Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rektorsbeslut för stipendiehantering Rektor beslutar årligen om vilka program som ska tilldelas stipendier USSR utser en universitetsgemensam beredningsgrupp:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rektorsbeslut för stipendiehantering Rektor beslutar årligen om vilka program som ska tilldelas stipendier USSR utser en universitetsgemensam beredningsgrupp:"— Presentationens avskrift:

1

2 Rektorsbeslut för stipendiehantering Rektor beslutar årligen om vilka program som ska tilldelas stipendier USSR utser en universitetsgemensam beredningsgrupp: Lennart Johansson ingår från vår fakultet Rangordning görs direkt efter urval 1 Utbildningsmeriter gäller vid urval Rektor fastställer listan med de som beviljats stipendium

3 USSR Fördelning av DEC-medel: 3 653 tkr fördelas 2011; utlysning av medel under april, beslut den 11 maj Studiebarometern 2010; dålig svarsfrekvens (ca 18 %); presenteras inom nära framtid, ej nedbrutet på programnivå; oklart med fortsättning

4 Examensrätter Väntar besked om apotekarexamen i februari Erhållit ämneslärarexamen i matematik Kommer att söka senast 15 oktober för naturvetenskapliga ämnen och ev teknik Universitetet kommer att gå in med kompletteringar senast 1 mars för alla sökta examensrätter utom samiska, besked första halvan av juni

5 Ansökningssiffror 15 januari

6 Utfall HST/HPR

7 Bokslut 2010

8

9 US-beting myndighetskapital Fakulteten har nu 55 Mkr inom vh 10 och 11 10 % av intäkter motsvarar ca 30 Mkr 2011 måste vi arbeta bort 40 % av mellanskillnaden (10 Mkr) 2012-12-31 ska va vara nere på 10 %

10 Utskottens mandatperiod Mandatperioden förlängd till 2011-12-31 för alla utskott och kommittéer Fakultetsnämndernas mandatperiod förlängd till 2011-09-30 Beslut om ny arbetsordning för universitetet tas i US den 14 april Remiss kommer ut inom en nära framtid

11 Nytt kvalitetssystem Fakultetsnämnden har fastställt reviderat kvalitetssystem: http://www.teknat.umu.se/anstalld/kvalitetsarbete/ Fakulteten utlyser pedagogiskt pris; nomineringar senast den 31 mars Fakultetsnämnden har fastställt mall för kursrapport som ska användas fr o m HT 11

12 HSV-utvärderingar Omgång 1: geovetenskap och geografi (start typ nu) Omgång 2: receptarie- och sjukhusfysikerexamen (start i maj)

13 Övrigt HSV-rapporter: orsaker till studieavbrott och doktorers etablering på arbetsmarknaden AF-rapport: var finns jobben Ny tillgodoräknandeordning UmU fastställd Ny lokal examensordning UmU fastställd Tredje utvecklingskonferens för Sveriges ingenjörsutbildning 30 nov-1 dec i Norrköping: http://www.lith.liu.se/utvecklingskonferens2011?l=sv Kom ihåg att leverera in de tre KVUL-frågorna idag!


Ladda ner ppt "Rektorsbeslut för stipendiehantering Rektor beslutar årligen om vilka program som ska tilldelas stipendier USSR utser en universitetsgemensam beredningsgrupp:"

Liknande presentationer


Google-annonser