Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lönesättande samtal Att tala lön med sin chef. Individuell och differentierad lönesättning Vad? Vad krävs i ett arbete, d.v.s. arbetsuppgifternas svårighetsgrad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lönesättande samtal Att tala lön med sin chef. Individuell och differentierad lönesättning Vad? Vad krävs i ett arbete, d.v.s. arbetsuppgifternas svårighetsgrad."— Presentationens avskrift:

1 Lönesättande samtal Att tala lön med sin chef

2 Individuell och differentierad lönesättning Vad? Vad krävs i ett arbete, d.v.s. arbetsuppgifternas svårighetsgrad och ansvar = arbetskraven Hur? Hur individen utför arbetet, prestation och förmåga att fylla arbetskraven = individens kvalifikationer

3 Utgångspunkter för lönesättning Lönen ska vara individuell och differentierad Lönen bestäms av hur mycket ansvar och hur svårt ditt arbete är, i kombination med skicklighet Varje medlem ska veta på vilka grunder lönen sätts och vad som krävs för att öka den Erfarenhet och kvalifikationer ska ge utslag på din lön Lika lön ska utgå för likvärdigt arbete oavsett kön Samma lönekriterier ska gälla för yngre som för äldre

4 Fyra tillfällen att påverka din lön Nytt jobb Årlig löneöversyn Förlängning av tidsbegränsad anställning Nya och mer kvalificerade arbetsuppgifter

5 Lönesättande samtal – vad är det? Årligt återkommande Åtskilt från utvecklingssamtalet Dialog Individens prestation Lönepåslaget i kronor

6 Förberedelse Bra förberedelse – bättre resultat Lönepolicy Lönekriterier Kollektivavtalet Information om hur det lönesättande samtalet ska gå till. Tid och rum

7 Förberedelse Klargör din arbetsinsats Känner arbetsgivaren till vad jag gör? Vilka resultat har jag uppnått? Har jag fått fler och mer kvalificerade arbetsuppgifter under året? Ökat ansvar? Har jag utvecklats i mitt specialområde? Har jag medverkat till bättre prestationer på min enhet? Har jag kompetensutvecklat mig så att det kommer arbetsgivaren till nytta?

8 Förberedelse Formulera argument Ditt bidrag till verksamhetens måluppfyllelse Bra och starka sidor hos dig själv Tidigare erfarenheter Kvalificerad vidareutbildning Marknadslöneläget Öva!

9 Genomförande Under samtalet Kontakt – etablera en relation och lägg grunden för ett gott klimat och förtroende Dina argument ska motsvara arbetsgivarens behov och krav ifråga om uppsatta mål och prestation Lyssna aktivt på vad arbetsgivaren säger – om du tycker det blir otydligt, efterfråga förtydligande

10 Skilj fakta från subjektivt tyckande, var klar över i vilket syfte och när du nyttjar vad Om arbetsgivaren gör bedömning mot bakgrund av annat än de gällande lönekriterierna, ifrågasätt detta

11 Genomförande Lösa in övertidsersättning? Var försiktig med att lösa in övertids- ersättningen – tumregel 10-15 procents högre lön.

12 Avslutning – hur gick det? Ja! Lär av dina erfarenheter från samtalet, teckna ner framgångsfaktorer att minnas till nästa tillfälle. Nej! Analysera vad som inte gick bra. Meddela lokal lönedelegation vid missnöje.

13 Hjälp på vägen Din lokala lönedelegation Akademikerförbundet SSRs hemsida www.akademssr.sewww.akademssr.se SSR-Direkt - tfn 08-617 44 71


Ladda ner ppt "Lönesättande samtal Att tala lön med sin chef. Individuell och differentierad lönesättning Vad? Vad krävs i ett arbete, d.v.s. arbetsuppgifternas svårighetsgrad."

Liknande presentationer


Google-annonser