Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny redovisningsmodell för full kostnadsredovisning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny redovisningsmodell för full kostnadsredovisning."— Presentationens avskrift:

1 Ny redovisningsmodell för full kostnadsredovisning

2 Påslag för indirekta kostnader • Varje institution har två påslag, ett för UGA och ett för FUF. • Formeln är: Kostnader KB 999999 för UGA eller FUF Lön + LKP KB ej 999999 för UGA eller FUF Påslag för UGA eller FUF (Lön är konto 40 – 40899, LKP konto 45111)

3 Påslag för indirekta kostnader • När institutionen räknar ut institutionspåslaget skall konto 58** inte ingå. Konto 58** är fakultets- och SU-påslag. • Det är alltid nästa års påslag som skall räknas ut och således är det nästa års beräknade kostnader som skall användas.

4 Kostnadsbärare (FUF) Påslag: 50 % Aktivitet: 2-39999 KB 1KB 2KB 3KB 999999 SU-OH - 12 Fakultets-OH - 2 Inst indirekta kost - 16 Lön- 20- 10- 30 Påslag- 10 - 5- 15 30 Summa- 30- 15- 45 0 (Akt 30***)

5 OH enligt kontrakt (”Avlyft”) • Gäller endast bidragskontrakt. • Är en överenskommelse med finansiären, t ex VR, FAS etc 35 %. • Ej att förväxla med faktiska indirekta kostnader. • Projektnummer (kontrakt) blir endast belastad med överenskommen OH. • Idag: Finns många olika varianter men många gör avlyft på inbetalning. • 2010: Ej tillåtet med avlyft utan överenskommen OH skall debiteras som ett påslag på upparbetade kostnader.

6 OH enligt kontrakt (”Avlyft”) • Rapport som Ekonomiavdelningen kör varje månad kommer att användas 2009. • Ange % vid projektupplägg. • 2009 är ett övergångsår! • Gör som vanligt för projekt som avslutas under 2009. • Använd påslag/rapporten för nya projekt. • Justera projekt som redan har avlyft och som fortsätter efter 2009. Tips! Använd även 2008 för justering.

7 Bokning av indirekta kostnader Ekonomiavdelningen kör månatligen rapporter (ej januari och juli pga bokslutsarbete). 1.Debitering av faktiska indirekta kostnader med påslag på direkt lön enligt den % som institutionen räknat fram. 2.Ombokning av faktiska indirekta kostnader från projektnummer till samma aktivitet med projekt = ”BLANK”. 3.Debitering indirekta kostnader enligt kontraktet med finansiären. Debitering på projektnummer, kreditering på samma aktivitet med projekt = ”BLANK”. 4.Bokning av ”medfinansiering” för skillnaden mellan faktiska indirekta kostnader och indirekta kostnader enligt kontrakt. Debitering och kreditering inom samma KB men mellan anslagsaktivitet och bidragsaktivitet med projekt = ”BLANK”.

8 Kostnadsbärare KB Forsk X Forsk X 10 % 30 % 35 % 15 % 70 % Forsk Y Forsk Z KB UGA KB Forsk Y KB Forsk Z KB Gem Forsk1 KB Gem Forsk2 20 % 10 % 90 % Stödverksam- het 5 % Anslag VR Resebidrag EU Cancerfond Wallenberg m.m.

9 KB Forsk X Avtalad OH, dvs det som idag kallas ”Avlyft”

10 KB Forsk X Skillnaden i faktiska indirekta kostnader och indirekta kostnader enligt avtal är 228 528 kr

11 KB Forsk X Medfinansiering med anslagsmedel

12 KB Forsk Y Skillnaden i faktiska indirekta kostnader och indirekta kostnader enligt avtal är 86 782 kr

13 KB Forsk Y Medfinansiering med anslagsmedel

14 KB Forsk Z Ingen direkt lön på bidragsprojekten, alltså inga indirekta kostnader. Således blir avtalad OH ett ”bidrag” till anslagsaktivitetens indirekta kostnader.


Ladda ner ppt "Ny redovisningsmodell för full kostnadsredovisning."

Liknande presentationer


Google-annonser