Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialtjänstens organisation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialtjänstens organisation"— Presentationens avskrift:

1 Socialtjänstens organisation
Socialdirektör Cecilia Grefve Personalenhet Personalchef Björn Svensson Ekonomienhet Omvärlds- och utvecklingsenhet Utvecklingschef Stefan Österström Enhet för IS-utveckling Nämndskansli Tillstånds-enhet Myndighetsenhet Myndighetschefer Eva Rosenkvist och Barbro Thunberg Individ- och familjeomsorg Funktionschef Åsa Jonsson-Sköld Äldreomsorg Funktionschef Ingeborg Esping Funktionshinderomsorg Funktionschef Börje Olsson Hälso- och sjukvård Funktionschef Marianne Lillieberg

2 Individ och familjeomsorg
Funktionschef Åsa Jonsson-Sköld Stab Missbrukarvård Områdeschef Anneli Hallberg Tolk- och översättar-service Försörjningsstöd Områdeschef Lars Malmström Barn och ungdom Områdeschefer Lilian Elmqvist Iréne Folkevik Myndighetssektion Behandlingssektion Sektionen Sofiahuset Team mottagning Team unga vuxna Budget och skuld- rådgivning Mottagning för våldsutsatta Alternativ till våld Råd och service Myndighetsutövning Öppenvård Junepolikliniken BOP-team Slottsgruppen Motivations- och behandlingsteam Anhörigstöd (missbrukarvård vuxna) Fältverksamhet Vändpunkten - Medling Barngrupps- verksamhet Socionomer på familjecentraler Socionomer på barn- och ungdomshälsan Behandlare på områdesenheter inom skolan Mottagningsgrupp Lokalkontor Väster Lokalkontor Söder Lokalkontor Öster Socialjour Resursgrupper Familjerätt Rekryteringsgruppen Familjehems-sekreterare Familjebehandling (0-15år) Tellus ungdoms- boende Resursskolan Ungdomstjänst/ Ungdomsvård Ungdoms- behandling (16-22 år) Boende- och sysselsättningssektion Bostadssociala gruppen (BSG) Retur EOS Krami Sektion Råslätt (väster och söder) Sektion Öxnehaga (centrum och öster) HVB-sektion Sektion Hoven Bruksborg Kärrarps gård Bostadssamordning Hyresrådgivning Invandrar- och flyktingsektion

3 Äldreomsorg Funktionschef Ingeborg Esping Stab Äldreområde 1
Områdeschef Barbro Lundeby Äldreområde 2 Områdeschef Lisbeth Benjaminsson Äldreområde 3 Områdeschef Camilla Johansson Hemtjänst Områdeschef Helena Stenow Område service Områdeschef Carin Wiberg Äldreboende Kostverksamhet Avgifts- administratörer Administration Äldreboende Rehabiliteringsenheter Administration Äldreboende Stabsadministratörer Administration Hemtjänst Administration Bemanningsenhet Hemtjänstjour Färdtjänst (t.o.m. 31/12) Patruller Dagverksamheter Administration Anhörigstödsteam Hjälpmedelsteam Kultur & fritid Demensteam

4 Funktionshinderomsorg
Funktionschef Börje Olsson Stab Intellektuellt funktionshinder Områdeschef Personlig assistans Områdeschef Ewa Bjurenstedt Psykiskt funktionshinder Områdeschef Per-Eric Samuelsson Boende med särskild service Gruppbostad Servicebostad Annan särskilt anpassad bostad Daglig verksamhet Dagcenter Samhällsintegrerad Daglig verksamhet Boendestödsteam IF Korttidsboende Fysiskt funktionshindrade: Boende med särskild service Servicebostad Annan särskilt anpassad bostad LSS-patrull Korttidsplats Personlig assistans Träffpunkt Resurspool Daglig verksamhet Integrerade enheter (Öster-Söder-Centrum-Väster) Träffpunkter Boendestödsteam Gruppbostad Servicebostad Korttidsenhet Neuropsykiatriskt funktionshinder: Korttidsboende Personligt ombud, Kontaktpersoner, Förvaltarenhet, Ledsagning, Stödfamilj, Avlösarservice, Anhörigvård Röd text = funktionsövergripande

5 Hälso- och sjukvård Funktionschef Marianne Lillieberg Stab
Ansvarig för kompetensområde omvårdnad Områdeschef Marie Hansen Ansvarig för kompetensområde rehabilitering Områdeschef Maria Frank Administration Enhetschefer hälso- och sjukvårdsteam 1-5, 11 Enhetschefer hälso- och sjukvårdsteam 6-10 Hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende Sjuksköterskor natt Ekhagens gästhem Palliativa teamet Demenssjuksköterskor Hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende Kommunens psykiatriska team Resursteamet Förflyttningsutbildning


Ladda ner ppt "Socialtjänstens organisation"

Liknande presentationer


Google-annonser