Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsstöd gymnasiet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsstöd gymnasiet"— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsstöd gymnasiet
Utredning av tilläggsbelopp avseende elever med omfattande behov av särskilt stöd 2012

2 Syfte Målet med utredningen är att skapa ett system för fördelning av särskilt stöd för de gymnasieelever som har ett omfattande stödbehov. Systemet för fördelning av resurser ska utgå från lika villkor för elever i behov av särskilt stöd i kommunala och fristående gymnasieskolor. Syftet med modellen är att skapa ett rättvist system med en hanterlig administration.

3 Vad omfattas av projektet?
Samtliga gymnasieelever som är folkbokförda i Stockholm Verksamhetsstöd för omfattande stödbehov Översyn av de kriterier som används vid bedömningen för att bland annat definiera vad som är omfattande behov

4 Vad innebär den nya modellen?
Lika villkor säkerställs via en grupp bedömare för samtliga elever En budget för samtliga elever Möjlighet att fatta beslut gällande treårsperioder utreds Högre krav på åtgärdsprogram och uppföljning Förväntat ikraftträdande 1 januari 2013

5 Vad ingår i grundbeloppet?
I ”Offentliga bidrag på lika villkor” (prop. 2008/09:171) förtydligas vad som ska ingå i grundbeloppet: Undervisning Lärverktyg Elevhälsa Måltider Lokalkostnader Administration Moms Den nya skollagen (prop. 2009/10:165) I Den nya skollagen (prop. 2009/10:165) 2 kap 25 § omfattar ersättningen för elevhälsa även specialpedagogiska insatser. Det framgår att det ska finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser tillgodoses. I förarbetena till framkommer att bidrag inte behöver lämnas för pedagogiskt stöd eftersom detta ryms i grundbeloppet. Tilläggsbelopp ska i stället lämnas för ”extraordinära stödåtgärder, som inte har koppling till den vanliga undervisningen.”

6 Vad ingår i tilläggsbeloppet?
Enligt Den nya skollagen (prop. 2009/10:165) 16 kap 54 § framgår att tilläggsbelopp ska lämnas för elever med ett omfattande behov av särskilt stöd. Enligt gymnasieförordningen (2010:2039) 14 kap 7 § förtydligas att tilläggsbeloppet avseende särskilt stöd är avsett för enskilda elever som har ett behov av extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen. Ex assistentstöd. Tilläggsbeloppet ska vara direkt kopplat till en enskild elev och dennes särskilda behov för att kunna fullgöra sin skolgång.


Ladda ner ppt "Verksamhetsstöd gymnasiet"

Liknande presentationer


Google-annonser