Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att tala lön med sin chef

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att tala lön med sin chef"— Presentationens avskrift:

1 Att tala lön med sin chef
Lönesättande samtal Att tala lön med sin chef

2 Individuell och differentierad lönesättning
Vad? Vad krävs i ett arbete, d.v.s. arbetsuppgifternas svårighetsgrad och ansvar = arbetskraven Hur? Hur individen utför arbetet, prestation och förmåga att fylla arbetskraven = individens kvalifikationer

3 Utgångspunkter för lönesättning
Lönen ska vara individuell och differentierad Lönen bestäms av hur mycket ansvar och hur svårt ditt arbete är, i kombination med skicklighet Varje medlem ska veta på vilka grunder lönen sätts och vad som krävs för att öka den Erfarenhet och kvalifikationer ska ge utslag på din lön Lika lön ska utgå för likvärdigt arbete oavsett kön Samma lönekriterier ska gälla för yngre som för äldre

4 Fyra tillfällen att påverka din lön
Nytt jobb Årlig löneöversyn Förlängning av tidsbegränsad anställning Nya och mer kvalificerade arbetsuppgifter

5 Lönesättande samtal – vad är det?
Årligt återkommande Åtskilt från utvecklingssamtalet Dialog Individens prestation Lönepåslaget i kronor

6 Förberedelse Bra förberedelse – bättre resultat
Lönepolicy Lönekriterier Kollektivavtalet Information om hur det lönesättande samtalet ska gå till. Tid och rum

7 Förberedelse Klargör din arbetsinsats
Känner arbetsgivaren till vad jag gör? Vilka resultat har jag uppnått? Har jag fått fler och mer kvalificerade arbetsuppgifter under året? Ökat ansvar? Har jag utvecklats i mitt specialområde? Har jag medverkat till bättre prestationer på min enhet? Har jag kompetensutvecklat mig så att det kommer arbetsgivaren till nytta?

8 Förberedelse Formulera argument
Ditt bidrag till verksamhetens måluppfyllelse Bra och starka sidor hos dig själv Tidigare erfarenheter Kvalificerad vidareutbildning Marknadslöneläget Öva!

9 Genomförande Under samtalet
Kontakt – etablera en relation och lägg grunden för ett gott klimat och förtroende Dina argument ska motsvara arbetsgivarens behov och krav ifråga om uppsatta mål och prestation Lyssna aktivt på vad arbetsgivaren säger – om du tycker det blir otydligt, efterfråga förtydligande

10 Skilj fakta från subjektivt tyckande, var klar över i vilket syfte och när du nyttjar vad
Om arbetsgivaren gör bedömning mot bakgrund av annat än de gällande lönekriterierna, ifrågasätt detta

11 Genomförande Lösa in övertidsersättning?
Var försiktig med att lösa in övertids-ersättningen – tumregel procents högre lön.

12 Avslutning – hur gick det?
Ja! Lär av dina erfarenheter från samtalet, teckna ner framgångsfaktorer att minnas till nästa tillfälle. Nej! Analysera vad som inte gick bra. Meddela lokal lönedelegation vid missnöje.

13 Hjälp på vägen Din lokala lönedelegation
Akademikerförbundet SSRs hemsida SSR-Direkt - tfn


Ladda ner ppt "Att tala lön med sin chef"

Liknande presentationer


Google-annonser