Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sofielundsskolans Ordningsregler  Du ska komma i tid till lektionen  Du ska ha med dig nödvändigt material för att kunna delta i undervisningen  Du.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sofielundsskolans Ordningsregler  Du ska komma i tid till lektionen  Du ska ha med dig nödvändigt material för att kunna delta i undervisningen  Du."— Presentationens avskrift:

1 Sofielundsskolans Ordningsregler  Du ska komma i tid till lektionen  Du ska ha med dig nödvändigt material för att kunna delta i undervisningen  Du ska tala sanning och använda ett trevligt språk  Du ska vara rädd om skolans, kompisarnas och dina egna saker  Du ska uppträda lugnt och trevligt  Du ska genast berätta för någon vuxen om du vet eller misstänker att någon är mobbad RESPEKTRESPEKT

2 Jag kommer att följa skolans regler ____________________________ Elev Jag kommer att hjälpa mitt barn att följa skolans regler ____________________________ Vårdnadshavare Tillsägelse Enskilt samtal med elev Möte med elev och vårdnadshavare, åtgärdsprogram upprättas Arbetslaget diskuterar åtgärder Biträdande rektor kopplas in Elevvårdsteam kopplas in/Rektor Ex på åtgärder som kan vidtas: Avvisning från lektionen, föräldrakontakt, kvarsittning, placering i en annan grupp/hos annan person, hemundervisning, undervisning på en annan plats, skoldaghem, ersätta/laga det som är förstört, anmälan till socialtjänsten/polisen Åtgärdstrappa Sofielundsskolans värdegrund och ordningsregler

3  Du ska komma i tid till lektionen  Du ska ha med dig nödvändigt material för att kunna delta i undervisningen  Du ska tala sanning och ha ett trevligt språk  Du ska vara rädd om skolans, kompisarnas och dina egna saker  Du ska uppträda lugnt och trevligt  Du ska genast berätta för någon vuxen om du vet eller misstänker att någon är mobbad RESPEKTRESPEKT Ordningsregler  Vi ska visa hänsyn och respekt för varandra därför åtgärdar vi mobbing  Vi vill att alla ska ha en god arbetsmiljö därför ingriper vi mot störningar av verksamheten  Vi vill att alla ska må bra därför ingriper vi mot diskriminering och kränkande särbehandling  Vi vill att alla ska känna sig trygga därför ingriper vi mot våld och hot om våld  Vi vill att alla ska få en bra start i livet därför samarbetar vi med föräldrarna Värdegrund


Ladda ner ppt "Sofielundsskolans Ordningsregler  Du ska komma i tid till lektionen  Du ska ha med dig nödvändigt material för att kunna delta i undervisningen  Du."

Liknande presentationer


Google-annonser