Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

eHälsa nätverk Planerade spridningskonferenser, 29/1 och 3/2 2015

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "eHälsa nätverk Planerade spridningskonferenser, 29/1 och 3/2 2015"— Presentationens avskrift:

1 eHälsa nätverk Planerade spridningskonferenser, 29/1 och 3/2 2015 Siths, HSA, Pascal och NPÖ kommer att kosta 4kr per kommuninvånare Lync för bl a samordnad vårdplanering Lync även för HVB-möten och för Familjerätt/delar dokumentation/utredning i verksamhetssystem men annan kommun

2 Varför e-Hälsa? High tech och empati
Åldrande befolkning Möjligheten att bo hemma längre i ordinärt boende Just nu är det en dipp om inget görs måste skatten öka med kr 2035 Konsekvens Samarbete, med andra kommuner, privata aktörer och landstinget Nya yrken och/eller nya kompetenser Utmaning Den snabba teknikutvecklingen och trögheten i kommunerna Kompetensutveckling Tillgång till bredband inkl. mobilt bredband Strulfaktor Säkerhet Motstånd och/eller okunnighet hos personal och brukare Kostnader SML har anställt en välfärdtekniker

3 eHälsa 2014 Insatsområdena har fördelats mellan kommunalförbunden på samma sätt som för 2013, tilldelad budget ca 10 millioner. eTjänster för socialtjänsten Fyrbodal Säker roll- och behörighetsidentifikation Skaraborg Mobil dokumentation GR Trygghetslarm BR NPÖ Västkom Nytt för 2014 Ökad trygghet, delaktighet och service i hemmet Västkom Hemsida Ekonomi: Deltagande kommuner och stimulansmedel 2014 SKL: Ehälsomyndigheten:

4 eTjänster för socialtjänsten 2014 Fyrbodalkommuner
IT-teknikcoacher Munkedal och Lidköping Startade 2013, utbildning av seniorer i ny teknik Trygg natt (digital nattillsyn) Munkedal och Trollhättan i eget bonde, startade 2013 i demens- och korttidsboenden, startade i juni Partille Utvärdering enkätverktyg LSS Uddevalla och Skaraborgs kf. personliga assistenter, LSS-boenden och daglig verksamhet, startade i juni 2014

5 eTjänster för socialtjänsten 2014 övriga Västra Götaland
Chatt med socialtjänsten Tidaholm Riktat till ungdomar, startade dec 2013. Digital ansökan om särskilt boende Göteborg Startade i juni 2014 E-Tjänst med SMS för ekonomiskt bistånd Göteborg När får jag mina pengar? Den vanligaste frågan! SSBTEK Svenljunga Sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd Trygg hemma med digital teknik Skaraborgs kommunalförbund Går det att samordna? Förstudie om det går att drifta nattillsyn och andra eTjänster för flera kommuner Tieto har tagit fram en lösning där man med hjälp av Teis har en integration mot SSBTEK. Det är ”bara” att från verksahetssystemet skicka en standardiserad fråga till via Teis så hanterar Tietos nav resten på ett säkert sätt

6 Säker roll och behörighet 2014
Kommunerna Skövde, Karlsborg, Mariestad, Töreboda, Gullspång, Orust, Grästorp, Hjo, Tidaholm och Alingsås Inloggning till IT-arbetsplats med SITHS-kort SITHS inloggning för mobil dokumentation Ansluta passage till SITHS-kort Ta fram en checklista för hur kunna ansluta kommunernas egna identitetshantering till HSA-katalogen (med automatik). SML provar en annan variant, ett betrott kort (Nexus?) som sedan även får SITHS-certifikatet på sig. Inte helt trivialt i o m digra säkerhetsregler – det får inte bli fel.

7 Mobil dokumentation 2014 Olika projekt med liknande mål:
Mobil information och dokumentation med säker inloggning och koppling till verksamhetssystem, kartor, Samordnad vårdplanering med VGR mm Digitala signeringslistor (medicin) Surfplatta inom boendestöd för personer med psykisk funktions-nedsättning för registrering av återkoppling av resultat av stöd/insats Mobilt NPÖ Mobil Säkerhet Alingsås, Dals-Ed, Götene, Lidköping, Göteborg Lerum Partille Åmål Göteborg Digital signeringslistor saknar idag integrationer från verksamhetssystemen för att överföra t ex delegation- och ordinationsinformation samt information av utförda insatser

8 Digitala larm 2014 Fyrbodal har fått kr för ett gemensamt projekt där de kommuner som så önskar kan delta oberoende av nuvarande status och ambition 2014 Projektledare rekryteras Projekttid Inte bara inför digitala larm utan även diskutera larmmottagning och organisation för installation av larmen och teknisk support Även digitala larm med tillkopplade sensorer, tillbehörslarm Övriga kommuner som erhållit stimulansbidrag är Grästorp, Borås och Ulricehamn

9 Kommunens kontaktperson
Kommunikationsplan för projektet införande av digital trygghetskedja i Fyrbodal SKL Arbetsgrupp i respektive kommun Nätverk 13 kommuner varav 4 är resurskommuner Västkom Kommunens kontaktperson Externa kontakter Boråsregionen Fyrbodals projekt ”Digitala trygghetslarm” Styrgrupp Socialchefsnätverk Projektledningsgrupp Olika professioner / kommunspridning Projektledare

10 Projektberörda kommuner
Projektbeskrivning Organisation Aktiviteter Förslag till revidering: Mål Påbörja införandet av digitaliserad trygghetskedja Delmål förslag till utbyte av gemensamma rutiner, och inriktningsbeslut Organisation fler aktörer Projekttid 15 sept 2014 till 31 jan 2015 Styrgrupp Socialchefsnätverk Projektgrupp Projektledare Amie Stobenius Socialchef Gunnar Erlandsson, Åmål Nina Roos, Sotenäs Säkerhetschef Mats Björk, Trollhättan Upphandlare Katarina Gip, Dalsland IT-chef Marcus Holm, Bengtsfors Tekniker E-hälsa Christer Johansson, S/M/L Enhetschef Hemtjänst Jackie Evensson, Munkedal Nätverk Medverkande kommuners kontakt-personer personer, valda av kommunerna. Kommunala arbetsgrupper Medverkande kommuner upprättar arbetsgrupper och processar införandet av digitala larm. Skriftlig överenskommelse Inventera nuläget Styrgruppsmöte 19/9, 24/10, 5/12, 30/1 Projektgruppmöte 3/10 (ca: 5-6 möten) Kontakta nätverk Nätverksträffar/ workshops Separata träffar med kommuner utifrån önskemål Leverantörsvisning Studiebesök Lilla Edet Förslag till inriktningsbeslut i början av jan 2015 inför upphandlings-process Kommuninventering 9 socialchefer tackat ja till att delta 4 kommuner är resurs 2 deltar inte i projektet

11 Digitala larm 2014 Att införa digitala larm kan delas upp i sju faser:
Process/implementering Nuläge Upphandling Införande/utbildning Drift Förvaltning Uppföljning Projektet avslutas efter fas 2. Nätverksträffar Möte 1 8 okt Uppstart, Projektgenomgång, Nuläget Möte okt Organisation / Ekonomi 21 okt  Möte okt Tranemo kommer på besök  Möte nov Risk- och sårbarhet/ Riktlinjer/ Rutiner Möte nov Leverantörsvisning Möte dec Framtiden & upphandling Möte dec Förslag till inriktningsbeslut Vi skriver ett förslag till inriktningsbeslut som lämnas till styrgruppen för beslut den 30 januari.

12 NPÖ konsument 2014 Information Klara: På gång: Alingsås Magna Cura
Grästorp Magna Cura Lidköping Procapita Tibro Treserva Åmål Procapita På gång: Götene Procapita Falköping Procapita Skara Procapita Sotenäs Magna Cura Uddevalla Procapita Munkedal Magna Cura Vårgårda VIVA Herrljunga VIVA Kungälv Treserva Lerum Treserva Lysekil Magna Cura Mellerud Procapita Härryda Treserva Bengtsfors VIVA Borås Magna Cura Tanum Treserva Strömstad Treserva Demo av NPÖ 2.0 Information Kommun Region/Landsting och andra vårdgivare

13 Ökad trygghet, delaktighet och service i hemmet 2014
Tänkt scenario 2014 och 2015: Workshops med personal i första hand där man genom att titta på 2 typfall diskuterar vilka behov brukaren har och vilka digitala tjänster som skulle kunna passa samt för- och nackdelar med de olika tjänsterna. (Intresseorganisationer, anhöriga och studerande få tycka till och kanske komplettera med nya innovativa idéer) En regional handlingsplan tas fram gemensamt inom VGK En tjänstekatalog skulle kunna tas fram som sedan kan användas av de kommuner som så önskar och kan. Serviceavtal skulle också kunna skapas till varje tjänst inkl. prislista

14 Ökad trygghet, delaktighet och service (i hemmet) 2015
Handlingsplan för 2016 Vägledning för regional handlingsplan Regional handlingsplan tillsammans Antas av SSVIT Antas av kommunerna med eller utan avvikelser E-Tjänstekatalog (inkl. produkter) Embryo finns Vem ska förvalta

15 E-hälsa 2015 och framåt Sista året mindre stimulansbidrag, vi tror på mellan kr. Mest troligt 0 kr. Det finns dessutom drygt kr i kassan Nya eller fortsatta insatser, inga beslut tagna. Vad bestämmer SKL, socialstyrelsen och SSVIT?

16 E-hälsa 2015 och framåt Vi e-hälsosamordnare tror att:
De förstudier som anses ha potential går in i nästa fas, utveckling och pilotdrift Breddinförande av de idag pågående piloterna som anses nyttiga Jobba vidare med konceptet ”Trygghet, delaktighet och service (i hemmen)” Nationella initiativ såsom Mina Vårdkontakter Vidareutveckling av NI (process- begrepps- och informationsmodeller för vård- och omsorg), termbanken och klassifikationer Gemensamma projekt med leverantörer och de kommuner som så önskar Minska dubbelregistrering vid anv. av kvalitétsregister såsom Senior Alert Utbildning inkl. e-lärande Pajala och GSM-larm samt videokonversation Inte bara utav det som presterats inom VG utan inom hela landet T ex så har Treserva, Procapita och MagnaCura lösningar för mobil informationsåtkomst och mobil dokumentation Tjänsteplattform och tjänstekontrakt används vid t ex utbyte av information mellan olika vårdgivare.

17 E-hälsa 2015 Hur ska e-hälsonätverket för Fyrbodal fungera? Mål?
Träffas, hur ofta och var?

18 Utblick Danmark, Norge och England m fl arbetar med eHälsolösningar enl. standarden Continua En anslutningspunkt (hub) till vilken mätare, sensorer/givare och larm kopplas. Beroende på värden, givares utslag eller aktiverade larm går signaler till: Landsting, privata utförare, kommunen, larmmottagare eller privatpersoner Om detta blir verklighet måste vi så tidigt som möjligt arbeta tillsammans över organisations-gränser

19 Living Independently Longer 600 million elderly individuals world wide
Pulse Ox Blood-pressure Cuff Digital Home Pedometer Cell Phone Home Automation & Control PC Internet Family Care Givers Elderly Monitoring Services Diet and Wellness Services Disease Management Service, Healthcare Provider Personal Health System Fitness Equipment Medication Tracking Continua member companies help the elderly live independently longer, with dignity and security, through the efficient exchange of personal health and safety information that connects them to their family and care team. Tänk om mätvärden, givarinformation, larm, larm via sensorer skulle kunna gå direkt in i verksamhetssystemen? 19 19 19


Ladda ner ppt "eHälsa nätverk Planerade spridningskonferenser, 29/1 och 3/2 2015"

Liknande presentationer


Google-annonser