Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NETinfo 2010-06-17 Samordnat IT-stöd Lunds universitet Johnny Nilsson, PL Birgitta Lastow, bitr. PL Anders Sjöö, bitr. PL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NETinfo 2010-06-17 Samordnat IT-stöd Lunds universitet Johnny Nilsson, PL Birgitta Lastow, bitr. PL Anders Sjöö, bitr. PL."— Presentationens avskrift:

1 NETinfo 2010-06-17 Samordnat IT-stöd Lunds universitet Johnny Nilsson, PL Birgitta Lastow, bitr. PL Anders Sjöö, bitr. PL

2 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Juni 2010 Ny projektmedarbetare Catherine Kihlström, arbetar 75% Ersätter Malin Dellgran som projektkommunikatör

3 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Juni 2010 Agenda Remissvar samordnade bas-IT-tjänster Verktyg - community Framtidsverkstad

4 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Juni 2010 Förslag till bas-IT-tjänster

5 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Juni 2010 Remissvar samordnade bas-IT-tjänster Alla fakulteter har svarat Alla sektioner har svarat Två inom USV har svarat En studentkår har svarat separat En facklig organisation har svarat Svaren varierar kraftigt på många sätt Många svarar på frågor som inte ställdes i remissen

6 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Juni 2010 Oro för höga kostnader och låg servicenivå vid gemensamma tjänster Tungrott med gemensamma tjänster – för långt till den som ansvarar/levererar ”Våra IT-tekniker gör ett bra jobb och vi är nöjda med det” Undervisningen och forskningen har speciella behov Låg tilltro till gemensamma tjänster/system Vanliga synpunkter i remissvaren

7 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Juni 2010 Hitta former för samverkan Intressegrupper, t ex Mac-grupp Seminarier, kurser, workshops Bygga nätverk – interncommunity för LU Individuella profiler – intresseområden, kompetensområden Skapa och gå med i grupper Diskussioner Ev. portal för pågående projekt Förslag på verktyg skickas till samordnat-it-stod@lu.se!

8 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Juni 2010 Framtidsverkstaden 2010-06-09 Deltagarstyrd metod för att sätta igång ett utvecklingsarbete Utifrån ett tema står deltagarna för innehållet i diskussioner, idéer och planering Olika erfarenheter, infallsvinklar och utgångspunkter viktigt 40 personer deltog (max ca 50) Resultaten redovisas i form av en ”Poster-session” vid kaffet Fullständig dokumentation på projektets webbplats

9 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Juni 2010 Framtidsverkstaden 2010-06-09 Hur kan vi tillsammans arbeta för att uppnå bästa möjliga IT-stöd för studenter och anställda? Trefaser: Kritikfas Visionsfas Förankringsfas

10 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Juni 2010 Kritikfasen Probleminventering - brainstorm. Vad finns det för hinder och svårigheter? Bottenlista (5 poäng var) 16p Historien – bristande förtroende 14p Saknas gemensam vision 12p Rädsla för förändringar 12p Revirtänkande i stället för servicetänk 12p Underskattar behov av målgruppslösning 11p Saknas Single-Sign-On … Mönster och strukturer? Grupparbete.

11 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Juni 2010 Visionsfasen Skapa idéer för uppnå önskade mål. Brainstorm. Toppenlista (5 poäng var) 23p Tillförlitligt basblock med möjlighet till enskilda lösningar som bärs av användaren 17p Visa vilka tjänster och system som finns resursdatabas 15p ”Bas” – ”à la carte” – ”on your own” 11p Ta vara på de som kan 10p Bas-IT med befintlig kompetens

12 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Juni 2010 Förankringsfasen Grupparbete. Val av tre olika frågor och områden som projektet borde suga tag i. Vad? Redovisning.Sortering av urvalet i ”öar”. Utifrån eget intresse – val av ö Grupparbete. Rekommendationer till projektet: Hur ska idéerna genomföras? Redovisning. Resultaten uppsatta utanför! En deltagare från varje grupp finns tillgänglig för frågor.

13 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / Juni 2010 Skicka synpunkter, idéer och frågor till: Samordnat-IT-stod@lu.se... eller ring och prata med någon av oss i projektledningen Följ projektet via webbplatsen: www.lu.se/samordnat-it-stod


Ladda ner ppt "NETinfo 2010-06-17 Samordnat IT-stöd Lunds universitet Johnny Nilsson, PL Birgitta Lastow, bitr. PL Anders Sjöö, bitr. PL."

Liknande presentationer


Google-annonser