Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UngDOK Strukturerad intervju för kartläggning och bedömning inom ungdomsbehandling Ingegerd Nilsson, Mini-Maria Göteborg Liliana Pellegrino och Annica.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UngDOK Strukturerad intervju för kartläggning och bedömning inom ungdomsbehandling Ingegerd Nilsson, Mini-Maria Göteborg Liliana Pellegrino och Annica."— Presentationens avskrift:

1 UngDOK Strukturerad intervju för kartläggning och bedömning inom ungdomsbehandling
Ingegerd Nilsson, Mini-Maria Göteborg Liliana Pellegrino och Annica Hammarstrand, Maria Ungdomsenhet Stockholm

2 Bakgrund 2000-2005 Stockholm, Göteborg och Malmö
Utveckla nya fungerande former och metoder för stöd och behandling av unga alkohol- och narkotikamissbrukare Nya öppenvårdsmottagningar startades På kommunövergripande nivå beslutades att en jämförande studie och erfarenhetsutbyte mellan städerna skulle genomföras

3 De deltagande mottagningarna
Från Stockholm Maria Ungdom Stockholm P UMAN, Program för unga med risk att utveckla ett alkohol/narkotikaberoende. Upp till 20 år men i spec.prog upp till 23 Unga vuxna år. Från Göteborg Ungdomsteamet Mini-Maria Nordost Ungdomsteamet Hisingen Ungdomsteamet Väster Ungdomar upp till 20 år. Två mottaningar, en upp till 19 år och en år. Malmö Maria Malmö Unga vuxna upp till 25 år.

4 Samarbete mellan de tre städerna
Jämförande studie (verksamhet och målgrupp) våren 2005 till årsskiftet 2006/2007 Erfarenhetsutbyte Utveckla ett dokumentationssystem

5

6 Varför ett dokumentationssystem
Grund för statistik och verksamhetsbeskrivningar. Kartläggning av problem och missförhållanden. Information om enskilda besökares problem, resurser och behov. Information om det direkta behandlingsarbetet. Kan användas i uppföljningar och utvärderingar av mottagningens insatser.

7 Kvalitetsutvecklingsperspektivet
Bedömningsinstrument Ledning och administration UTFÖRARE Mottagande Behandlingsplanering Behandling/Vårdinsatser Avslutning Uppföljning Har de olika behoven blivit tillgodosedda? UngDOK In UngDOK DOK Utskrivning UTREDARE Kundbehov UNGDOK Inskrivning Kompetensutveckling

8 Brister med befintliga dokumentationssystem
Frågorna är inte anpassade till ungdomar i öppenvård Vissa frågor kan uppfattas som känsliga eller kränkande Systemen är alltför omfattande och tidskrävande

9 ”Ungdomarna kommer inte för att bli bedömda de kommer för att få råd och stöd. Att då dra igång ett frågebatteri på över 100 frågor skulle kunna skrämma bort ungdomen. Det viktiga är att få information om vilken typ av hjälp de behöver och att skapa en bra kontakt och en motivation till fortsatt kontakt.” (Från diskussion i kvalitetscirkeln)

10 Frågeområden i UngDOK Administrativa uppgifter Sociodemografisk information Behandlingskontakt/ Myndighets- och vårdkontakter Skattning av livssituationen Sysselsättning Utbildning och försörjning Boende Alkohol- och drogrelaterad information Behandlingshistoria Kriminalitet Utsatt för våld Uppväxt och Uppväxtmiljö Familj och umgänge Skattning av hälsa Psykisk hälsa

11 Inskrivningsformuläret
Utskrivningsformuläret

12 Hur har vi gått till väga?
Två kontaktpersoner Provperiod under 3 månader, from okt 2008 Genomgång med personalen i mindre grupper En halv metoddag Regelbunden punkt på sektionsmöte From januari 2009, alla ärenden

13 Hinder Motstånd hos kollegor Tidsbrist För mycket ”papper”
Påverkar alliansen mellan klient och behandlare negativt

14 Fördelar Lättanvänt och relativt kortfattat
Relevanta frågor och anpassade till ungdomar Statistik delen ger information Bra att använda som bedömningsunderlag Säkerställer att alla ungdomar som vi träffar får samma frågor att besvara Struktur i samtalet Ungdok gör att vi ställer frågor som annars kanske skulle komma senare i kontakten eller inte alls

15 Dokumentationssystem för att kvalitetssäkra arbetet som bedrivs på öppenvårdsmottagningar för unga/unga vuxna. Förvaltningen ser en stor vinst ur både behandlingsperspektiv och forskning att systemet kan användas av alla öppenvårdsmottagningar i landet. Dokumentationssystemet ger en ingående beskrivning av målgruppen och därmed utgör det ett viktigt statistikunderlag som kan användas för verksamhetsutveckling och forskning. Dokumentsystemet kombinerat med individuella vårdplaner ger en bra grund för mätning av effekter i utrednings- och behandlingsarbetet.

16 Framtid Fortsätta att utveckla ungdok Sprida Ungdok i landet
Kunskapsbas kring behandling av unga missbrukare i öppenvård Kunskapsbank för bl.a forskning


Ladda ner ppt "UngDOK Strukturerad intervju för kartläggning och bedömning inom ungdomsbehandling Ingegerd Nilsson, Mini-Maria Göteborg Liliana Pellegrino och Annica."

Liknande presentationer


Google-annonser