Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Reviderad rekommendation för redovisning av lokalkostnader Högskolornas forum för redovisningsfrågor, HfRs redovisningsråd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Reviderad rekommendation för redovisning av lokalkostnader Högskolornas forum för redovisningsfrågor, HfRs redovisningsråd."— Presentationens avskrift:

1 Reviderad rekommendation för redovisning av lokalkostnader Högskolornas forum för redovisningsfrågor, HfRs redovisningsråd

2 Bakgrund 2007 rekommendationer som komplement till SUHF modellen Nov 2008 fastställdes rekommendationer 2009 modellen tillämpas 2010 lokalkostnadsredovisning tillämpas Praktiska problem/tillämpning svår HfR juni 2010 grupp utreder Maj 2011 presentation HfR:s konferens samt remiss

3 Förslag två områden 1) Lokalkostnaderna: vilka kostnadsslag ska ingå? 2) Metod för beräkning och fördelning av direkta lokalkostnader

4 Målsättning Enhetlig klassificering Jämförbara i så stor utsträckning som möjligt Rättvisande, ändamålsenligt och kostnadseffektivt

5 Förslag 1) Lokalkostnaderna: vilka kostnadsslag ska ingå? Begreppet ”internhyra” ersätts av lokalkostnader Fler kostnadsslag ingår Samma som i resultaträkningens post lokalkostnader Lokalvård ingår (även om det utförs av egen personal) Lokalkostnader  Lokalhyra (inkl lokalreserv)  Förprojektering (medverkan av egen personal)  Mediakostnad (el, värme, vatten)  Reparation och underhåll av lokaler (hyrda)  Avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet  Lokalvård  Bevakning  Larm, skalskydd, säkerhet  Lokaltillbehör

6 Vad ingår inte? Egna resurser för lokalplanering och fastighetsadministration (ingår i gemensamma indirekta kostnader) Avskrivningar på inredning och utrustning (verksamhetsnära) Egendomsförsäkring Vaktmästeri och logistik

7 Förslag 2) Metod för beräkning och fördelning av direkta lokalkostnader Skilja på lokaler för grundutbildning, forskning och stödverksamhet Lokaler för stödverksamhet ska ingå i indirekta kostnader Fördelning per institution och därefter till kostnadsbärarna Metod  1) Faktiskt lokalnyttjande per kostnadsbärare  2) Påläggsmetod, lönekostnad eller antal anställda per kostnadsbärare  3) kombination av 1 och 2

8 Skillnad mot tidigare förslag Hur lärosätet fördelar internhyra är inte viktigt, däremot vad vi redovisar som lokalkostnader Möjlighet att använda flera metoder för fördelning av lokalkostnader Anpassning till praxis inom högskolesektorn

9 Beslut Fastställande av nya rekommendationer för redovisning av lokalkostnader


Ladda ner ppt "Reviderad rekommendation för redovisning av lokalkostnader Högskolornas forum för redovisningsfrågor, HfRs redovisningsråd."

Liknande presentationer


Google-annonser