Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En kort introduktion inför SKL och Sambruk förstudie Införande i kommun och landsting 2014-01-29.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En kort introduktion inför SKL och Sambruk förstudie Införande i kommun och landsting 2014-01-29."— Presentationens avskrift:

1 En kort introduktion inför SKL och Sambruk förstudie Införande i kommun och landsting 2014-01-29

2 Mina meddelanden - säker digital post från myndigheter och kommuner Frågor vi talar om idag • Vad kan tjänsten göra för medborgaren? • Vad kan tjänsten göra för en offentlig aktör? • Vad är Mina meddelanden idag? • Vem ansvarar för tjänsten och vilka parter deltar? • Hur fungerar tjänsten med andra kanaler? • Hur ser framtiden ut? • Kostnader och besparingar? • Hur får man veta mera om tjänsten? … och ni är välkomna att ställa andra frågor.

3 3 Den enkla historien Adressbok för säker elektronisk post från stat, kommun, landsting Möjlighet att välja en säker digital brevlåda Till privatpersoner och företag Erbjudande! Välj en digital brevlåda för din offentliga post Till Skatteverket Förordning! Etablera ett adressregister för säker digital post från offentlig sektor till den enskilde Till stat, kommun & landsting Erbjudande! Öka er service och sänk era kostnader

4 Mina meddelanden - säker digital post från myndigheter och kommuner Tjänsten för medborgaren • Det är tryggt • Det är enkelt • Det är tillgängligt och snabbt • Billigt (till och med gratis) och bekvämt • Det är miljövänligt (och samhällsekonomiskt) för oss alla

5 Mina meddelanden - säker digital post från myndigheter och kommuner Vad tycker medborgaren om tjänsten 5 Vi frågade 47 000 besökare på några stora offentliga webbplatser: • Åtta av tio tycker tjänsten är mycket eller ganska intressant • Två av tio är mindre eller inte alls intresserade • Många olika skäl att välja tjänsten • Många vill hjälpa till Viktigt: Frivillighet är helt avgörande för framgång Möjlighet att kunna ”nixa” delar av trafiken

6 Mina meddelanden - säker digital post från myndigheter och kommuner Digital agenda för Sverige • ”Så enkelt som möjligt för så många som möjligt” • Ett samlat möte med det offentliga för den enskilde • Möjlighet att nå längre och närmare ut i vardagen • Mer innovation genom öppen, standardiserad samverkan mellan det offentliga och näringslivet.

7 Mina meddelanden - säker digital post från myndigheter och kommuner Tjänsten för en offentlig aktör • Ökad service för medborgare som använder e-tjänster och självbetjäning Ger snabbare och säkrare hantering än papperspost och vanlig e-post och sms. • Ett mer samlat och enhetligt kundmöte med högre datakvalitet och lägre registerhållningskostnader för adress och kontaktuppgifter • Når längre och närmare ut i vardagen, bortom det offentliga till privata aktörer • Lägre distributionskostnader för utskick - En bråkdel mot kostnaden för papperspost - Ju fler meddelanden i systemet desto lägre snittkostnad • Färre samtal till kundcenter, samlad händelserapportering från flera avsändare • Bättre miljöval och effektivare offentlig sektor

8 Ett koncept och en infrastruktur Myndigheten skapar meddelanden som lämnas in till förmedlaren. Förmedlaren tar emot meddelanden och förmedlar dem till aktuell brevlådeoperatör. Hos brevlådeoperatören har privatpersoner och företag sin säkra e-brevlåda. Hos brevlådeoperatören har privatpersoner och företag sin säkra e-brevlåda. Skatteverket ansvarar för Mina meddelandens infrastruktur. I förmedlingsadressregistret lagras de som har ett konto hos Mina meddelanden och information om vilken brevlådeoperatör de har valt

9 Mina meddelanden - säker digital post från myndigheter och kommuner Så här fungerar det att få ett meddelande Mottagare Privatpersoner och företagare med e-legitimation Verksamhets- system Kontroll i (FaR) Förmedlings adressRegistret ”Känsliga” meddelanden ”Harmlösa” meddelanden Expedierande myndighet Papperspost Säker e-brevlåda Kontroll av kontaktuppgifter 1 2 3 0 4 9

10 Mina meddelanden - säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden idag • I drift sedan januari 2011 • Anslutningsplan sammanställd för 2013-2017 • Kommuner och landsting sedan oktober 2013 • Flera privata brevlådeoperatörer under 2014 • Flera nya anslutningsleverantörer under 2014 • Försiktig upptrappning med bred lansering under 2015

11 Mina meddelanden - säker digital post från myndigheter och kommuner Meddelandevolymer anslutna, e- delegationen, prognos kontotillväxt 11

12 Mina meddelanden - säker digital post från myndigheter och kommuner Samma meddelandevolymer anslutna, e-delegationen, 100% privatpersoner och företagare anslutna 12

13 Olika möjligheter att nå sin brevlåda

14 En plats där du väljer din brevlåda 14 Erbjudande! Berätta vilken brevlåda du vill att vi skickar din offentliga digitala post till

15 Mina meddelanden - säker digital post från myndigheter och kommuner Vem styr och vem deltar i dansen Bolagsverket Skatteverket Transportstyrelsen SUNET … Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Pensionsmyndigheten … Karlshamn Västerås … Små och medelstora företag … ROT/RUT-kunder … Bilägare … Studerande … Arbetssökande Arbetsgivare … Föräldrar Sjukskrivna Bolagsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensions- myndigheten, Skatteverket, Tillväxtverket, Transportstyrelsen Postföretag, banker, printing- leverantörer, programvaru- leverantörer, ”open source”- konsulter, …

16 Mina meddelanden - säker digital post från myndigheter och kommuner Tillsammans med andra kanaler Gemensamt Enskilt Näringslivet FöretagareStudentBostadslös Förälder NyanländSjukArbetslös Efterlevande EnklareÖppnare Effektivare

17 Mina meddelanden - säker digital post från myndigheter och kommuner Att växla kanal för kommunikation skatteverket.se Mina sidor verksamt.se Mina sidor nordea.se visma.se Digital brevlåda Företagare Skatteupplysningen (Kundcenter) 1.sms: Du har fått Digital Post! 2. Företagarmöte 3. Skattekonto 4. Personlig rådgivning 5. Justering inför bokslutet Skatteverkets maskinella inlämningstjänst 6. Automatisk inlämning efter personidentifiering av företagaren

18 @epost eller SMS Personligt möte Telefon & ”chat ” & Sociala medier Självbetjäning Mobila enheter Självbetjäning S tationära enheter Tredjeparts Indirekt via våra tjänster Medborgare Småföretagare och Bokförings- byråer(ombud) Större företag Finanssektorn Offentlig sektor Våra kanaler till olika intressenter Asynkrona Synkrona Trend utanför vår kontroll Inga stora förändringar väntas Aktiva åtgärder från vår sida

19 @epost eller SMS Personligt möte Telefon & ”chat ” & Sociala medier Självbetjäning Mobila enheter Självbetjäning S tationära enheter Tredjeparts Indirekt via våra tjänster Medborgare Småföretagare och Bokförings- byråer(ombud) Större företag Finanssektorn Offentlig sektor Våra kanaltrender Asynkrona Synkrona Trend utanför vår kontroll Inga stora förändringar väntas Aktiva åtgärder från vår sida

20 Mina meddelanden - säker digital post från myndigheter och kommuner Tillsammans med andra kanaler • Kanalblandningen ökar i kommunikationen • Den enskilde kräver att kunna styra kanalvalet • Äldre kanaler minskar långsamt • Helt nya typer av meddelanden uppstår • Den totala trafiken exploderar • Den enskilde växlar kanalpreferenser snabbare • Offentlig sektor måste finnas i andras kundmöten

21 Mina meddelanden - säker digital post från myndigheter och kommuner Framtida funktioner • 2014 – Flera typer av privata alternativ för brevlådan – Nya digitala typer av meddelanden – Nya typer av bilagor i meddelanden – Nya adresseringssätt för att ge stöd för internadressering hos större mottagare • 2015 – Förvaltningsgemensam ärendeöversikt i brevlådan – Export, import och arkivstöd i brevlådan – Fler möjligheter att välja och styra mottagning av digital post – Mer avancerade brevlådor med stöd för interposthantering – Stöd för nästa generation av svensk e-legitimation – Förvaltningsgemensam Profiltjänst • 2016 (?) – Förvaltningsgemensam Profiltjänst – Stöd för gemensam inloggning offentliga webbplatser – Internationell digital post

22 Individen möter offentlig sektor Äldre invånare Livssituation: Äldre i behov av omvård i hemmet Livshändelse: Olycka, sjukdom eller ålder som gör att äldre inte klarar sig själv Kvalitets- register & statistik Ta emot data Kvalitets- register Ta emot data Statistik- register Utförare Skapa ansökan Ta emot beslut Välj utförare Ta emot bekräftelse Ta emot insatsplan Tar emot insats Ta emot rapport Kommun myndighet Tar emot ansökan Utred och besluta Statliga myndigheter Bedöm och besluta ärende Myndighets register ansökan statistikindikatorer myndighets- information utredningbeslut Tar emot beställning Planera insats Följ upp insats Utför och rapportera insats kundval bekräftelse insatsplan insats beställning mål- uppföljning Följ upp insats bekräftelse insatsplan Verkställ beslut rapport Utkast av Kurt Helenelund för E-delegationens arbetsutskott Digital samverkan En Kund- händelse!

23 Mina meddelanden - säker digital post från myndigheter och kommuner Gemensam ärendeöversikt Ny vy i brevlådan: Ärendeöversikt Kund- händelse !

24 Export från brevlåda till brevlåda Arkivtjänst Ämnesfilter: Accepterar allt ”NewBox”

25 Export från brevlåda till arkiv Arkivtjänst Ämnesfilter: ”Hälsa” Bifoga till meddelande Andra arkivtjänster kan ha andra Ämnesfilter som: ”Föräldraskap”, ”Arbete”, ”Ekonomi”, ”Lantbruk” Eller också acceptera alla slags ämnen utan filtrering. Metadata anges alltid av avsändaren Meddelandetyp fastställs av avsändaren Meddelandekategori fastställs av Mina meddelanden Meddelandeämne Fastställs av Mina meddelanden Öppnas av Arkivtjänst

26 Mina meddelanden - säker digital post från myndigheter och kommuner Kostnader och besparingar Kostnader • Gemensamma kostnader i etableringen och i framtiden • Anslutning i en punkt eller många? Integrationskostnader beror på egna systemfloran • Adress- och infrastrukturkostnader • Distributionskostnader och olika prismodeller Alternativkostnader • Utskick kommunmedborgare, kalkyl: 80 - 100 kr/år • Nya kategorier av meddelanden sänker servicekostnad • Elektronisk inlämning ger högre kvalité och lägre kostnad

27 Mina meddelanden - säker digital post från myndigheter och kommuner Kostnader • Kostnaden är inte proportionell mot antalet skickade meddelanden • Kostnaden påverkas av – Hur många medborgare och företag som väljer Mina meddelanden – Vilken brevlådeoperatör medborgare och företag väljer – Hur deras beteende kommer att vara 27

28 Mina meddelanden - säker digital post från myndigheter och kommuner Två utfall Långsam utvecklingSnabb utveckling Brevlådor/konton1 000 0005 000 000 Meddelanden/volymer10 000 000100 000 000 Inloggningsbeteende, privatpersoner 5 gånger per meddelande4 gånger per månad Inloggningsbeteende, företag 5 gånger per meddelande8 gånger per månad Kostnad10 000 000 kr52 800 000 kr Nytta (4 kr / meddelande)40 000 000 kr400 000 000 kr Kostnaden kommer att fördelas på staten och privata brevlådeoperatörer utifrån de val av brevlåda som medborgare och företag gör. 28

29 Mina meddelanden - säker digital post från myndigheter och kommuner Framgångsfaktorer Det måste finnas många intressanta meddelanden från det offentliga som många användare kan nå genom att skaffa digitala brevlådor. För att åstadkomma det krävs följande: • Skapa förutsättningar för att ansluta så många brevlådor som möjligt till Mina meddelanden genom – Brevlådeoperatörer såsom • banker • andra privata brevlådeoperatörer – Min myndighetspost • Sända tillräckligt många intressanta och prioriterade meddelanden • Genomföra en bred marknadsföring så att användare ansluter sig 29

30 Mina meddelanden - säker digital post från myndigheter och kommuner Var finns mer information SKL:s och Sambruks gemensam förstudie om anslutning till Mina meddelanden lotta.ruderfors@sambruk.selotta.ruderfors@sambruk.se (projektledare), anna.gillquist@skl.se (beställare)anna.gillquist@skl.se Hemsidan för Mina meddelanden www.minameddelande.se E-delegationens samverkan kring förvaltningsgemensamma tjänster www.edelegationen.se Kontaktpersoner inom Mina meddelanden för råd och stöd • För frågor och stöd i anslutningsprocessen: sylve.johnson@skatteverket.se (samordningsansarig anslutande myndigheter)sylve.johnson@skatteverket.se • För frågor om övergripande planering: hakan.l.johansson@skatteverket.se (huvudprojektledare) hakan.l.johansson@skatteverket.se • För frågor om extern partnersamverkan: lars.svee@skatteverket.se lars.svee@skatteverket.se • För frågor kring kommunikationssamordning och kampanjer : inger.greve@skatteverket.se inger.greve@skatteverket.se


Ladda ner ppt "En kort introduktion inför SKL och Sambruk förstudie Införande i kommun och landsting 2014-01-29."

Liknande presentationer


Google-annonser