Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighetsutvecklingsplan Södertälje sjukhusområde – Reviderad april 2009 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighetsutvecklingsplan Södertälje sjukhusområde – Reviderad april 2009 1."— Presentationens avskrift:

1 Fastighetsutvecklingsplan Södertälje sjukhusområde – Reviderad april 2009
1

2 Fastighetsutvecklingsplan för Södertälje sjukhusområde
Behov av långsiktig strategi för utveckling av sjukhusbyggnaderna Fastighetsutvecklingsplanen syftar till: Beskriva sjukhusområdets och byggnadernas ändamålsenlighet, möjligheter och begränsningar (FUP = i första hand en utvecklingsplan för fastigheterna) Ge förslag till alternativa scenarier för utveckling av hela sjukhusområdet utifrån fastigheternas förutsättningar och sjukvårdens behov Disposition för nära samband mellan verksamheter som har behov av det samt ange läge för kommunikationer , entréer och flöden för optimalt patientomhändertagande Syftar inte i detalj att beskriva Södertälje sjukvårds utveckling – det är sjukhusets framtida sjukvårdsuppdrag som avgör - vilket landstinget och sjukvården gemensamt kommer överens om Agneta Philipson 13 maj 2009 2

3 Fastighetsutvecklingsplan för Södertälje sjukhusområde
Beredskap - handlingsutrymme för en ständig förändring Långsiktighet - byggnader och infrastruktur fasta år Helhetsbild – enskilda förändringar får inte bli till hinder Ändamålsenlighet – rätt lokaler och flöden för effektiv verksamhet Flexibilitet - generellt och speciellt, vad låser? Samverkan och delaktighet – kunskap, förståelse och förankring Det omgivande samhället – lagar, politik, sjukdomar, närliggande verksamhet, bebyggelse i staden Agneta Philipson 13 maj 2009 3

4 Fastighetsutvecklingsplan för Södertälje sjukhusområde
Södertälje sjukhus har ett akutsjukhus- uppdrag med ca vårdtillfällen, besök, samt 218 vårdplatser Akutsomatik, geriatrik, förlossning m m inom StS AB samt psykiatri Södertälje sjukhus ingår i SLL samt är från 1 april 2009 landstingsägt bolag Upptagningsområdet omfattar Södertälje, Nykvarns och Salems kommuner Befolkningsunderlaget är ca personer Sjukhusets är mer än 100 år gammalt med äldsta byggnaden från 1907 och senaste från 1980 Sjukhusets byggnader motsvarar ca kvm BTA Agneta Philipson 13 maj 2009 4

5 Fastighetsutvecklingsplan för Södertälje sjukhusområde
Kap 2 Verksamheter Slutsats Kraven ökar, generalitet och flexibilitet, bättre logistik, enpatientrum med eget hygienrum Vården mer processorienterad och sjukhusen/lokalerna måste stötta framtida behov Kap 3 Fastigheten Teknisk status är varierande. Fastighetsanalys visar att enbart ett fåtal byggnader är långsiktigt ändamålsenliga för akutvård- kräver stora investeringar. Behov av större ytor för vårdavdelningar. Byggnaderna generellt sett inte långsiktigt ändamålsenliga för akutsjukvård !! Agneta Philipson 13 maj 2009 5

6 Prioriterade mål för FUP för Södertälje sjukhusområde
Struktur En ändamålsenlig struktur för hela sjukhusområdet där övergripande funktioner placeras på sjukhus- området i sammanhängande, flexibla och generella enheter som stöd för vårdens processer Logistik och kommunikationer Tydliga och lättorienterade entréer och kommunika- tionsstråk samt separerade kommunikationer för person- resp gods transporter Vårdlokalsprinciper Flexibla och generella öppen- och slutenvårds- lokaler med vårdavdelningar med 24 vpl, hygienrum samt stor andel enpatientrum. Stadsbyggnad Ge goda förutsättningar för utveckling av sjukhus- kvarteret utifrån stadsbild, grönstruktur/sjukhuspark, entréer, trafik, angöring och parkering m m uppnås. Agneta Philipson 13 maj 2009 6

7 Fastighetsutvecklingsplan för Södertälje sjukhusområde
Kap 4 Analys Utgångspunkter Utgångspunkter för förslaget avseende verksamheten, området samt byggnaderna. Prioriterade mål för FUP Södertälje– Struktur, Logistik, Vårdlokalsprinciper, Stadsbyggnad Utvecklingsscenarier Scenario ”Sjukvårdsuppdrag Akutsjukhus”, Minskat uppdrag resp Maximal utbyggnad Alternativa förslag på utveckling av sjukhusområdet Alternativ A ”Befintlig struktur + ombyggnad”, Alternativ B1/B2 ”Ny struktur/nybyggnad” Utvärdering av alternativ Utvärdering av alternativa förslag avseende struktur, logistik, vårdlokaler, stadsbild Val av strategi Utifrån utvärdering så väljs ”Alternativ B - Ny ändamålsenlig och rationell struktur” som strategi/förslag till utvecklingsplan för sjukhuset Agneta Philipson 13 maj 2009 7

8 Fastighetsutvecklingsplan för Södertälje sjukhusområde
8 Agneta Philipson 13 maj 2009

9 Fastighetsutvecklingsplan för Södertälje sjukhusområde
9 Agneta Philipson 13 maj 2009

10 Fastighetsutvecklingsplan för Södertälje sjukhusområde
Kapitel 5 Utvecklingsplan 5.1 Planprogram Vilka mål, krav och förutsättningar ska förslaget till utvecklingsplan uppfylla? Separerade person- och varuflöden, funktionella o rationella vårdlokaler, struktur, trafik, parkering. 5.2 Planbeskrivning Varför ser förslaget till plan ut som det gör? Vad innebär förslaget till utvecklingsplan? Beskrivning av förslaget till ny FUP för Södertälje sjukhus utifrån; Plankarta, Struktur, Trafik & parkering, Grönstruktur, Planens olika byggnader och möjliga funktion, Stadsbild & omgivning, Möjliga maxi- och minialternativ samt utbyggnadsmöjligheter 5.3 Genomförande Stegvis beskrivning av utvecklingsplanens genomförande 5.4 Planens möjligheter och begränsningar Planens möjligheter, begränsningar samt eventuellt överskott eller underskott av mark 10 Agneta Philipson 13 maj 2009

11 Förslag på utvecklingsplan för Södertälje sjukhusområde
11 Agneta Philipson 13 maj 2009

12 Förslag på utvecklingsplan för Södertälje sjukhusområde
Utvecklingsplan - Struktur entréplan 12 Agneta Philipson 13 maj 2009 12

13 Förslag på utvecklingsplan för Södertälje sjukhusområde
Utvecklingsplan - Möjlig maximal utbyggnad 13 Agneta Philipson 13 maj 2009

14 Förslag på utvecklingsplan för Södertälje sjukhusområde
Utvecklingsplan - Möjligt minialternativ 14 Agneta Philipson 13 maj 2009

15 Uppfyller förslaget till Fastighetsutvecklingsplan våra mål och behov?
Generalitet Flexibilitet Vårdlokalsprinciper Lokaleffektivitet Stöd för vårdprocesser Långsiktighet Kommunikationer /Logistik Kommunikationer /Logistik Struktur 15 Agneta Philipson 13 maj 2009

16 Fastighetsutvecklingsplan för Södertälje sjukhusområde
Ja, så här långt är vi väldigt nöjda! 16


Ladda ner ppt "Fastighetsutvecklingsplan Södertälje sjukhusområde – Reviderad april 2009 1."

Liknande presentationer


Google-annonser