Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förvaltningschef Fritid Individ- och familjeomsorg Arbetsmarknad Stöd- och utvecklings- enheten Social- och fritidsförvaltningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förvaltningschef Fritid Individ- och familjeomsorg Arbetsmarknad Stöd- och utvecklings- enheten Social- och fritidsförvaltningen."— Presentationens avskrift:

1 Förvaltningschef Fritid Individ- och familjeomsorg Arbetsmarknad Stöd- och utvecklings- enheten Social- och fritidsförvaltningen

2 Förvaltningschef Barn och ungdom FörsörjningsstödVuxen Stöd och utveckling Individ- och familjeomsorg Västerbo

3 Individ- och familjeomsorg Arbetsmarknad Barn- och ungdom 0-20 år Handläggning Team Familjecentral Fritidsgårdar Familjehemsenhet Försörjnings- stöd Handläggning Arbetsmarknad Skuldsanering Vuxen Handläggning Kompaniet Beroendecentrum Stöd- och utvecklings- enhet Familjerätt/faderskap Administration Tillståndsenhet Flyktingenhet Chef Västerbo + 18 boende Ensam- kommande flyktingbarn

4 Fritid Arbetsledare Verksamhetschef/ Självstyrande enhet Badhus Idrottshallar • Föreningsbidrag • Lokalbokning • Utredningar Fritidsverksamhet

5 Förvaltningschef Personal inom Social och Fritid Barn och ungdom Försörjnings- stöd Vuxen Stöd och Utveckling Familjehem Västerbo,+18 Fritid Familjerådgiving Chef 1,0 Jennie Blomstrand Socialsekr, 16,0 Teamledare, 4,0 Familjehem, 4,0 Medlingssamordn. 1,0 Fritidsledare, 8,75 Chef 1,0 Helena Ek Fält Socialsekr, 8,75 Ekonomihandl. 2,0 Skuldrådgivare, 1,0 Chef, 1,0 Annica Westerberg Assistenter, 5,0 Utredare, 3,0 Tillståndsenhet, 2,0 Flyktingenhet, 3,0 Familjerätt, 3,0 Chef, 1,0 Ann-Katrin Jonsson Boendestödjare, 9,0 Boendestödjare, 2,0 Teamledare, 1,0 Chef, 1,0 Inga-Britt Jonsson Arbetsledare, 0,35 Ulrika Ringner Assistent, 1,0 Badmästare, 3,0 Simlärare, 6,80 Kassabiträde, 1,0 Chef 1,0 Johanna Olsson Socialsekr, 6,0 Behandlingsass, 8,5 Teamledare, 1,0 Bitr föreståndare 0,75

6 Bilaga Personal inom Social och Fritid Arbetsuppgifter Assistenter •Dödsboanmälan •Systemansvar för datastöd Treserva •Fördela Sociala fonder •Återsöka statsbidrag ensamkommande barn och flyktingar •Bemanna receptionen •Handlägga förmedlade medel •Löneadministration, samtlig personal och politiker •Posthantering •Diarieföring •Beställning av material till hela förvaltningen •Fakturering avgifter tillståndsenheten •Fakturering inom förvaltningen •Kallelse besök faderskap •Skrivstöd till chefer •Allmän service och kontorsgöromål mot samtliga enheter i förvaltningen •Service och administrering av kallelser, protokoll m m till nämndens ledamöter

7 Bilaga Personal inom Social och Fritid Arbetsuppgifter Utredare •Systemansvar Treserva •Folkhälsoarbete •Avtalsskrivning IFO behandling •Handläggning av egenavgifter för placerade barn och ungdomar •Lex Sarah utredningar •Uppföljningar och utvärderingar •Kvalitetsuppgifter och statistik IFO •Samordning av statsbidragsansökningar för olika projekt •Upphandlingar av olika avtal


Ladda ner ppt "Förvaltningschef Fritid Individ- och familjeomsorg Arbetsmarknad Stöd- och utvecklings- enheten Social- och fritidsförvaltningen."

Liknande presentationer


Google-annonser