Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IKMDOK-konferensen 10-12 november 2010 på Linnéuniversitetet i Växjö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IKMDOK-konferensen 10-12 november 2010 på Linnéuniversitetet i Växjö."— Presentationens avskrift:

1 IKMDOK-konferensen 10-12 november 2010 på Linnéuniversitetet i Växjö

2  Utveckling av specialanpassad dokumentation på enhetsnivå: BasDOK plus valfritt antal frågor, möjlighet till flera formulär, egna frågor  Ytterligare förbättrad säkerhet: engångslösenord via mobil Fortsatt datautveckling

3  Reviderade DOK-formulär – Inskrivning, Utskrivning, Avstämning, Uppföljning, Enhetsbeskrivning Nya DOK-formulär

4  Förutom de reviderade DOK-formulären kommer fler bedömningsinstrument erbjudas i en ”vuxenportal”, exempelvis  ASI – Addiction Severity Index  AUDIT – Alcohol Use Disorders Identification Test  DUDIT – Drug Use Disorders Identification Test  Referens: BiB 2010 Bedömningsinstrument inom behandling och forskning för missbruks- och beroendevård (SiS, 2010) Bengt-Åke Armelius, Berit Bihlar, Claudia Fahlke, Mats Fridell, Lova Hillarp Katz, Therese Reitan Fler bedömningsinstrument

5  DUR - Dokumentation Utvärdering Resultat  Kartläggning av livssituation inom individ- och familjeomsorg, funktionshinder och äldreomsorg  IKMDOK har övertagit förvaltningen av DUR  DUR är kompatibelt med DOK och KIM DUR

6  SBR – Svenskt BeroendeRegister  SBR = BasDOK (inkl KIM) + fem variabler  SBR ingår för samtliga DOK-enheter som har behov av detta SBR

7  KIM – Klienter i missbruksbehandling  Förslag på att IKMDOK och SBR (Karolinska institutet) övertar administreringen från Socialstyrelsen av KIM på uppdrag av Statens Folkhälsoinstitut  IKMDOK erbjuder en datalösning för KIM  IKMDOK finns redan representerat på EMCDDAs expertmöte i Lissabon och deltar i revideringen av TDI (Treatment Demand Indicator) som ska vara klar 2012  Populationen för KIM är ca 700 utförarenheter i Sverige oavsett huvudmannaskap (inkl Kriminalvården och SiS) KIM

8  Efter att ha testats med hjälp av ett enkätprogram är UngDOK nu integrerat i IKMDOK-plattformen  UngDOK kommer att vara anpassat till BasDOK och KIM UngDOK

9  Kartläggning av tunga narkomaner i Göteborg  Kvalitetssäkring av DUR  Utveckling av dokumentation vid behandling av personer med spelproblem Uppdrag

10  Tillgång till datastöd för genomförandeplaner, journalhantering m m  Ett formaliserat samarbete med Journal Digital kring ”vuxenportalen” Samarbete med Journal Digital

11 Vårdplan/ Uppdrag T1 (in) T2 T3 (ut) Info Genomförandeplan T4 (12 mån) -Vårdplan -Samtal -DOK/ASI -Skattningar Individ Grupp Målreflektioner, daganteckning -Mål -Uppföljningar -DOK/ASI -Skattningar -DOK/ASI -Skattningar Behandlingsstöd -Journalföring -Kliniskt -Processen Utvärdering - Skattningar Behandlingsprocessen

12 StrukturmålProcessmålResultatmål Resurser, metoder, rutiner Hur, var, när processen genomförs Effekt eller förändring hos kund som tillskrivs processen Manual AdherenceEffektrapport Vad säger vi att vi gör? Gör vi det vi säger? Gör det ngn skillnad? Förändring i förekomst av risk- el skyddsfaktorer Symtom reduktion

13 KLIENT - GRUPP Klientgrupp Risk faktorer Skydds faktorer Insatser ORGANISATIONORGANISATION SEKVENSERINGSEKVENSERING Feedback RESULTATRESULTAT


Ladda ner ppt "IKMDOK-konferensen 10-12 november 2010 på Linnéuniversitetet i Växjö."

Liknande presentationer


Google-annonser