Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EHälsa nätverk 2014-11-11 Planerade spridningskonferenser, 29/1 och 3/2 2015 Siths, HSA, Pascal och NPÖ kommer att kosta 4kr per kommuninvånare Lync för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EHälsa nätverk 2014-11-11 Planerade spridningskonferenser, 29/1 och 3/2 2015 Siths, HSA, Pascal och NPÖ kommer att kosta 4kr per kommuninvånare Lync för."— Presentationens avskrift:

1 eHälsa nätverk 2014-11-11 Planerade spridningskonferenser, 29/1 och 3/2 2015 Siths, HSA, Pascal och NPÖ kommer att kosta 4kr per kommuninvånare Lync för bl a samordnad vårdplanering

2 Varför e-Hälsa? High tech och empati Åldrande befolkning Möjligheten att bo hemma längre i ordinärt boende Just nu är det en dipp om inget görs måste skatten öka med 10-12 kr 2035 Konsekvens Samarbete, med andra kommuner, privata aktörer och landstinget Nya yrken och/eller nya kompetenser Utmaning Den snabba teknikutvecklingen och trögheten i kommunerna Kompetensutveckling Tillgång till bredband inkl. mobilt bredband Strulfaktor Säkerhet Motstånd och/eller okunnighet hos personal och brukare Kostnader

3 eHälsa 2014 Insatsområdena har fördelats mellan kommunalförbunden på samma sätt som för 2013, tilldelad budget ca 10 millioner. 1.eTjänster för socialtjänstenFyrbodal 2.Säker roll- och behörighetsidentifikationSkaraborg 3.Mobil dokumentationGR 4.TrygghetslarmBR 5.NP Ö Västkom Nytt för 2014 6.Ökad trygghet, delaktighet och service i hemmetVästkom Hemsida http://vastkom.se/samverkansomraden/esamhallet/ehalsahttp://vastkom.se/samverkansomraden/esamhallet/ehalsa Ekonomi: Deltagande kommuner och stimulansmedel 2014Deltagande kommuner och stimulansmedel 2014 SKL: http://www.skl.se/halsasjukvard/ehalsa.1067.htmlhttp://www.skl.se/halsasjukvard/ehalsa.1067.html Ehälsomyndigheten: http://www.ehalsomyndigheten.se/http://www.ehalsomyndigheten.se/

4 eTjänster för socialtjänsten 2014 Fyrbodalkommuner IT-teknikcoacherMunkedal och Lidköping Startade 2013, utbildning av seniorer i ny teknik Trygg natt (digital nattillsyn)Munkedal och Trollhättan i eget bonde, startade 2013 i demens- och korttidsboenden, startade i juni 2014 Partille Utvärdering enkätverktyg LSS Uddevalla och Skaraborgs kf. personliga assistenter, LSS-boenden och daglig verksamhet, startade i juni 2014

5 eTjänster för socialtjänsten 2014 övriga Västra Götaland Chatt med socialtjänstenTidaholm Riktat till ungdomar, startade dec 2013. Digital ansökan om särskilt boendeGöteborg Startade i juni 2014 E-Tjänst med SMS för ekonomiskt biståndGöteborg När får jag mina pengar? Den vanligaste frågan! Startade i juni 2014 SSBTEKSvenljunga Sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd Startade i juni 2014 Trygg hemma med digital teknik Skaraborgs kommunalförbund Går det att samordna? Förstudie om det går att drifta nattillsyn och andra eTjänster för flera kommuner

6 Säker roll och behörighet 2014 Kommunerna Skövde, Karlsborg, Mariestad, Töreboda, Gullspång, Orust, Grästorp, Hjo, Tidaholm och Alingsås 1.Inloggning till IT-arbetsplats med SITHS-kort 2.SITHS inloggning för mobil dokumentation 3.Ansluta passage till SITHS-kort 4.Ta fram en checklista för hur kunna ansluta kommunernas egna identitetshantering till HSA-katalogen (med automatik). SML provar en annan variant, ett betrott kort (Nexus?) som sedan även får SITHS- certifikatet på sig. Inte helt trivialt i o m digra säkerhetsregler – det får inte bli fel.

7 Mobil dokumentation 2014 Olika projekt med liknande mål: Mobil information och dokumentation med säker inloggning och koppling till verksamhetssystem, kartor, Samordnad vårdplanering med VGR mm Digitala signeringslistor (medicin) Surfplatta inom boendestöd för personer med psykisk funktions-nedsättning för registrering av återkoppling av resultat av stöd/insats Mobilt NPÖ Mobil Säkerhet Alingsås, Dals-Ed, Götene, Lidköping, Göteborg Lerum Partille Åmål Göteborg

8 Digitala larm 2014 Fyrbodal har fått 500 000 kr för ett gemensamt projekt där de kommuner som så önskar kan delta oberoende av nuvarande status och ambition 2014 Projektledare rekryteras Projekttid 20140901- 20150131 Inte bara inför digitala larm utan även diskutera larmmottagning och organisation för installation av larmen och teknisk support Även digitala larm med tillkopplade sensorer, tillbehörslarm Övriga kommuner som erhållit stimulansbidrag är Grästorp, Borås och Ulricehamn

9 Externa kontakter Fyrbodals projekt ”Digitala trygghetslarm” Fyrbodals projekt ”Digitala trygghetslarm” Nätverk 13 kommuner varav 4 är resurskommuner Nätverk 13 kommuner varav 4 är resurskommuner Projektledningsgrupp Olika professioner / kommunspridning Projektledningsgrupp Olika professioner / kommunspridning Styrgrupp Socialchefsnätverk Styrgrupp Socialchefsnätverk Västkom SKL Projektledare Kommunikationsplan för projektet införande av digital trygghetskedja i Fyrbodal Boråsregionen Arbetsgrupp i respektive kommun Arbetsgrupp i respektive kommun Kommunens kontaktperson

10 Förslag till revidering: Mål Påbörja införandet av digitaliserad trygghetskedja Delmål förslag till utbyte av gemensamma rutiner, och inriktningsbeslut Organisation fler aktörer Projekttid 15 sept 2014 till 31 jan 2015 Förslag till revidering: Mål Påbörja införandet av digitaliserad trygghetskedja Delmål förslag till utbyte av gemensamma rutiner, och inriktningsbeslut Organisation fler aktörer Projekttid 15 sept 2014 till 31 jan 2015 Skriftlig överenskommelse Inventera nuläget Styrgruppsmöte 19/9, 24/10, 5/12, 30/1 Projektgruppmöte 3/10 (ca: 5-6 möten) Kontakta nätverk Nätverksträffar/ workshops Separata träffar med kommuner utifrån önskemål Leverantörsvisning Studiebesök Skriftlig överenskommelse Inventera nuläget Styrgruppsmöte 19/9, 24/10, 5/12, 30/1 Projektgruppmöte 3/10 (ca: 5-6 möten) Kontakta nätverk Nätverksträffar/ workshops Separata träffar med kommuner utifrån önskemål Leverantörsvisning Studiebesök Styrgrupp Socialchefsnätverk Projektgrupp Projektledare Amie Stobenius Socialchef Gunnar Erlandsson, Åmål Nina Roos, Sotenäs Säkerhetschef Mats Björk, Trollhättan Upphandlare Katarina Gip, Dalsland IT-chef Marcus Holm, Bengtsfors Tekniker E-hälsa Christer Johansson, S/M/L Enhetschef Hemtjänst Jackie Evensson, Munkedal Nätverk Medverkande 9 + 4 kommuners kontakt- personer + 2-3 personer, valda av kommunerna. Kommunala arbetsgrupper Medverkande kommuner upprättar arbetsgrupper och processar införandet av digitala larm. Styrgrupp Socialchefsnätverk Projektgrupp Projektledare Amie Stobenius Socialchef Gunnar Erlandsson, Åmål Nina Roos, Sotenäs Säkerhetschef Mats Björk, Trollhättan Upphandlare Katarina Gip, Dalsland IT-chef Marcus Holm, Bengtsfors Tekniker E-hälsa Christer Johansson, S/M/L Enhetschef Hemtjänst Jackie Evensson, Munkedal Nätverk Medverkande 9 + 4 kommuners kontakt- personer + 2-3 personer, valda av kommunerna. Kommunala arbetsgrupper Medverkande kommuner upprättar arbetsgrupper och processar införandet av digitala larm. Projektbeskrivning Organisation Aktiviteter Projektberörda kommuner Förslag till inriktningsbeslut i början av jan 2015 inför upphandlings- process Lilla Edet Kommuninventering 9 socialchefer tackat ja till att delta 4 kommuner är resurs 2 deltar inte i projektet Kommuninventering 9 socialchefer tackat ja till att delta 4 kommuner är resurs 2 deltar inte i projektet

11 Att införa digitala larm kan delas upp i sju faser: 1.Process/implementering 2.Nuläge 3.Upphandling 4.Införande/utbildning 5.Drift 6.Förvaltning 7.Uppföljning Projektet avslutas efter fas 2. Att införa digitala larm kan delas upp i sju faser: 1.Process/implementering 2.Nuläge 3.Upphandling 4.Införande/utbildning 5.Drift 6.Förvaltning 7.Uppföljning Projektet avslutas efter fas 2. Nätverksträffar Möte 1 8 okt Uppstart, Projektgenomgång, Nuläget Möte 2 21 okt Organisation / Ekonomi 21 okt Möte 3 29 okt Tranemo kommer på besök Möte 4 10 nov Risk- och sårbarhet/ Riktlinjer/ Rutiner Möte 5 26 nov Leverantörsvisning Möte 6 9 dec Framtiden & upphandling Möte 7 17 dec Förslag till inriktningsbeslut Vi skriver ett förslag till inriktningsbeslut som lämnas till styrgruppen för beslut den 30 januari. Nätverksträffar Möte 1 8 okt Uppstart, Projektgenomgång, Nuläget Möte 2 21 okt Organisation / Ekonomi 21 okt Möte 3 29 okt Tranemo kommer på besök Möte 4 10 nov Risk- och sårbarhet/ Riktlinjer/ Rutiner Möte 5 26 nov Leverantörsvisning Möte 6 9 dec Framtiden & upphandling Möte 7 17 dec Förslag till inriktningsbeslut Vi skriver ett förslag till inriktningsbeslut som lämnas till styrgruppen för beslut den 30 januari. Digitala larm 2014

12 NPÖ konsument 2014 Klara: Alingsås Magna Cura Grästorp Magna Cura Lidköping Procapita Tibro Treserva Åmål Procapita Information På gång: Götene Procapita FalköpingProcapita Skara Procapita Sotenäs Magna Cura Uddevalla Procapita MunkedalMagna Cura Vårgårda VIVA Herrljunga VIVA Kungälv Treserva Lerum Treserva LysekilMagna Cura Mellerud Procapita Härryda Treserva Bengtsfors VIVA Borås Magna Cura TanumTreserva Strömstad Treserva Kommun Region/Landsting och andra vårdgivare Demo av NPÖ 2.0

13 Ökad trygghet, delaktighet och service i hemmet 2014 Tänkt scenario 2014 och 2015: 1.Workshops med personal i första hand där man genom att titta på 2 typfall diskuterar vilka behov brukaren har och vilka digitala tjänster som skulle kunna passa samt för- och nackdelar med de olika tjänsterna. 2.(Intresseorganisationer, anhöriga och studerande få tycka till och kanske komplettera med nya innovativa idéer) 3.En regional handlingsplan tas fram gemensamt inom VGK 4.En tjänstekatalog skulle kunna tas fram som sedan kan användas av de kommuner som så önskar och kan. 5.Serviceavtal skulle också kunna skapas till varje tjänst inkl. prislista

14 Ökad trygghet, delaktighet och service (i hemmet) 2015 Handlingsplan för 2016 Vägledning för regional handlingsplan Regional handlingsplan tillsammans Antas av SSVIT Antas av kommunerna med eller utan avvikelser E-Tjänstekatalog (inkl. produkter) Embryo finns Vem ska förvalta

15 E-hälsa 2015 och framåt Sista året mindre stimulansbidrag, vi tror på mellan 0 - 5 000 000 kr. Mest troligt 0 kr. Det finns dessutom drygt 5 000 000 kr i kassan Nya eller fortsatta insatser, inga beslut tagna. Vad bestämmer SKL, socialstyrelsen och SSVIT?

16 E-hälsa 2015 och framåt Vi e-hälsosamordnare tror att: De förstudier som anses ha potential går in i nästa fas, utveckling och pilotdrift Breddinförande av de idag pågående piloterna som anses nyttiga Jobba vidare med konceptet ”Trygghet, delaktighet och service (i hemmen)” Nationella initiativ såsom Mina Vårdkontakter Vidareutveckling av NI (process- begrepps- och informationsmodeller för vård- och omsorg), termbanken och klassifikationer Gemensamma projekt med leverantörer och de kommuner som så önskar Minska dubbelregistrering vid anv. av kvalitétsregister såsom Senior Alert Utbildning inkl. e-lärande

17 E-hälsa 2015 Hur ska e-hälsonätverket för Fyrbodal fungera? Mål? Träffas, hur ofta och var?

18 Utblick Danmark, Norge och England m fl arbetar med eHälsolösningar enl. standarden Continua En anslutningspunkt (hub) till vilken mätare, sensorer/givare och larm kopplas. Beroende på värden, givares utslag eller aktiverade larm går signaler till: Landsting, privata utförare, kommunen, larmmottagare eller privatpersoner Om detta blir verklighet måste vi så tidigt som möjligt arbeta tillsammans över organisations- gränser http://www.continuaalliance.org/http://www.continuaalliance.org/

19 Internet Living Independently Longer 600 million elderly individuals world wide Continua member companies help the elderly live independently longer, with dignity and security, through the efficient exchange of personal health and safety information that connects them to their family and care team. Family Care Givers Elderly Monitoring Services Disease Management Service, Healthcare Provider Diet and Wellness Services Digital Home Pedometer Blood-pressure Cuff Medication Tracking Home Automation & Control Fitness Equipment Pulse Ox Cell Phone Personal Health System PC Tänk om mätvärden, givarinformation, larm, larm via sensorer skulle kunna gå direkt in i verksamhetssystemen?


Ladda ner ppt "EHälsa nätverk 2014-11-11 Planerade spridningskonferenser, 29/1 och 3/2 2015 Siths, HSA, Pascal och NPÖ kommer att kosta 4kr per kommuninvånare Lync för."

Liknande presentationer


Google-annonser