Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Social- och fritidsförvaltningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Social- och fritidsförvaltningen"— Presentationens avskrift:

1 Social- och fritidsförvaltningen
Förvaltningschef Fritid Individ- och familjeomsorg Arbetsmarknad Stöd- och utvecklings- enheten

2 Individ- och familjeomsorg
Förvaltningschef Barn och ungdom Försörjningsstöd Vuxen Stöd och utveckling Västerbo

3 Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad Chef Chef Chef Chef Chef Barn- och ungdom 0-20 år Handläggning Team Familjecentral Fritidsgårdar Familjehemsenhet Försörjnings- stöd Handläggning Arbetsmarknad Skuldsanering Stöd- och utvecklings- enhet Familjerätt/faderskap Administration Tillståndsenhet Flyktingenhet Västerbo + 18 boende Ensam- kommande flyktingbarn Vuxen Handläggning Kompaniet Beroendecentrum

4 Verksamhetschef/ Självstyrande enhet
Fritidsverksamhet Fritid Arbetsledare Verksamhetschef/ Självstyrande enhet Badhus Idrottshallar Föreningsbidrag Lokalbokning Utredningar

5 Personal inom Social och Fritid
Förvaltningschef Familjerådgiving Barn och ungdom Försörjnings- stöd Vuxen Chef 1,0 Jennie Blomstrand Socialsekr, 16,0 Teamledare, 4,0 Familjehem, 4,0 Medlingssamordn. 1,0 Fritidsledare, 8,75 Chef 1,0 Helena Ek Fält Socialsekr, 8,75 Ekonomihandl. 2,0 Skuldrådgivare, 1,0 Chef 1,0 Johanna Olsson Socialsekr, 6,0 Behandlingsass, 8,5 Teamledare, 1,0 Bitr föreståndare 0,75 Stöd och Utveckling Fritid Familjehem Västerbo,+18 Chef, 1,0 Inga-Britt Jonsson Arbetsledare, 0,35 Ulrika Ringner Assistent, 1,0 Badmästare, 3,0 Simlärare, 6,80 Kassabiträde, 1,0 Chef, 1,0 Annica Westerberg Assistenter, 5,0 Utredare, 3,0 Tillståndsenhet, 2,0 Flyktingenhet, 3,0 Familjerätt, 3,0 Chef, 1,0 Ann-Katrin Jonsson Boendestödjare, 9,0 Boendestödjare, 2,0 Teamledare, 1,0

6 Bilaga Personal inom Social och Fritid Arbetsuppgifter
Assistenter Dödsboanmälan Systemansvar för datastöd Treserva Fördela Sociala fonder Återsöka statsbidrag ensamkommande barn och flyktingar Bemanna receptionen Handlägga förmedlade medel Löneadministration, samtlig personal och politiker Posthantering Diarieföring Beställning av material till hela förvaltningen Fakturering avgifter tillståndsenheten Fakturering inom förvaltningen Kallelse besök faderskap Skrivstöd till chefer Allmän service och kontorsgöromål mot samtliga enheter i förvaltningen Service och administrering av kallelser, protokoll m m till nämndens ledamöter

7 Utredare Bilaga Personal inom Social och Fritid Arbetsuppgifter
Systemansvar Treserva Folkhälsoarbete Avtalsskrivning IFO behandling Handläggning av egenavgifter för placerade barn och ungdomar Lex Sarah utredningar Uppföljningar och utvärderingar Kvalitetsuppgifter och statistik IFO Samordning av statsbidragsansökningar för olika projekt Upphandlingar av olika avtal


Ladda ner ppt "Social- och fritidsförvaltningen"

Liknande presentationer


Google-annonser