Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunala friskolor i Linköping Bakgrund Förutsättningar Erfarenheter 2015-01-13 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunala friskolor i Linköping Bakgrund Förutsättningar Erfarenheter 2015-01-13 1."— Presentationens avskrift:

1 Kommunala friskolor i Linköping Bakgrund Förutsättningar Erfarenheter

2 2 KF beslut 30 nov 2004 Försök erbjudande till samtliga rektorer

3 Syfte Ökad decentralisering Förbättrad måluppfyllelse och kvalitet Effektivare resursanvändning Möta friskolekonkurrensen Större självständighet Långsiktig ekonomi Tydligare ledarskap från rektor Kontakt med det omgivande samhället Inflytande – föräldrar och elever

4 Rosendalsskolan F-6 Skäggetorpsskolan 7-9 IS Atlas F-9 Folkungaskolan gr gy 4 skolor startade

5 permanentades försöket Nytt erbjudande till alla rektorer 3 skolor gavs tillstånd 4 förskolor

6 Resurser fördelas enligt samma principer som till kommunala skolor Organisatoriskt placeras skolorna direkt under utbildningsdirektören Särskild ekonomifunktion centralt Nämnderna utgör styrelse för skolorna Bokslut, kvalitétsredovisning, verksamhetsberättelse till nämnd

7 OH - kostnader 2005 = 12,2 miljoner kronor 2006 = 11 miljoner kronor

8 miljoner i OH Lokalplanering Skolservrar Tidningen Linköping Rehab utredningar Övertalig personal Skolkopiering HR bemanning Vaktmästare IT-tekniker Elevhälsa Extens LK Data, tele Skolsköterska Larm, bevakning Städning Rektors lön Räntor avskrivningar Previa

9 OH-kostnader som ej belastar kommunala friskolor LKS ledning Utredningsmedel Chefsrekrytering Utveckling personal Chefsfortbildning Mafö Förskolekökostnader Tjänsteköp 340 kr/tim

10 Styrelsens roll och uppdrag Sammansättning 5 ledamöter – 7 gy 1 personalrepresentant 4 omgivande samhälle Repr. universitet och näringsliv Personal och elever Gr Gy

11 Roll och uppdrag Styrelsen är rådgivande Rektorer är föredragande Uppdraget är att följa upp kvalitén Initiera utvecklingsinsatser Rektor nominerar Nämnd beslutar

12 Organisationsförändring 2008 under barn och ungdomschef

13 organiseras skolorna under sektionschef centralt OH 50 % 30 % ekonom / personalsekreterare

14 Slutsats Mycket positivt ur rektorsperspektiv Ökad arbetstillfredsställelse Större möjligheter att styra och leda Lärare – elever oförändrat engagemang Styrelsen utgör stöd Otydligt uppdrag Begreppet styrelse ger orealistiska förväntningar Saknar makt och mandat Spänningsfält Rektor Relation dialog med nämnd och styrelse Politik Styrelse Tjänstemän

15 Kritik Ökad styrning Kompetensutveckling Utveckling Målen

16 Utveckling Uppdrag, förutsättningar och regelverk Skollagen Ekonomistyrningsregler Kommunala monopol Personal


Ladda ner ppt "Kommunala friskolor i Linköping Bakgrund Förutsättningar Erfarenheter 2015-01-13 1."

Liknande presentationer


Google-annonser