Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunal friskola Uppdrag utifrån beslut om alternativa driftformer: Undersök begreppet kommunal friskola Regelverk? Finns förutsättningar i Kungsbacka?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunal friskola Uppdrag utifrån beslut om alternativa driftformer: Undersök begreppet kommunal friskola Regelverk? Finns förutsättningar i Kungsbacka?"— Presentationens avskrift:

1 Kommunal friskola Uppdrag utifrån beslut om alternativa driftformer: Undersök begreppet kommunal friskola Regelverk? Finns förutsättningar i Kungsbacka?

2 Kommunal friskola Arbetsgrupp Verksamhetschefer och rektorer från enheter som signalerat intresse (6 pers) Controller och utvecklingsledare från förvaltningen

3 Kommunal friskola Internet Möte med rektor o personal från Skövde Telefonintervjuer och dokumentation Nationellt nätverk Nätverksmöte Kommunala friskoledagen

4 Kommunal friskola Kännetecknande för befintliga kommunala friskolor Önskan om större ”rörelsefrihet” pedagogik organisation (villkor) ekonomi anställningsförhållanden föräldrasamverkan

5 Kommunal friskola… … finns inte som juridiskt begrepp - betraktas som kommunal verksamhet

6 Kommunal friskola Styrning Anställningsförhållanden Ekonomi Förhållandet till tjänster som idag köps från Service och Individ & Familj Förhållandet till brukarna Vad är lagligt?

7 Kommunal friskola…. … blev Kommunal självstyrande skola

8 Styrning Direkt underställd nämnden för Förskola & Grundskola Parallellorganisation till förvaltningen Delegation till en ansvarig chef

9 Kommunal självstyrande skola Anställningsförhållanden Samtliga kommunala villkor: anställningstrygghet, turordning, kollektivavtal Arbetsmiljö- och rehabiliteringsregler Kommunens personal- och lönepolitiska program

10 Kommunal självstyrande skola Ekonomi Samma fördelningsprinciper som nu vg elevpeng, barnpeng, volymtimpeng, dagbarnvårdare, Öppen förskola Kostnader för SPC och vissa förvaltningsgemensamma aktiviteter fördelas - möjlighet att köpa Hyreskostnader som nu Kostnader för ekonomi, personal, kök, städ, kurator, psykolog fördelas - möjlighet att köpa enligt kommunala regler

11 Kommunal självstyrande skola Förhållandet till brukarna Samma tillgänglighet och service för brukarna Samma mål, regler och tillämpningsföreskrifter Ökat brukarinflytande enligt Kommunallagen 6 kap 38 § som anger att en nämnd i samband med delegation kan föreskriva att en anställd får fatta beslut endast om företrädare för dem som nyttjar nämndens tjänster har tillstyrkt beslutet

12 Kommunal självstyrande skola Vad är lagligt? Verksamheten ingår i den kommunala organisationen inom kommunallagens ramar

13 Kommunal självstyrande skola Skriftligt regelverk upprättas Ny delegations- och verkställighetsförteckning Beslutas av nämnden för Förskola & Grundskola

14 Kommunal självstyrande skola Verksamheterna i Frillesås och Malevik (förskoleverksamhet, grundskola och skolbarns- omsorg) blev Kommunala självstyrande skolor den 1 januari 2007 Underställda nämnden (Nämndens presidium ansvarar för den kontinuerliga kontakten) Försök under tre år - utvärdering - möjlighet till förlängning under ytterligare 2 år

15

16


Ladda ner ppt "Kommunal friskola Uppdrag utifrån beslut om alternativa driftformer: Undersök begreppet kommunal friskola Regelverk? Finns förutsättningar i Kungsbacka?"

Liknande presentationer


Google-annonser