Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrning Mina meddelanden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrning Mina meddelanden"— Presentationens avskrift:

1 Styrning Mina meddelanden
Inger Greve

2 Sju myndigheter i samverkan
Finansiering av utveckling och förvaltning Arbetsförmedlingen Bolagsverket Försäkringskassan Pensionsmyndigheten Skatteverket Tillväxtverket Transportstyrelsen

3 Finansieringsmodell Överenskommelse mellan de 7 myndighetscheferna
Fördelning enligt arbetsgivarmodellen Gäller från Med option till förlängning 2015 och 2016

4 Projektetorganisation
Arbetsförmedlingen Bolagsverket Försäkringskassan Pensionsmyndigheten Skatteverket Tillväxtverket Transportstyrelsen Styrgrupp Referensgrupp Beställare Eric Thorén Delegerad beställare Magnus Wallström Delegerad beställare Ulrika Barvér Projektledare Håkan Johansson PMO Utredning Veronica Eckerby (IT) Utveckling Agneta Virsberg Extern kommunikation Inger Greve Förvaltning Drift Anslutning Lars Svee Styrgrupp (myndighetsgemensam) Ansvarar för att Föreslå budget Prioritera utvecklingsaktiviteter Fatta beslut inom ramen för fastställd budget som säkerställer utvecklingen av den förvaltningsgemensamma tjänsten Minameddelanden Driver mot sin myndighets chefsnivåer (verksamhetsområden, IT-ledning, Kommunikation) Eskaleringspunkt för projektet Ingår i e-delegationens programsamordning och programråd Referensgrupp Leds av utsedd styrgruppsmedlem Styrgruppsmedlemmar delegerar inom myndigheten Kompletteras med andra viktiga organisationer inom stat, kommun och landsting Syfte Förankra och diskutera utveckling och förvaltning Intressenternas väg att påverka funktionalitet i minameddelanden Erfarenhetsutbyte kring anslutningar etc. Styrning- projektorganisation Projekt- respektive förvaltningsledning (ej myndighetsgemensam) Operativa prioriteringar inom ramen för direktiv Operativt ansvarig för att säkerställa nyttan ur medborgar- och myndighetsperspektiv Har verksamhetsfokus och nyttotänk samt teknikförståelse Rapporterar progress och prognos till styrgrupp Utveckling Förvaltning

5 Kommunikationsplan Mina meddelanden

6 Budskap ”Nu är förutsättningarna klara (tekniskt, juridiskt och marknadsmässigt) för en aktiv och framgångsrik anslutning till Mina meddelanden”

7 Målgrupper 2014 Primär målgrupp: Sekundära målgrupper:
Beslutsfattare på anslutande myndigheter, kommuner (och brevlådeoperatörer) Sekundära målgrupper: Potentiella användare av tjänsten (privatpersoner och företagare) Media och samhällsintresserade opinionsbildare och journalister

8 Framgångsfaktorer Skapa förutsättningar för att ansluta så många brevlådor som möjligt till Mina meddelanden Sända tillräckligt många intressanta och prioriterade meddelanden Genomföra en bred marknadsföring så att användare ansluter sig För att Mina meddelanden ska bli en framgång måste det finnas många intressanta och prioriterade meddelanden från myndigheter som många användare kommer åt genom i sina säkra digitala brevlådor. För att åstadkomma detta behöver aktiviteter inom följande områden genomföras; Fler Brevlådeoperatörer så som banker andra privata brevlådeoperatörer Min myndighetspost Fler anslutna myndigheter och kommuner med Fler användarintressanta meddelanden i tjänsten Fler aktiviteter på sändarsidan ger större intresse på mottagarsidan

9 Aktivitetsstöd för att stödja anslutningen hos myndigheterna
Konferenser och träffar för myndigheter och kommuner Samordnad kommunikation vid anslutning Puffar på nyhetsplats En ”levande” hemsida Hjälp och stöd under fliken Myndigheter och partner

10 SKL / Mina Meddelanden ”Tour of Sweden”
30 september Luleå 17 september Skövde 4 november VästKom Uddevalla 22 oktober e-Hälsodagen Rutger: Vad planerar ni på SKL? 5 november VästKom Borås

11 Höstens ”Tour of Sweden” med SKL – fler intresserade?

12 Preliminärt program Om tjänsten Mina meddelanden
SKL/Sambruks förstudie Verkligheten förtäljer – en ansluten kommun berättar om erfarenheter och tips SKL som stöd i anslutningsarbetet Nästa steg

13 Aktiviteter och media ger effekt
Ca besök i feb på minameddelanden.se besök i mars tack vare deklarationen! Ökat antal brevlådeanvändare feb - mars

14 5. Stöd till våra befintliga kanaler för att öka användningsgraden
Detta planerar vi: ”säljtexter” för blanketter och utskick ”puffar” till myndigheternas hemsidor med länk till minameddelanden.se PPT-presentation om Mina meddelanden för egna internutbildningar på myndigheterna/kommunerna Trycksaker till kommun-/ servicekontoren som säljstöd till privatpersoner och företag Informationsstöd som kan komma ut och ”utbilda”

15 Framgångsfaktorer Skapa förutsättningar för att ansluta så många brevlådor som möjligt till Mina meddelanden Sända tillräckligt många intressanta och prioriterade meddelanden Genomföra en bred marknadsföring så att användare ansluter sig Idag har vi ca brevlådeanvändare utan att ha marknadsfört tjänsten I mitten av september kommer den första privata digitala brevlådan att kunna erbjuda Mina meddelanden De privata aktörerna är fria att marknadsföra tjänsten mot sina målgrupper – det kommer att ytterliga öka antalet användare Förväntan från allmänheten är att vi myndigheter samordnar oss och underlättar för folk att få sin post digitalt. Framtiden är redan här. ”Hur många innevånare i DIN kommun har redan skaffat sig en brevlåda??”

16 Bjud in oss – så kommer vi! 
Tack!


Ladda ner ppt "Styrning Mina meddelanden"

Liknande presentationer


Google-annonser