skärp tonen rejält och vill jämställa ”tillräckliga kvalifikationer med fullständigt överensstämmande behörighet

9 Behörighet •Hur ser kommunens målsättning ut för att skärpa användningen av behöriga lärare i både årskurs och ämne? •Hur kan vi som fack följa upp detta?

10 Kompetensutveckling •Vem har ansvar för att kompetensutveckling till bredare behörigheter sker? –Arbetsgivaren –Staten –Individen

11 Kompetensutvecklingsmedel •Vilka kompetensutvecklingsbehov har våra medlemmar? •Vilka behörighetsbehov behöver arbetsgivaren fylla? •Hur kan vi se till att kunskapslyftet huvudsakligen används till komplettering av lärarutbildning istället för att utbilda lärare?

12 Hur påverkar behörighetskraven och resultatkraven organisationen på skolan? •Vilket krav ställer skollagen/förordningar/reglemen te på mentorer när det gäller elevvård? •Vad får det för konsekvens för organisationen?

13 Behörighetskrav och organisation •Vilket krav ställer regelverket på lärare när det gäller resultatutveckling? •Vad får det för konsekvenser för organisationen på skolan? •Om vi förutsätter att lärare blir ännu mer spridda geografiskt och i fler årskurser än idag, vad får det för konsekvenser för programlag, arbetslag i spår?


Ladda ner ppt "Lärarnas Riksförbund KO utbildning 3 maj, Luleå. Begrepp •Omplacering •Förflyttning •Arbetsskyldighet •Allmänna åligganden enl. AB§6 •Beordrat arbete."

Liknande presentationer


Google-annonser