Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IKMDOK-konferensen november 2010 på Linnéuniversitetet i Växjö

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IKMDOK-konferensen november 2010 på Linnéuniversitetet i Växjö"— Presentationens avskrift:

1 IKMDOK-konferensen 10-12 november 2010 på Linnéuniversitetet i Växjö
DET NYA IKMDOK

2 Fortsatt datautveckling
Utveckling av specialanpassad dokumentation på enhetsnivå: BasDOK plus valfritt antal frågor, möjlighet till flera formulär, egna frågor Ytterligare förbättrad säkerhet: engångslösenord via mobil

3 Nya DOK-formulär Reviderade DOK-formulär – Inskrivning, Utskrivning, Avstämning, Uppföljning, Enhetsbeskrivning

4 Fler bedömningsinstrument
Förutom de reviderade DOK-formulären kommer fler bedömningsinstrument erbjudas i en ”vuxenportal”, exempelvis ASI – Addiction Severity Index AUDIT – Alcohol Use Disorders Identification Test DUDIT – Drug Use Disorders Identification Test Referens: BiB 2010 Bedömningsinstrument inom behandling och forskning för missbruks- och beroendevård (SiS, 2010) Bengt-Åke Armelius, Berit Bihlar, Claudia Fahlke, Mats Fridell, Lova Hillarp Katz, Therese Reitan

5 DUR DUR - Dokumentation Utvärdering Resultat Kartläggning av livssituation inom individ- och familjeomsorg, funktionshinder och äldreomsorg IKMDOK har övertagit förvaltningen av DUR DUR är kompatibelt med DOK och KIM

6 SBR SBR – Svenskt BeroendeRegister SBR = BasDOK (inkl KIM) + fem variabler SBR ingår för samtliga DOK-enheter som har behov av detta

7 KIM KIM – Klienter i missbruksbehandling Förslag på att IKMDOK och SBR (Karolinska institutet) övertar administreringen från Socialstyrelsen av KIM på uppdrag av Statens Folkhälsoinstitut IKMDOK erbjuder en datalösning för KIM IKMDOK finns redan representerat på EMCDDAs expertmöte i Lissabon och deltar i revideringen av TDI (Treatment Demand Indicator) som ska vara klar 2012 Populationen för KIM är ca 700 utförarenheter i Sverige oavsett huvudmannaskap (inkl Kriminalvården och SiS)

8 UngDOK Efter att ha testats med hjälp av ett enkätprogram är UngDOK nu integrerat i IKMDOK-plattformen UngDOK kommer att vara anpassat till BasDOK och KIM

9 Uppdrag Kartläggning av tunga narkomaner i Göteborg Kvalitetssäkring av DUR Utveckling av dokumentation vid behandling av personer med spelproblem

10 Samarbete med Journal Digital
Tillgång till datastöd för genomförandeplaner, journalhantering m m Ett formaliserat samarbete med Journal Digital kring ”vuxenportalen”

11 Målreflektioner, daganteckning
Behandlingsprocessen Vårdplan/ Uppdrag T1 (in) T2 T3 (ut) T4 (12 mån) Genomförandeplan Info Individ -Vårdplan -Samtal -DOK/ASI -Skattningar Behandlingsstöd Journalföring Kliniskt Processen -Mål -Uppföljningar -DOK/ASI -Skattningar -DOK/ASI -Skattningar Målreflektioner, daganteckning Grupp -Skattningar -Skattningar -Skattningar -Skattningar Utvärdering

12 Strukturmål Processmål Resultatmål Resurser, metoder, Hur, var, när
rutiner Hur, var, när processen genomförs Effekt eller förändring hos kund som tillskrivs processen Manual Adherence Effektrapport Förändring i förekomst av risk- el skyddsfaktorer Symtom reduktion Vad säger vi att vi gör? Gör vi det vi säger? Gör det ngn skillnad?

13 Feedback O R G A N I S T S E K V N R I G R E S U L T A Risk Insatser
KLIENT - GRUPP Feedback Risk faktorer Insatser O R G A N I S T S E K V N R I G R E S U L T A Klientgrupp Skydds faktorer Insatser 13


Ladda ner ppt "IKMDOK-konferensen november 2010 på Linnéuniversitetet i Växjö"

Liknande presentationer


Google-annonser