Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SOCIALFÖRVALTNINGEN Senast uppdaterad februari 2014 Socialtjänstens organisation Socialdirektör Cecilia Grefve Personalenhet Personalchef Björn Svensson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SOCIALFÖRVALTNINGEN Senast uppdaterad februari 2014 Socialtjänstens organisation Socialdirektör Cecilia Grefve Personalenhet Personalchef Björn Svensson."— Presentationens avskrift:

1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Senast uppdaterad februari 2014 Socialtjänstens organisation Socialdirektör Cecilia Grefve Personalenhet Personalchef Björn Svensson Omvärlds- och utvecklingsenhet Utvecklingschef Stefan Österström Ekonomienhet Enhet för IS-utveckling Nämndskansli Äldreomsorg Funktionschef Ingeborg Esping Individ- och familjeomsorg Funktionschef Åsa Jonsson-Sköld Funktionshinderomsorg Funktionschef Börje Olsson Myndighetsenhet Myndighetschefer Eva Rosenkvist och Barbro Thunberg Tillstånds- enhet Hälso- och sjukvård Funktionschef Marianne Lillieberg

2 SOCIALFÖRVALTNINGEN Senast uppdaterad februari 2014 Individ och familjeomsorg Missbrukarvård Områdeschef Anneli Hallberg Barn och ungdom Områdeschefer Lilian Elmqvist Iréne Folkevik Funktionschef Åsa Jonsson-Sköld Stab Bostadssociala gruppen (BSG) Retur EOS Krami Myndighetssektion Behandlingssektion Boende- och sysselsättningssektion Junepolikliniken BOP-team Slottsgruppen Motivations- och behandlingsteam Anhörigstöd (missbrukarvård vuxna) Tolk- och översättar- service Sektion Råslätt (väster och söder) Sektion Öxnehaga (centrum och öster) Sektionen Sofiahuset Team mottagning Team unga vuxna Budget och skuld- rådgivning Mottagning för våldsutsatta Alternativ till våld Försörjningsstöd Områdeschef Lars Malmström HVB-sektion Fältverksamhet Vändpunkten - Medling Barngrupps- verksamhet Socionomer på familjecentraler Socionomer på barn- och ungdomshälsan Behandlare på områdesenheter inom skolan Familjebehandling (0-15år) Tellus ungdoms- boende Resursskolan Ungdomstjänst/ Ungdomsvård Ungdoms- behandling (16-22 år) Råd och service Myndighetsutövning Öppenvård Bruksborg Kärrarps gård Sektion Hoven Bostadssamordning Hyresrådgivning Invandrar- och flyktingsektion Mottagningsgrupp Lokalkontor Väster Lokalkontor Söder Lokalkontor Öster Socialjour Resursgrupper Familjerätt Rekryteringsgruppen Familjehems- sekreterare

3 SOCIALFÖRVALTNINGEN Senast uppdaterad februari 2014 Äldreomsorg Funktionschef Ingeborg Esping Stab Äldreboende Kostverksamhet Avgifts- administratörer Administration Äldreområde 1 Områdeschef Barbro Lundeby Äldreområde 2 Områdeschef Lisbeth Benjaminsson Äldreområde 3 Områdeschef Camilla Johansson Hemtjänst Områdeschef Helena Stenow Område service Områdeschef Carin Wiberg Bemanningsenhet Hemtjänstjour Färdtjänst (t.o.m. 31/12 ) Patruller Dagverksamheter Administration Anhörigstödsteam Hjälpmedelsteam Kultur & fritid Demensteam Äldreboende Rehabiliteringsenheter Administration Hemtjänst Administration Äldreboende Stabsadministratörer Administration

4 SOCIALFÖRVALTNINGEN Senast uppdaterad februari 2014 Funktionshinderomsorg Stab Funktionschef Börje Olsson Intellektuellt funktionshinder Områdeschef Psykiskt funktionshinder Områdeschef Per-Eric Samuelsson Personlig assistans Områdeschef Ewa Bjurenstedt Boende med särskild service Gruppbostad Servicebostad Annan särskilt anpassad bostad Daglig verksamhet Dagcenter Samhällsintegrerad Daglig verksamhet Boendestödsteam IF Korttidsboende Fysiskt funktionshindrade: Boende med särskild service Servicebostad Annan särskilt anpassad bostad LSS-patrull Korttidsplats Personlig assistans Träffpunkt Resurspool Daglig verksamhet Integrerade enheter (Öster-Söder-Centrum-Väster) Träffpunkter Boendestödsteam Gruppbostad Servicebostad Korttidsenhet Neuropsykiatriskt funktionshinder: Korttidsboende Boendestödsteam Servicebostad Personligt ombud, Kontaktpersoner, Förvaltarenhet, Ledsagning, Stödfamilj, Avlösarservice, Anhörigvård Röd text = funktionsövergripande

5 SOCIALFÖRVALTNINGEN Senast uppdaterad februari 2014 Hälso- och sjukvård Funktionschef Marianne Lillieberg Stab Ansvarig för kompetensområde omvårdnad Områdeschef Marie Hansen Ansvarig för kompetensområde rehabilitering Områdeschef Maria Frank Enhetschefer hälso- och sjukvårdsteam 1-5, 11 Hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende Sjuksköterskor natt Ekhagens gästhem Palliativa teamet Demenssjuksköterskor Enhetschefer hälso- och sjukvårdsteam 6-10 Hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende Kommunens psykiatriska team Resursteamet Förflyttningsutbildning Administration


Ladda ner ppt "SOCIALFÖRVALTNINGEN Senast uppdaterad februari 2014 Socialtjänstens organisation Socialdirektör Cecilia Grefve Personalenhet Personalchef Björn Svensson."

Liknande presentationer


Google-annonser