Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomi- information inför år 2012 6-8 december 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomi- information inför år 2012 6-8 december 2011."— Presentationens avskrift:

1 Ekonomi- information inför år 2012 6-8 december 2011

2 Årsredovisning 2008 Agenda • Inledning • Budget år 2012 • Information från fakulteten • Nyheter redovisningsmodell, m.m. • Utvecklingsområden • Beräkningsmall 2012 • Frågor/Avslutning

3 Årsredovisning 2008 Inledning • Övergripande förändringsfaktorer • Utmaningar (inaktiva studenter, nationellt kraftigt minskade ungdomskullar, färre tredje- landsstudenter, prövningar av examenstillstånd, fördelning av forskningsmedel efter kvalitet) • Tänka 3-årsperspektiv (ökad beredskap och framförhållning, ger medveten personalbild) • Budget 2012 beslutad US 8/11

4 Budget 2012 - Sammanfattning •År 2012-2014 kommer kostnaderna troligtvis att öka mer än intäkterna. •Grundutbildning Minskade budgetramar till fakulteter och USE motsvarande 16 mnkr år 2012 jämfört med år 2011. •Forskning Tillskott 51,6 mnkr fördelas till bl.a. strategiska forskningsområden, infrastruktur, riktade satsningar, fördelning till fakulteter/USE, samt företagsforskarskolan. •Universitetsgemensamma funktioner Oförändrad andel år 2012 jämfört med år 2011 (10,72%). Mer detaljer om budget finns i Verksamhetsplan och budget år 2012 Verksamhetsplan och budget år 2012

5 Budgetproposition år 2012 FO/FOU: UmU erhåller 19,8 mnkr (av totalt 300 mnkr), samt 2,8 mnkr i omfördelning (mest av alla lärosäten i riket).

6 Budgetramar GU år 2012

7 Budget 2012, övrigt •Internhyra: 2 751 kr/kvm (+125 kr, 4,8 procent) Konstnärligt campus, speciallab och mer tomma lokaler. •LKP: Minskning med 0,5 procentenhet år 2012, 48,3 procent år 2012 – kostnadsminskning med 7,6 mnkr i hela UmU. •Lokalvård: 291 kr/kvm (index).

8 Nyheter redovisningsmodellen Rektorsbeslut 2011-06-21 Ändra modell avseende medfinansiering •Använda anslagsmedel till finansiering (fo) •Automatisk bokföring av medfinansiering (hel)  Märkning av medfinansierade projekt i nya KRK (Nej/Ja/Del/Övr)  Uppdaterade webbdokument medfinansieringmedfinansiering Ingen triggning på anslagsfinansierad vh (11/21) •Gemensam debitering av fast belopp/orgnr (via trigger…) Förbättra information/utveckla stödverktyg •Presentationsbroschyr

9 Fler nyheter… •Hantering budget/kalkyldifferenser •Kostnadsreduktion för IGEM på uppdragsutbildning •Checklista inför bokslut/budget (EA-handbok, redov.modell)redov.modell •Resultatföring av slutförda projekt •Interndebitering av T/A-personal (revidering timpriser lärartjänster feb 2012) •Ekonomiprojekt i FOKUS (www.fokus.umu.se) •Budgetstugor – 17, 18, 25 januari (2 pass/dag) •Ny utbildningsdag vt 2012

10 Budget-/kalkyldifferenser Definition BudgetdifferensUppstår om stödverksamhetens kostnader förändras Kalkyldifferens Uppstår om kärnverksamhetens kostnader förändras •Viktigt analysera varför differenserna har uppstått •Ej inkludera differensen i kommande års %-sats •Efter bokslut - automatisk nollställning mot anslagskonto Mer detaljer finns på Hantering av budget- och kalkyldifferenser 2012

11 Årsredovisning 2008 Utvecklingsområden • Särskild %-sats för uppdragsutbildning • Översyn av antalet medfinansiering av projekt/finansiärer (kommuniceras i god tid) • Förenkling kostnadsreduktion VLL-medel

12 • Sammanslagen beräkning av gemensamma kostnader för lokaler och lokalvård (fullkostnadskalkyl…) • Fler rader för personal Nyheter beräkningsmall 2012 • Utbildnings- resp. forskningsadministration • Beräkning av procentsatser även för FGEM och UGEM • Uppdatering/förenkling ”Underlag till fullkostnadskalkyl”

13 Årsredovisning 2008 Beräkningsmall 2012 • Piloter? • 12 dec 2011 • 10 feb 2012 • Fler datum i checklistan • Frågor? • Behöver du hjälp?  Resp. fakultets budgetsamordnare  Carina Henningsson carina.henningsson@adm.umu.se (ankn 5663)


Ladda ner ppt "Ekonomi- information inför år 2012 6-8 december 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser