Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Hur organiserar kommunerna sin verksamhet inom IFO”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Hur organiserar kommunerna sin verksamhet inom IFO”"— Presentationens avskrift:

1 ”Hur organiserar kommunerna sin verksamhet inom IFO”
Case Eksjö ”Hur organiserar kommunerna sin verksamhet inom IFO” Andreas Ekberg Hultsfred kommun Johanna Nilsson Hultsfred kommun Anna- Carin M Sandstedt Nässjö kommun Vanja Stenwall Nässjö kommun

2 Syfte Att kartlägga hur några av de kommuner som ingår i projektet organiserar sin verksamhet inom IFO. IFO står för individ- och familjeomsorg.

3 Kommuner som ingår i jämförelsen

4 IFO - chef Sektionschef Barn och familj
Socialsekreterare 6 st Familjebehandlare 2 st Ungdomsbehandlare 3 st Ansvarsområden Barn och unga Vuxen Socialsekreterare 6 st Behandlare 3 st Flyktingsammordnare 1 st Flyktinghandläggare 1st Ansvarsområden Försörjningsstöd Missbruk Arbetsmarknad Föreståndare Arbetsledare 3 st Ansvarsområden Arbetsträning Sysselsättning

5 Myndighets chef/ utövning * Verksamhetschefer/verkställighet
Förvaltningschef Myndighets chef/ utövning * Verksamhetschefer/verkställighet HSL SÄBO HEMTJÄNST Verksamhetschef/ verkställighet LSS Socpsyk/ Vux Syssels * Beskrivs längre fram.

6 All utredande verksamhet inom IFO sker inom ”Myndighetsutövning”.
Organisationen beskrivs på nästa sida.

7 Alkoholhandläggare/ Förebyggande verksamhet
Myndighetschef Alkoholhandläggare/ Förebyggande verksamhet Familj * En områdeschef Försörjning En områdeschef Försörjningsstöd En gruppledare Socialsekreterare 12 st Ansvarsområden för socialsekreterarna Nybesök 3 st Uppföljning 9 st Vuxna/ Funktionshindrade En områdeschef Funktionshinder / Missbruk En gruppledare Socialsekreterare 2 st Biståndshandläggare SOL 2 st Biståndshandläggare LSS 2 st Äldre En gruppledare Biståndshandläggarna 8 st Ansvarsområden för biståndshandläggarna Vårdplanering 1 st Handläggning 7 st * Beskrivs på nästa sida.

8 Barn En gruppledare Socialsekreterare 7 st
Familj En områdeschef Ungdom / Mottagning En gruppledare Mottagningssekreterare 2 st Socialsekreterare 5 st Socionomer på familjecentral 2 st Barn En gruppledare Socialsekreterare 7 st Familjehem En gruppledare Familjesekreterare 3 st Socialsekreterare 3 st Öppenvård Familjebehandlare 8 st Ansvarsområden för familjebehandlarna Gruppledare / samordning 1 st

9 Förvaltningschef IFO Stab
Vuxensektion Sektionschef Ansvarsområden Försörjningsstöd. missbruk, arbetsmarknadsfrågor Myndighet vuxna Enhetschef Handläggare 10 st Öppenvård vuxna/arbetsmarknad Enhetschef Missbruk 7 st Arbetsmarknad 10 st Budget och skuldrådgivning 1 st Stab Familjesektion* Sektionschef Ansvarsområden Barn, unga, familjer Ensamkommande barn Ensamhetschef Ungdomspedagoger 12 st * Beskrivs på nästa sida.

10 Myndighetsplacering barn o unga
Familjesektion Sektionschef Ansvarsområden Barn, unga, familjer Myndighetsutredning barn o unga Enhetschef Handläggare 11 st Mottagningsgrupp barn o unga Handläggare 2 st Öppenvård barn o unga Personal 10 st Myndighetsplacering barn o unga Handläggare 7 st

11 Arbetsmarknads-åtgärder
Socialchef IFO Administrativ chef Ekonomiskt bistånd tjänster + 1 tjänst som även arbetar med kvinnofrids-frågor Missbruk Socialsekreterare 2 st varav en är gruppledare Behandlings-personal 2 st Flykting tjänster Bistånds-handläggare tjänster (för vård/äldre) Arbetsmarknads-åtgärder Barn – och ungdom upp till 18 – 21 år social-sekreterare ½ tjänster i öppenvården vilka utför insatserna och även arbetar förebyggande Vård / äldre Utförandedelen inom denna sektor

12 På uppdrag av Peter Wallenberg biträdande socialchef i Eksjö kommun.


Ladda ner ppt "”Hur organiserar kommunerna sin verksamhet inom IFO”"

Liknande presentationer


Google-annonser