Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Februari 20111 KIs organisation 22. Februari 20112 KIs utbildning och forskning 2010 22 DANDERYDS SJUKHUS 155 helårsstudenter 39 mnkr forskning 31 helårsarbetskrafter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Februari 20111 KIs organisation 22. Februari 20112 KIs utbildning och forskning 2010 22 DANDERYDS SJUKHUS 155 helårsstudenter 39 mnkr forskning 31 helårsarbetskrafter."— Presentationens avskrift:

1 Februari KIs organisation 22

2 Februari KIs utbildning och forskning DANDERYDS SJUKHUS 155 helårsstudenter 39 mnkr forskning 31 helårsarbetskrafter KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET helårsstudenter mnkr forskning helårsarbetskrafter CAMPUS SOLNA helårsstudenter mnkr forskning helårsarbetskrafter SÖDERSJUKHUSET 267 helårsstudenter 47 mnkr forskning 49 helårsarbetskrafter CAMPUS HUDDINGE med Karolinska universitetssjukhuset helårsstudenter 844 mnkr forskning helårsarbetskrafter Forskning avser omslutning exkl lokaler och ALF-medel

3 Februari Behöriga 1:a handssökande, totalt

4 Februari Behöriga 1:a handssökande, per plats

5 Februari Könsfördelning bland nybörjare 2010 nybörjarprogram

6 Februari Könsfördelning bland nybörjare 2010 påbyggnadsprogram

7 Februari Åldersfördelning bland nybörjare 2010 nybörjarprogram

8 Februari Åldersfördelning bland nybörjare 2010 påbyggnadsprogram

9 Februari Helårsstudenter inom grundutbildningen totalt år 2010: st (2009: st)

10 Februari Helårsstudenter inom grundutbildningen totalt år 2010: st (2009: st)

11 Februari Helårsstudenter och helårsprestationer

12 Februari Helårsstudenter och helårsprestationer Uppdragsutbildning

13 Februari Uppdragsverksamhet fördelat på finansiär totalt 62,4 mnkr år 2010 (2009: 56,6 mnkr)

14 Februari Antal yrkesexamina i grundutbildningen totalt år 2010

15 Februari Studentutbyte

16 Februari Utresande studenter år 2010 (totalt 182 st)

17 Februari Inresande studenter år 2010 (totalt: 273 st)

18 Februari Utresande studenter år 2010 (totalt 182 st)

19 Februari Inresande studenter år 2010 (totalt: 273 st)

20 Februari Utfall jämfört med takbelopp

21 Februari Intäkter grundutbildning

22 Februari Publikationer Inrapportering av uppgifter har en viss fördröjning varför år 2010 ej redovisas

23 Februari Samarbete KIs publikationer Inrapportering av uppgifter har en viss fördröjning varför år 2010 ej redovisas

24 Februari Fältnormaliserad citeringsgrad Inrapportering av uppgifter har en viss fördröjning varför år 2010 ej redovisas

25 Februari Utveckling forskningsmedel

26 Februari Forskningsmedel totalt år 2010: mnkr (2009: 4 057)

27 Februari Externa forskningsmedel per finansiärsgrupp, intäkter

28 Februari Intäkter från EU

29 Februari Intäkter från amerikanska stiftelser och organisationer

30 Februari Intäkter från EU och USA

31 Februari Aktiva ( >10%) doktorander

32 Februari Antal disputationer

33 Februari Forskarexamina

34 Februari Aktiva och nyantagna forskarstuderande

35 Februari Andel kvinnor i forskarutbildningen

36 Februari Intäkter forskning och forskarutbildning (inkl fondförvaltning)

37 Februari Personal helårsarbetskrafter (exkl utbildningsbidrag)

38 Februari Personal helårsarbetskrafter

39 Februari Personal fördelad på kategorier år 2010

40 Februari Könsfördelning olika personalkategorier år 2010

41 Februari Utveckling intäkter (exkl finansiella)

42 Februari Fördelning intäkter år 2010 totalt: mnkr (2009: 4 880)

43 Februari Fördelning kostnader år 2010 totalt: mnkr

44 Februari Kostnadsutveckling

45 Februari Intäktsutveckling


Ladda ner ppt "Februari 20111 KIs organisation 22. Februari 20112 KIs utbildning och forskning 2010 22 DANDERYDS SJUKHUS 155 helårsstudenter 39 mnkr forskning 31 helårsarbetskrafter."

Liknande presentationer


Google-annonser