Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ENHETEN FÖR PLANERING OCH RESURSFÖRDELNING Verksamhetsstöd gymnasiet Utredning av tilläggsbelopp avseende elever med omfattande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ENHETEN FÖR PLANERING OCH RESURSFÖRDELNING Verksamhetsstöd gymnasiet Utredning av tilläggsbelopp avseende elever med omfattande."— Presentationens avskrift:

1 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ENHETEN FÖR PLANERING OCH RESURSFÖRDELNING Verksamhetsstöd gymnasiet Utredning av tilläggsbelopp avseende elever med omfattande behov av särskilt stöd 2012

2 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ENHETEN FÖR PLANERING OCH RESURSFÖRDELNING Syfte  Målet med utredningen är att skapa ett system för fördelning av särskilt stöd för de gymnasieelever som har ett omfattande stödbehov.  Systemet för fördelning av resurser ska utgå från lika villkor för elever i behov av särskilt stöd i kommunala och fristående gymnasieskolor.  Syftet med modellen är att skapa ett rättvist system med en hanterlig administration.

3 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ENHETEN FÖR PLANERING OCH RESURSFÖRDELNING Vad omfattas av projektet?  Samtliga gymnasieelever som är folkbokförda i Stockholm  Verksamhetsstöd för omfattande stödbehov  Översyn av de kriterier som används vid bedömningen för att bland annat definiera vad som är omfattande behov

4 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ENHETEN FÖR PLANERING OCH RESURSFÖRDELNING Vad innebär den nya modellen?  Lika villkor säkerställs via en grupp bedömare för samtliga elever  En budget för samtliga elever  Möjlighet att fatta beslut gällande treårsperioder utreds  Högre krav på åtgärdsprogram och uppföljning  Förväntat ikraftträdande 1 januari 2013

5 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ENHETEN FÖR PLANERING OCH RESURSFÖRDELNING Vad ingår i grundbeloppet?  I ”Offentliga bidrag på lika villkor” (prop. 2008/09:171) förtydligas vad som ska ingå i grundbeloppet: –Undervisning –Lärverktyg –Elevhälsa –Måltider –Lokalkostnader –Administration –Moms Den nya skollagen (prop. 2009/10:165)  I Den nya skollagen (prop. 2009/10:165) 2 kap 25 § omfattar ersättningen för elevhälsa även specialpedagogiska insatser. Det framgår att det ska finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser tillgodoses.  I förarbetena till framkommer att bidrag inte behöver lämnas för pedagogiskt stöd eftersom detta ryms i grundbeloppet. Tilläggsbelopp ska i stället lämnas för ”extraordinära stödåtgärder, som inte har koppling till den vanliga undervisningen.”

6 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ENHETEN FÖR PLANERING OCH RESURSFÖRDELNING Vad ingår i tilläggsbeloppet?  Enligt Den nya skollagen (prop. 2009/10:165) 16 kap 54 § framgår att tilläggsbelopp ska lämnas för elever med ett omfattande behov av särskilt stöd.  Enligt gymnasieförordningen (2010:2039) 14 kap 7 § förtydligas att tilläggsbeloppet avseende särskilt stöd är avsett för enskilda elever som har ett behov av extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen. Ex assistentstöd.  Tilläggsbeloppet ska vara direkt kopplat till en enskild elev och dennes särskilda behov för att kunna fullgöra sin skolgång.


Ladda ner ppt "UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ENHETEN FÖR PLANERING OCH RESURSFÖRDELNING Verksamhetsstöd gymnasiet Utredning av tilläggsbelopp avseende elever med omfattande."

Liknande presentationer


Google-annonser