Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MEDBORGARKONTORETS UPPGIFT Information Vägledning Rådgivning Blanketter Handläggning av vissa ärenden Ärenderegistrering, upplysning i alla ärenden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MEDBORGARKONTORETS UPPGIFT Information Vägledning Rådgivning Blanketter Handläggning av vissa ärenden Ärenderegistrering, upplysning i alla ärenden."— Presentationens avskrift:

1

2

3 MEDBORGARKONTORETS UPPGIFT Information Vägledning Rådgivning Blanketter Handläggning av vissa ärenden Ärenderegistrering, upplysning i alla ärenden Synpunktshantering Inkommande samtal och besök Sammanträdesservice Tidsbokning

4 Medborgarkontoret Har en filial i Träffpunkten på Seskarö. Öppettider: Varje helgfri fredag Kl: 08.00 – 15.00

5 Ulla berättar för barnen om vad vi på Medborgar-kontoret sysslar med.

6 INFORMATION Alla inom medborgarkontoret skall kunna; Ge översiktlig information om hela kommunens verksamhet Känna till ärendegången hos samtliga nämnder (översiktligt) Kunna växeln, känna till kommunens olika verksamheter och var de finns, hitta i ärenderegistret Vara väl förtrogen med kommunens regler Och i övrigt kunna lite om mycket om kommunen

7 RÅDGIVNING Varje team måste bli specialiserade på olika områden. För att kunna ge rådgivning krävs Mer kunskap än vid information och vägledning.

8 TEAMARBETE Personalen jobbar i team, så att de får möjlighet till specialisering samt att det alltid finns någon som behärskar varje område.

9 DEMOKRATITEAMET Demokrati = arbetar med Kommunal förvaltning, (politisk organisation, val, ärenden, kommunal- besvär, protokoll, motioner, allmänhetens frågestund, förvaltningsorganisation med mera)

10 BYGGA OCH BO Bygga och bo = arbetar med bostadskö, bygglov, markfrågor, hälso- och miljöskyddsfrågor, avfalls- och sopsorteringsfrågor, vatten och avlopp (avgifter)

11 SAMHÄLLE Samhälle = arbetar med färdtjänst, riksfärdtjänst, överförmynderi, ansökningar om förskoleplatser, information och rådgivning om skolväsendet och sociala ärenden, alkohollagstiftningen, konsumentvägledning, förmedling av trygghetsboende, Ringlinjen. MEDBORGARKONTORET

12 Välkommen till politiska vardagsrummet varje fredag Kl:10.00 – 12.00

13

14

15 Vi vill pröva nya sätt och nå nya målgrupper. Medborgarnas synpunkter är viktiga för oss och bidrar till våra beslutsunderlag.

16 Vilken nämnd som är på plats en viss fredag finns annonserat om i lokaltidningen, på hemsidan och i vår infotidning.

17 Haparanda, en innovativ och modern e-förvaltningskommun med fokus på service och kvalité

18 Varför e-förvaltning?  Demokrati, insyn, långsiktig stabiltet och tillväxt  Automatisera processer och arbeta effektivt  Öka kvalitén och tillgängligheten i dialogen  Garantera rättsäkerhet och transparens  Öka servicen och transparensen mot medborgarna  Göra det så enkelt som möjligt för så många som möjligt.  Digitalisera hela informationsprocessen!  Manuell administration kostar medborgarna tid och pengar

19 1. Medborgaren söker sitt tillstånd på Haparandas hemsida genom en av många e-tjänster. 2. Handläggning sker integrerat i ärendehanteringssystem. Mycket av informationen är automatiskt insamlad för effektiv handläggning. 3. Arkivarien hanterar arkiverade handlingar i ett e- arkiv som görs direkt sökbar för handläggarna. Medborgaren Handläggaren Arkivarien E-förvaltning hos Haparanda

20 Receptet för framgång! Traditionella sättet Dyr, komplex, tidskrävande och skräddarsydd Framtida sättet Kostnadseffektiv, enkel, generisk men ändå unik. VS

21 Framtidens moderna förvaltning för medborgare av medborgare IT ska förenkla inte komplicera Sammanfattning


Ladda ner ppt "MEDBORGARKONTORETS UPPGIFT Information Vägledning Rådgivning Blanketter Handläggning av vissa ärenden Ärenderegistrering, upplysning i alla ärenden."

Liknande presentationer


Google-annonser