Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsanalys av hälso- och sjukvård Magnus Fogelberg Luleå 2003-04-24 f og a re.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsanalys av hälso- och sjukvård Magnus Fogelberg Luleå 2003-04-24 f og a re."— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsanalys av hälso- och sjukvård Magnus Fogelberg Luleå f og a re

2 Vem är jag?  neurolog i Uddevalla  fd projektledare elektronisk journal Sahlgrenska Universitetssjukhuset  projektledare svenska CONTSYS och SAMBA  ordförande SFMI  ledamot SIS/HSI AG II  ordförande CEN TC 251 WG II Magnus Fogelberg

3 Vad skall jag presentera?  Hantering av begrepp och termer  Standardisering  Arbetet med CONTSYS  Arbetet med SAMBA Magnus Fogelberg

4 KrisstödKrisstöd? Hälso- och sjukvården behöver ett accepterat och entydigt språkbruk för: god kvalitet patientsäkerhet effektivisering av vårdtjänster processorienterat arbetssätt Maria Areblad

5 Standardisering  ISO TC 215, terminologi WG III  CEN TC 251, terminologi WG II  SIS TK 334, terminologi AG 2  CEN BTTF 142, hälso- och sjukvård – kvalitetsledningssystem Magnus Fogelberg

6 Förvaltning  Nätverk för hälso- och sjukvårdsinformatik: Carelink  Nationell förvaltning av terminologier: Socialstyrelsen  Allmän terminologisk rådgivning: Terminologicentrum (TNC)  Medicinsk terminologi: Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård Magnus Fogelberg

7 Metoder i analys och utveckling  terminologi  begreppsmodellering  processmodellering Magnus Fogelberg

8 Terminologi Homonym: 1. system av termer inom visst verksamhetsområde (Källa: Stora Svenska ordboken) 2. läran om termerna Maria Areblad, Magnus Fogelberg

9 Lingvistik – terminologi  lingvistiker arbetar med ord språkets uttryck och innehåll termer är betecknande ord  terminologer arbetar med begrepp innehåll oberoende av språkliga uttryck Magnus Fogelberg

10 Terminologiarbete Innebär att man på ett systematiskt sätt, med framarbetade metoder, identifierar, analyserar och beskriver begrepp inom ett fackområde. Begreppet får en ”etikett” i form av en term. Maria Areblad

11 Terminologi - begreppsmodellering  terminologer pratar konstigt  begreppsmodellerare ritar fyrkanter definierar begrepp textuellt entydigt beskriver begreppen grafiskt Magnus Fogelberg

12 Modeller  Begreppsmodell  Processmodell  Informationsmodell  Datamodell  Verksamhetsmodellering Olika typer av modeller används beroende på syfte! Maria Areblad

13 Begreppsmodellering  Beskriver inte ett flöde  Beskriver samband mellan de olika begreppen  Varje begrepp är unikt och har unika kännetecken Maria Areblad

14 Processmodellering  Beskriver ett flöde  Kan följa förädlingen av ett objekt  Bör vara repetitiv i sin helhet Maria Areblad

15 Informationsmodell  Beskriver objekt som är viktiga att hålla information om  Redovisar attribut till objekten  Beskriver samband mellan objekten Objekt i en informationsmodell behöver inte vara samma objekt som återfinns i begreppsmodell för “samma” uppdrag Maria Areblad

16 Begrepp  begrepp = kunskapsenhet skapad genom en unik kombination av egenskaper (ISO , rev 2001, översatt)  varje egenskap är själv ett begrepp Magnus Fogelberg

17 Aristoteles triangel  = pragma  = onoma  = noema Magnus Fogelberg Noema: en grupps gemensamma uppfattning om pragma Noesis: en individs egen uppfattning om pragma

18 Ogdens triangel Referent Term Referent = den verkliga företeelsen (bordet, drömmen) Term = den språkliga beteckningen Begrepp Begrepp = kunskapsenhet skapad genom en unik kombination av egenskaper Magnus Fogelberg

19 Begrepp  Kunskapsenhet som vi kan äga vetskap om  Det finns begrepp vi inte känner till  Begrepp görs kända för oss genom sinnena Magnus Fogelberg

20 Begreppsnivåer  Begrepp om obefintlighet Vår övertygelse att det finns sådant som ingen kan föreställa sig (exempel saknas, naturligtvis) Vår föreställning om sådant som vi vet inte finns (krokofant, 6-bent spindel)  Subjektiv uppfattning (noesis)  Överenskommen kunskap (noema) Maria Areblad, Magnus Fogelberg

21 Begrepp och abstraktioner  Ett begrepp är en kunskapsenhet, inte en abstraktion  Referenter kan vara reella eller abstrakta  Referenter kan existera eller vara obefintliga  En typ av referenter är också en referent Magnus Fogelberg

22 Referenter och begrepp  Referenter har egenskaper  Begrepp har kännetecken Magnus Fogelberg

23 Liten övning  vad tänker jag på? Magnus Fogelberg

24 Liten övning  referent: bild av motorcykel  begrepp subjektiv uppfattning gemensam uppfattning subjektiv uppfattning Magnus Fogelberg

25 Olika uppfattning © Kjell Westerberg, TNC

26 bild motorcykel föreställer  mc:motorcykel Liten övning 0.. * (UML = Unified Modeling Language) bild föreställer  Magnus Fogelberg b: instans klass

27 Kännetecken - definition  term: motorcykel  definition: tvåhjuligt motorfordon med cylindervolym över 50 ml  ”Jag åker motorcykel till arbetet.”  ”Jag åker tvåhjuligt motorfordon med cylindervolym över 50 ml till arbetet.” Magnus Fogelberg

28 Definierande kännetecken  kännetecken som måste finnas för att begreppet skall vara definierat Magnus Fogelberg

29 Begreppsrelationer  Samband mellan begreppen  Relation till kännetecken Magnus Fogelberg

30 Begreppsmodell träd träd stam har  gren har  1 1..*1 barrträdlövträd löv har  1..* har  0 0  barr har  1..* 1 skog frukt 0..* bär  0..1 person äger  0..* Magnus Fogelberg

31 Begreppsmodell träd träd har stam (1..*) har gren (1..*) barrträdlövträd löv har  1..* har  0 0  barr har  1..* 1 skog frukt 0..* bär  1 person äger  0..* Magnus Fogelberg

32 Relationer (samband)  generisk/hierarkisk (är en, ”isa”)  associativ  partitiv (ingår i/består av) Magnus Fogelberg (UML = Unified Modeling Language)

33 Kardinalitet  antalet möjliga instanser som associerar till en enda instans bilperson äger  0..*1 fysisk personjuridisk person Magnus Fogelberg * 0..n 0..m

34 Varför begrepp?  begreppsanalys är grunden till strukturerad information  klassifikationer är hierarkiska system  hierarkier är endimensionella  begreppssystem är multidimensionella Magnus Fogelberg

35 Klassifikation av djur  djur som tillhör kejsaren  balsamerade djur  tama djur  spädgrisar  sirener  fabeldjur  vilda hundar  djur som är tecknade med en finfin pensel av kamelhår  djur som beter sig som vanvettiga  djur som på avstånd ser ut som flugor  djur som ingår i denna klassifikation  djur som just slagit sönder en vattenkruka  andra djur  djur som är talrika  djur som nyss har fällt skinnet Ur: Jorge Luis Borges: El idioma analítico de John Wilkins (1941) Anders Thurin

36 Maria Areblad Contsys

37 CONTSYS  CEN TC 251 ENV  System of concepts to support continuity of care Magnus Fogelberg

38 CEN TC 251 Comité européen de normalisation, Technical Committee for Health Informatics Maria Areblad ENV dec 2000 prEN aktuell

39 CONTSYS - kontinuitetsbegrepp VC Klinik A Mott Avd Klinik B Avd Kom- mun Klinik B Mott åb HemVC åb ett resultat av att identifiera, analysera och modellera begrepp inom vårdens kontinuitet Maria Areblad

40 Socialstyrelsen Nationellt ansvar för hälso- och sjukvårdens terminologier Uppdrag 2001 till en arbetsgrupp att översätta och bearbeta CONTSYS för svenska förhållanden Svensk version juni 2001 Maria Areblad

41 Magnus Fogelberg Inte klinisk terminologi

42 Magnus Fogelberg Begrepp i vårdkontinuiteten

43 Kapitel i CONTSYS  Vårdkontinuitetens aktörer  Hälsoproblem och deras handläggning  Vårdverksamhet i ett kontinuitetsperspektiv  Aktiviteter och olika former av beslutsstöd  Mandat i vårdkontinuiteten  Hälsodata i vårdkontinuiteten Magnus Fogelberg

44 Kapitel i CONTSYS Magnus Fogelberg  Vårdkontinuitetens aktörer  Hälsoproblem och deras handläggning  Vårdverksamhet i ett kontinuitetsperspektiv  Aktiviteter och olika former av beslutsstöd  Mandat i vårdkontinuiteten  Hälsodata i vårdkontinuiteten

45 Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Magnus Fogelberg

46 Medicinteknisk anordning English term = health care device Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software Magnus Fogelberg

47 Medicinteknisk produkt Medicinteknisk anordning English term = health care device Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software 1 0..n omfattar Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1 självständig aktör Magnus Fogelberg

48 Medicinteknisk produkt Medicinteknisk anordning English term = health care device Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care provider Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software 0..n omfattar Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1 självständig aktör Magnus Fogelberg

49 Medicinteknisk produkt Medicinteknisk anordning English term = health care device Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care provider Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software Patient English term = subject of care 0..n omfattar Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1 självständig aktör Magnus Fogelberg

50 Medicinteknisk produkt Medicinteknisk anordning English term = health care device Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care provider Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party Patient English term = subject of care 0..n omfattar 1..n stöder Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1 självständig aktör Magnus Fogelberg

51 Medicinteknisk produkt Medicinteknisk anordning English term = health care device Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care provider Hälso- och sjukvårdsorganisation English term = health care organisation Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party Patient English term = subject of care 0..n omfattar 1..n stöder Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1 självständig aktör Magnus Fogelberg

52 Hälso- och sjukvårdsorganisation English term = health care organisation Magnus Fogelberg

53 Hälso- och sjukvårdsorganisation English term = health care organisation n Magnus Fogelberg

54 Hälso- och sjukvårdsorganisation English term = health care organisation 0..n0..1 Medicinteknisk produkt Medicinteknisk anordning English term = health care device Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care provider Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party Patient English term = subject of care 0..n omfattar 1..n stöder Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1 självständig aktör Magnus Fogelberg

55 Medicinteknisk produkt Medicinteknisk anordning English term = health care device Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care provider Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional Hälso- och sjukvårdsorganisation English term = health care organisation Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party Patient English term = subject of care 0..n omfattar 1..n 0..n n stöder Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1 självständig aktör Magnus Fogelberg

56 Medicinteknisk produkt Medicinteknisk anordning English term = health care device Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care provider Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional Hälso- och sjukvårdsorganisation English term = health care organisation Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software Annan vårdare English term = other carer Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party Patient English term = subject of care 0..n omfattar 1..n 0..n 1..n 0..n n stöder Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1 självständig aktör Magnus Fogelberg

57 Medicinteknisk produkt Medicinteknisk anordning English term = health care device Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care provider Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional Hälso- och sjukvårdsorganisation English term = health care organisation Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software Annan vårdare English term = other carer Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party Hälso- och sjukvårdsfinansiär English term = health care funding party Patient English term = subject of care 0..n omfattar 1..n 0..n 1..n 0..n n stöder Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1 självständig aktör Magnus Fogelberg

58 Medicinteknisk produkt Medicinteknisk anordning English term = health care device Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care provider Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional Hälso- och sjukvårdsorganisation English term = health care organisation Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software Annan organisation Annan vårdare English term = other carer Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party Hälso- och sjukvårdsfinansiär English term = health care funding party Patient English term = subject of care 0..n omfattar 1..n 0..n 1..n 0..n n stöder betalare 0..1 uppträder som Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1 självständig aktör Magnus Fogelberg

59 Hälsoproblem problemkomplexhälsoproblem 1..* hälsotillståndhälsoförhållande * består av utgör består av person uppfattar 1..1 uppfattar 0..* 1..1 Magnus Fogelberg

60 Magnus Fogelberg Hälsoproblem

61 Patientkontakt English term = contact Ej översatt English term = record access and update Direkt patientkontakt English term = encounter Patient English term = subject of care 1 0..n inbegriper Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional 0..n 1..n deltar i Magnus Fogelberg Kontakter

62 Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional Patientkontakt English term = contact Journalföring() 0..n1..n deltar i Direkt patientkontakt English term = encounter Patient English term = subject of care 1 0..n inbegriper 1 0..n Magnus Fogelberg Kontakter

63 Indirekt patientkontakt Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party Patientkontakt English term = contact Journalföring() 0..n1..n 0..n deltar i 0..n deltar i Direkt patientkontakt English term = encounter Patient English term = subject of care 1 0..n inbegriper 1 0..n Magnus Fogelberg Kontakter

64 Aktiviteter/tjänster  termförvirring  Spindeln: patientrelaterad aktivitet  BRAA: aktivitet = patientrelaterad aktivitet tjänst = aktivitet som har ett positivt syfte för patientens tillstånd  CONTSYS: aktivitet = BRAA tjänst tjänst = aktivitet utförd av hälso- och sjukvårdspersonal Magnus Fogelberg

65 Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care activity 0..n 1..n utför Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional 1..n 0..n utförs av Patient English term = subject of care 1 1..n utförs för Magnus Fogelberg

66 0..n Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care activity 0..n 1..n utför Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional 1..n 0..n Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party utförs av Patient English term = subject of care 1 1..n utförs för Kompletterande hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care compliant activity 1..n 0..n utförs av 1 Magnus Fogelberg

67 0..n Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent Hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care activity 0..n 1..n utför Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional 1..n 0..n Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party Medicinteknisk anordning English term = health care device Automatiserad hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care automated activity 1 0..n Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software 1 0..n utförs av Patient English term = subject of care 1 1..n utförs för Kompletterande hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care compliant activity 1..n 0..n utförs av 1 Magnus Fogelberg Patientkontakt English term = contact Journalföring() är till- fälle för

68 Mandat  uppgift och befogenhet att behandla patienten, baserat på vårdbegäran och vårdåtagande  har utretts närmare i SAMBA- projektet Magnus Fogelberg

69 Kontaktperiod English term = period_of_service Patientkontakt English term = contact Journalföring() 1..n 1 omfattar Vårdepisod English term = episode of care Kontaktkomponent English term = contact element 1..n 1 1 ingår i Hälsoproblem English term = health issue 0..n1 är föremål för Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service 1..n utförs inom 1..n 0..n används mot Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate 11 avser Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1..n 0..n utfärdas av Problemkomplex English term = health issue thread 0..n 1 definierar 1 0..n hanterar vårdepisod (LF1998): alla vårdkontakter med en eller flera vårdgivare (1) som en patient haft för ett visst specifikt hälsoproblem mellan en start- och en slutpunkt Kontakter i förhållande till problem Magnus Fogelberg n vårdepisod (CONTSYS): samtliga kontaktkomponenter som avser ett och samma hälsoproblem

70 Kontaktperiod English term = period_of_service Patientkontakt English term = contact Journalföring() 1..n 1 omfattar Vårdepisod English term = episode of care Kontaktkomponent English term = contact element 1..n 1 1 ingår i Hälsoproblem English term = health issue 0..n1 är föremål för Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service 11..n utförs inom 1..n 0..n används mot Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate 11 avser Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1..n 0..n utfärdas av Problemkomplex English term = health issue thread 1..n 0..n 1 definierar Kontakter i förhållande till problem Magnus Fogelberg

71 Besök på VC Återbesök på diabetes- mottagning Återbesök på VC Upp- följning Diabetes -blodsocker -urinsocker Diabetes -recept Högt blodtryck -bltr kontr -recept Hälsporre -remiss hälsporre Återbesök på VC Kontroll av lab. resultat Besök på ortoped- mottagning Hälsporre -recept -remiss Upp- följning Kontroll av remissvar Kontroll av lab. resultat Kalendertid Högt blodtryck -bltr kontr -recept Diabetes -blodsocker -urinsocker -kontroll av fötter Högt blodtryck -bltr kontr -recept Ulla Gerdin december 2001 En patients sjukhistoria

72 Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Diabetes -blodsocker -urinsocker Diabetes -recept Högt blodtryck -bltr kontr -recept Hälssporre -remiss hälssporre Kontroll av lab. resultat Hälsoproblem 1 Hälsoproblem 2 Hälsoproblem 3 Hälssporre -recept -remiss Kontroll av remissvar Kontroll av lab. resultat Kalendertid Högt blodtryck -bltr kontr -recept Diabetes -blodsocker -urinsocker -kontroll av fötter Högt blodtryck -bltr kontr -recept Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Ulla Gerdin december 2001 En patients sjukhistoria abstraktionsnivå 1

73 Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Hälsoproblem 1 Hälsoproblem 2 Hälsoproblem 3 kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Kalendertid kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Ulla Gerdin december 2001 En patients sjukhistoria abstraktionsnivå 2

74 Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Hälsoproblem 1 Hälsoproblem 2 Hälsoproblem 3 kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Kalendertid kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Ulla Gerdin december 2001 tidsintervall under vilket en eller flera patientkontakter äger rum mellan patient och hälso- och sjukvårdsproducent inom ramen för ett hälso- och sjukvårdsmandat Verksamhetsuppföljning kontaktperiod

75 Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Hälsoproblem 1 Hälsoproblem 2 Hälsoproblem 3 kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Kalendertid kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Ulla Gerdin december 2001 samtliga kontaktkomponenter som avser ett och samma hälsoproblem Verksamhetsuppföljning vårdepisod

76 gruppering av flera hälsoproblem som sett ur en hälso- och sjukvårdsintressents perspektiv hör samman Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Hälsoproblem 1 Hälsoproblem 2 Hälsoproblem 3 kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Kalendertid kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Ulla Gerdin december 2001 Verksamhetsuppföljning problemkomplex

77 alla genomförda hälso- och sjukvårdstjänster som relaterar till ett problemkomplex Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Hälsoproblem 1 Hälsoproblem 2 Hälsoproblem 3 kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Kalendertid kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst kontakt- komponent -h & s tjänst Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Ulla Gerdin december 2001 Verksamhetsuppföljning tjänstekomplex

78 Områden som ej ingår i CONTSYS  Beskrivning av hur vårdprocesser ska genomföras i en speciell hälso- och sjukvårdsstruktur.  Regelverk för det faktiska vårdarbetet.  Den specifika hanteringen av t.ex. läkemedelsförskrivning och laboratorieprover med svar.  Definition av säkerhet och specifik hantering av åtgärder.  Den ekonomiska mekanismen i tillhandahållande av hälso- och sjukvård Maria Areblad

79 Begrepp  Statiska begrepp  Dynamiska begrepp Passiva begrepp? Aktiva begrepp? Föremål för aktiviteter Aktiviteter Magnus Fogelberg

80 Process  grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall (SS-EN ISO 9000, ISO 9000:2000)  har ett förädlingsobjekt  är värdehöjande för någon  har ett definierat mål/syfte  någon är ansvarig  disponerar resurser  har en utsträckning i tiden  har en tydlig start och ett tydligt slut Maria Areblad

81 Maria Areblad Samba

82 SAMBA - vårdprocessen  Nationellt nätverk på initiativ från Stockholm, start hösten 2001  ITHS-finansierat projekt från våren 2002  Uppdrag: att redovisa en modell av hälso- och sjukvårdens huvudprocess i form av process- och begreppsmodell Magnus Fogelberg

83 Syfte med SAMBA att beskriva verksamheten i hälso- och sjukvård på en generell nivå så att de gemensamma dragen hos olika processer görs tydliga. Då kan en informationsmodell för hälso- och sjukvården skapas till utveckling av processtödjande IT-system bland annat för tidsbestämningar i väntetidsregistrering. Magnus Fogelberg

84 SAMBA - tidplan  Modellering  Dokumentation Maria Areblad

85 Syfte  Identifiera och beskriva en gemensam huvudprocess inom hälso-och sjukvården  Definiera huvudprocessens begrepp Maria Areblad

86 Utgångspunkt  Tagit del av processmodeller framtagna i olika landsting  Tagit del av nationella arbeten med koppling till SAMBAs arbete POINT SITHS  Tagit del av olika internationella modeller och standarder CONTSYS HL7 HISA Maria Areblad

87 Avgränsning  Projektet har inget mandat att sätta standarder men skall kunna överlämna förslag till SIS/HSI till kommande standard Maria Areblad

88 Deltagare  Stockholms läns Landsting  Landstinget i Värmland  Region Skåne  Västra Götalandsregionen  RegionIT (Jönköping, Östergötland)  Örebro Universitet  Carelink  SFMI, Svensk Förening för Medicinsk Informatik Maria Areblad

89 Vision Beskriva de centrala processbegreppen på ett sätt som kan:  Öka vårdpersonalens förståelse för IT-användande  Öka IT-leverantörernas förståelse för verksamhetens behov  Underlätta beslutsfattande avseende vårdens IT-stöd Maria Areblad

90 Effekter  Underlätta modulär uppbyggnad av IT-stöd  Referensterminologi för vårdprocessen  Förutsättningar för strukturerad informationsinsamling  Rationell åtkomst av information Maria Areblad

91 Vårdbegäran- bedömning Vårdavslag med hänvisning Vård- åtagande --- * Uppfattat tillstånd 1:M Mottaga vårdbegäran Mottaga vårdbegäran Vårdbegäran Genomförd vårdaktivitet ---- * Resultat Utföra vård- aktivitet Utföra vård- aktivitet Vård- utvärdering ---- * Måluppfyllelsegrad * Kvarstående behov Org.enhetVårdutbudVårdgivare Person / Patient Övergripande processmodell - ”Vård av enskild patient” Bedömning av vårdbegäran Bedömning av vårdbegäran Vårdåtagande- plan ---- * Vårdplan 1:M * Mål Avsluta vårdåtagande Avsluta vårdåtagande Vårdåtagande avslut Bedöma vårdbehov Vårdbehov Planera fortsatt vård Skapa plan Utvärdera mot mål i plan Utvärdera mot mål i plan fortsätta enligt plan förändra/ omformulera vårdåtagande Maria Areblad

92 Bedöma Vårdbegäran Planera forts.åtgärd Mottaga Vårdbegäran Utföra planerad åtgärd Utvärdera åtgärd/mål Bedöma vårdbehov Vårdhän- visning Vårdbegäran Vård- Åtagande --- * uppfattat tillstånd Vårdbehov Vårdåtagande- plan --- * Vårdplan * Mål Genomförd vårdaktivitet (utfall, resultat) Avslutat vårdåtagande Avsluta vårdåtagande Vårdutvärdering --- *Måluppfyllelse *Kvarstående behov. Förändra/omformulera vårdåtagande  accepterad vårdbegäran ej accepterad vårdbegäran Förslag till gemensam, övergripande processmodell - ”Vård av enskild patient” med ingående begrepp Person/ Patient Vårdutbud HoS- organisation HoS -personal Skapa Vårdbegäran  fortsätta enl. plan  förnyad vårdbehovsbedömning ”hanterar vi detta?” Statiska begrepp, finns oberoende av processen Dynamiska begrepp, uppstår i processen Process- steg  ej vårdbehov Maria Areblad

93 HoS process för vård av en enskild patient Uppleva vårdbehov Patientens process Motta vårdbegäran angående patient Ställa vårdbegäran mot vårdutbud Hänvisa / Avvisa Skapa / utforma vårdåtagande Utforma vårdplan Planera tjänst Utföra arbetsmoment Utforma vårdbegäran Utvärdera måluppfyllelse Avveckla vårdåtagande Utforma vårdbegäran Framställa begäran om vård avvakta / inte göra något matchar inte vårdutbud matchar vårdutbud fortsätta enligt plan förändra plan förändra vårdåtagande avveckla SAMBA – Arbetsmaterial Maria Areblad

94 Vad är problemet?  förädlingsobjekten skiftar Magnus Fogelberg

95 HoS process för vård av en enskild patient Uppleva vårdbehov Patientens process Motta vårdbegäran angående patient Ställa vårdbegäran mot vårdutbud Hänvisa / Avvisa Skapa / utforma vårdåtagande Utforma vårdplan Planera tjänst Utföra arbetsmoment Utforma vårdbegäran Utvärdera måluppfyllelse Avveckla vårdåtagande Utforma vårdbegäran Framställa begäran om vård avvakta / inte göra något matchar inte vårdutbud matchar vårdutbud fortsätta enligt plan förändra plan förändra vårdåtagande avveckla SAMBA – Arbetsmaterial Maria Areblad

96 Alltså  De modeller som finns är inte processmodeller  De är flödesmodeller  En flödesmodell beskriver ett arbetsflöde, inte ett förädlingsobjekts väg genom aktiviteterna  För systemutveckling måste de enskilda processerna identifieras Magnus Fogelberg

97 Process Kommunikationsprocess Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Kärnprocess Vårdprocess Magnus Fogelberg

98 Process Magnus Fogelberg

99 Process Magnus Fogelberg

100 Process Kommunikationsprocess Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Kärnprocess Magnus Fogelberg Klinisk producentprocess (Annan vårdinrättnings process) (Patientens process) (Sjukhusets administ- rativa process)

101 Process Magnus Fogelberg

102 Process Magnus Fogelberg

103 Process Kommunikationsprocess Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Kärnprocess Magnus Fogelberg

104 Process Kommunikationsprocess Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Kärnprocess Magnus Fogelberg

105 Process Tillstånd Aktör ansvarig för processen Tillstånd Utsträckning i tiden Maria Areblad

106 Begrepp i processen Maria Areblad

107 Processmodell med resurslager Maria Areblad Adm data Anamnes Status Bedömning Mål Resultat Åtgärd Utvärdering

108 Koppling SAMBA - CONTSYS Processteg SAMBA Begrepp CONTSYS Aktiviteter SAMBA Terminologi CONTSYS Maria Areblad

109 Processerna Kommunikationsprocess förädlingsobjekt: resurser, handlingar, meddelanden Kärnprocess förädlingsobjekt: patientens uppfattade tillstånd/problem Magnus Fogelberg Styrprocess förädlingsobjekt: mandat, beslut

110 Vårdbegäran Magnus Fogelberg vårdbe- gäran

111 vårdbegäran > person sändVårdbegäran(föremålFörVårdbegäran: person) definierarProblemkomplex(hälsoproblem[1..n]) föremålFörVårdbegäran: person orsakTillVårdbegäran : problemkomplex dokumentinnehåller tel. samtal innehåller besök innehåller plötslig händelse innehåller hälso- och sjukvårdsproducent delarUt(verksamhetsärende, mottagare: hälso- och sjukvårdpersonal) 0..n mottar hälso- och sjukvårdspersonal göraVårdåtagande() bedömaVårdbegäran() 0..n bedömer mottar vårdbegäran från {minst en av} Magnus Fogelberg

112 Vårdbegäran Magnus Fogelberg vårdbe- gäran noteras accepterad beslut om prövning Ankomsttid till pröv- ning motsvarar tillstån- det vårdutbudet? uppfattat tillstånd

113 Vårdbegäran Bedöma Vårdbegäran Planera forts.åtgärd Mottaga Vårdbegäran Utföra planerad åtgärd Utvärdera åtgärd/mål Bedöma vårdbehov Vårdhän- visning Vårdbegäran Vård- Åtagande --- * uppfattat tillstånd Vårdbehov Vårdåtagande- plan --- * Vårdplan * Mål Genomförd vårdaktivitet (utfall, resultat) Avslutat vårdåtagande Avsluta vårdåtagande Vårdutvärdering --- *Måluppfyllelse *Kvarstående behov. Förändra/omformulera vårdåtagande  accepterad vårdbegäran ej accepterad vårdbegäran  fortsätta enl. plan  förnyad vårdbehovsbedömning Dynamiska begrepp, uppstår i processen  ej vårdbehov Maria Areblad

114 Vårdåtagande Magnus Fogelberg vårdbe- gäran noteras accepterad beslut om prövning Ankomsttid till pröv- ning motsvarar tillstån- det vårdutbudet? uppfattat tillstånd vårdåtagande

115 Vårdåtagande Magnus Fogelberg

116 Vårdåtagande Magnus Fogelberg vårdbe- gäran noteras accepterad beslut om prövning Ankomsttid till pröv- ning motsvarar tillstån- det vårdutbudet? uppfattat tillstånd vårdåtagande till pri- oritering registrera ärende Registreringstid vårdbe- gäran

117 Vårdåtagande Bedöma Vårdbegäran Planera forts.åtgärd Mottaga Vårdbegäran Utföra planerad åtgärd Utvärdera åtgärd/mål Bedöma vårdbehov Vårdhän- visning Vårdbegäran Vård- Åtagande --- * uppfattat tillstånd Vårdbehov Vårdåtagande- plan --- * Vårdplan * Mål Genomförd vårdaktivitet (utfall, resultat) Avslutat vårdåtagande Avsluta vårdåtagande Vårdutvärdering --- *Måluppfyllelse *Kvarstående behov. Förändra/omformulera vårdåtagande  accepterad vårdbegäran ej accepterad vårdbegäran  fortsätta enl. plan  förnyad vårdbehovsbedömning Dynamiska begrepp, uppstår i processen  ej vårdbehov Maria Areblad

118 Vårdåtagande Magnus Fogelberg vårdbe- gäran noteras accepterad beslut om prövning Ankomsttid till pröv- ning motsvarar tillstån- det vårdutbudet? uppfattat tillstånd vårdåtagande till pri- oritering registrera ärende Registreringstid vårdbe- gäran

119 Vårdåtagande - mandat registrerad vårdbegäran besluta prioritering prioriterings- ärende Magnus Fogelberg klinisk preliminär bedömning preliminärbe- dömt tillstånd besluta vårdplanering avgränsat mandat bedöma åtgärdsbehov

120 Vårdåtagande - mandat Bedöma Vårdbegäran Planera forts.åtgärd Mottaga Vårdbegäran Utföra planerad åtgärd Utvärdera åtgärd/mål Bedöma vårdbehov Vårdhän- visning Vårdbegäran Vård- Åtagande --- * uppfattat tillstånd Vårdbehov Vårdåtagande- plan --- * Vårdplan * Mål Genomförd vårdaktivitet (utfall, resultat) Avslutat vårdåtagande Avsluta vårdåtagande Vårdutvärdering --- *Måluppfyllelse *Kvarstående behov. Förändra/omformulera vårdåtagande  accepterad vårdbegäran ej accepterad vårdbegäran  fortsätta enl. plan  förnyad vårdbehovsbedömning Dynamiska begrepp, uppstår i processen  ej vårdbehov Maria Areblad

121 Vårdåtagande - mandat registrerad vårdbegäran besluta prioritering prioriterings- ärende Magnus Fogelberg klinisk preliminär bedömning preliminärbe- dömt tillstånd besluta vårdplanering avgränsat mandat bedöma åtgärdsbehov

122 Vårdplanering bedömt åtgärdsbehov besluta vårdplan preciserat mandat administrera vårdplan resurslista Magnus Fogelberg

123 Vårdplanering Bedöma Vårdbegäran Planera forts.åtgärd Mottaga Vårdbegäran Utföra planerad åtgärd Utvärdera åtgärd/mål Bedöma vårdbehov Vårdhän- visning Vårdbegäran Vård- Åtagande --- * uppfattat tillstånd Vårdbehov Vårdåtagande- plan --- * Vårdplan * Mål Genomförd vårdaktivitet (utfall, resultat) Avslutat vårdåtagande Avsluta vårdåtagande Vårdutvärdering --- *Måluppfyllelse *Kvarstående behov. Förändra/omformulera vårdåtagande  accepterad vårdbegäran ej accepterad vårdbegäran  fortsätta enl. plan  förnyad vårdbehovsbedömning Dynamiska begrepp, uppstår i processen  ej vårdbehov Maria Areblad

124 Aktiviteter bedömt åtgärdsbehov besluta vårdplan preciserat mandat administrera vårdplan resurslista administrera resurser resurs besluta resurs- utnyttjande åtgärds- beslut hälso- och sjukvårds aktivitet Besked om åtgärd Magnus Fogelberg Tid för åtgärd

125 Aktiviteter Magnus Fogelberg

126 Aktiviteter bedömt åtgärdsbehov besluta vårdplan preciserat mandat administrera vårdplan resurslista administrera resurser resurs besluta resurs- utnyttjande åtgärds- beslut hälso- och sjukvårds aktivitet åtgärdat tillstånd Besked om åtgärd Magnus Fogelberg Tid för åtgärd

127 Aktiviteter Bedöma Vårdbegäran Planera forts.åtgärd Mottaga Vårdbegäran Utföra planerad åtgärd Utvärdera åtgärd/mål Bedöma vårdbehov Vårdhän- visning Vårdbegäran Vård- Åtagande --- * uppfattat tillstånd Vårdbehov Vårdåtagande- plan --- * Vårdplan * Mål Genomförd vårdaktivitet (utfall, resultat) Avslutat vårdåtagande Avsluta vårdåtagande Vårdutvärdering --- *Måluppfyllelse *Kvarstående behov. Förändra/omformulera vårdåtagande  accepterad vårdbegäran ej accepterad vårdbegäran  fortsätta enl. plan  förnyad vårdbehovsbedömning Dynamiska begrepp, uppstår i processen  ej vårdbehov Maria Areblad

128 Aktiviteter bedömt åtgärdsbehov besluta vårdplan preciserat mandat administrera vårdplan resurslista administrera resurser resurs besluta resurs- utnyttjande åtgärds- beslut hälso- och sjukvårds aktivitet åtgärdat tillstånd Besked om åtgärd Magnus Fogelberg Tid för åtgärd

129 Utvärdering, avslut Magnus Fogelberg utvärdering åtgärdsresultat bedömt tillstånd kvalitetskontroll fastställt resultat

130 Utvärdering, avslut Bedöma Vårdbegäran Planera forts.åtgärd Mottaga Vårdbegäran Utföra planerad åtgärd Utvärdera åtgärd/mål Bedöma vårdbehov Vårdhän- visning Vårdbegäran Vård- Åtagande --- * uppfattat tillstånd Vårdbehov Vårdåtagande- plan --- * Vårdplan * Mål Genomförd vårdaktivitet (utfall, resultat) Avslutat vårdåtagande Avsluta vårdåtagande Vårdutvärdering --- *Måluppfyllelse *Kvarstående behov. Förändra/omformulera vårdåtagande  accepterad vårdbegäran ej accepterad vårdbegäran  fortsätta enl. plan  förnyad vårdbehovsbedömning Dynamiska begrepp, uppstår i processen  ej vårdbehov Maria Areblad

131 Utvärdering, avslut Magnus Fogelberg utvärdering åtgärdsresultat bedömt tillstånd kvalitetskontroll fastställt resultat diagnossättning dokumentation Diagnos resurser att utväxla beslut om vidare åtgärder preciserat mandat

132 Utvärdering, avslut Bedöma Vårdbegäran Planera forts.åtgärd Mottaga Vårdbegäran Utföra planerad åtgärd Utvärdera åtgärd/mål Bedöma vårdbehov Vårdhän- visning Vårdbegäran Vård- Åtagande --- * uppfattat tillstånd Vårdbehov Vårdåtagande- plan --- * Vårdplan * Mål Genomförd vårdaktivitet (utfall, resultat) Avslutat vårdåtagande Avsluta vårdåtagande Vårdutvärdering --- *Måluppfyllelse *Kvarstående behov. Förändra/omformulera vårdåtagande  accepterad vårdbegäran ej accepterad vårdbegäran  fortsätta enl. plan  förnyad vårdbehovsbedömning Dynamiska begrepp, uppstår i processen  ej vårdbehov Maria Areblad

133 Utvärdering, avslut Magnus Fogelberg utvärdering åtgärdsresultat bedömt tillstånd kvalitetskontroll fastställt resultat diagnossättning dokumentation Diagnos resurser att utväxla beslut om vidare åtgärder preciserat mandat

134 åtgärds- beslut Utvärdering, avslut utvärdering åtgärdsresultat bedömt tillstånd kvalitetskontroll fastställt resultat diagnossättning dokumentation Diagnos resurser att utväxla beslut om vidare åtgärder preciserat mandat Magnus Fogelberg bedömt åtgärdsbehov besluta vårdplan administrera vårdplan resurslista administrera resurser resurs besluta resurs- utnyttjande åtgärds- beslut hälso- och sjukvårds aktivitet åtgärdat tillstånd Besked om åtgärd Tid för åtgärd Vårdplanering

135 Resultat  Generell processmodell  Begreppsmodeller  Textuell beskrivning  Notationssätt UML  ……. Maria Areblad

136 Så … Kan vi nå en enighet i Sverige? Maria Areblad

137 Till kunskaperna om det som redovisats har bidragit Anders Hallberg Anders Thurin Anna Wikström Britha Sjöberg Carina Franzén Claes-Olof Kall François Mennerat Gunnar Numéus Göran Holmberg Gösta Enberg Hans-Christian Lennér Helena Svedberg Ingbritt Gustafsson Jan Lindmark Kjell Westerberg Laila Mattiasson Lars Björkman Lars Midbøe Margareta Ehnfors Mats Gustafsson Monica Winge Nils Schönström Per-Arne Lundgren Stefano Testi Sven-Bertil Wallin Torsten Lundmark Ulla Gerdin Åsa Schwieler Materialet är sammanställt och bearbetat av Maria Areblad och Magnus Fogelberg f og a re – finner sambanden Tack!


Ladda ner ppt "Verksamhetsanalys av hälso- och sjukvård Magnus Fogelberg Luleå 2003-04-24 f og a re."

Liknande presentationer


Google-annonser