Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunala friskolor i Linköping

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunala friskolor i Linköping"— Presentationens avskrift:

1 Kommunala friskolor i Linköping
Kommunala friskolor i Linköping Bakgrund Förutsättningar Erfarenheter

2 2005 erbjudande till samtliga rektorer
bakgrund KF beslut 30 nov 2004 Försök 2005 erbjudande till samtliga rektorer

3 Syfte Ökad decentralisering Förbättrad måluppfyllelse och kvalitet
bakgrund Syfte Ökad decentralisering Förbättrad måluppfyllelse och kvalitet Effektivare resursanvändning Möta friskolekonkurrensen Större självständighet Långsiktig ekonomi Tydligare ledarskap från rektor Kontakt med det omgivande samhället Inflytande – föräldrar och elever

4 Folkungaskolan gr 4-9 + gy
bakgrund 4 skolor startade Rosendalsskolan F-6 Skäggetorpsskolan 7-9 IS Atlas F-9 Folkungaskolan gr gy

5 2007 permanentades försöket Nytt erbjudande till alla rektorer
bakgrund 2007 permanentades försöket Nytt erbjudande till alla rektorer 3 skolor gavs tillstånd 4 förskolor

6 Resurser fördelas enligt samma principer som till kommunala skolor
Förutsättningar Resurser fördelas enligt samma principer som till kommunala skolor Organisatoriskt placeras skolorna direkt under utbildningsdirektören Särskild ekonomifunktion centralt Nämnderna utgör styrelse för skolorna Bokslut, kvalitétsredovisning, verksamhetsberättelse till nämnd

7 OH - kostnader 2005 = 12,2 miljoner kronor 2006 = 11 miljoner kronor
Förutsättningar OH - kostnader 2005 = 12,2 miljoner kronor 2006 = 11 miljoner kronor

8 10 % 90 % 11 miljoner i OH Vaktmästare IT-tekniker Elevhälsa
Förutsättningar 11 miljoner i OH Vaktmästare IT-tekniker Elevhälsa Extens LK Data, tele Skolsköterska Larm, bevakning Städning Rektors lön Räntor avskrivningar Previa Lokalplanering Skolservrar Tidningen Linköping Rehab utredningar Övertalig personal Skolkopiering HR bemanning 10 % 90 %

9 OH-kostnader som ej belastar kommunala friskolor
Förutsättningar OH-kostnader som ej belastar kommunala friskolor LKS ledning Utredningsmedel Chefsrekrytering Utveckling personal Chefsfortbildning Mafö Förskolekökostnader Tjänsteköp 340 kr/tim

10 Styrelsens roll och uppdrag
Förutsättningar Styrelsens roll och uppdrag Sammansättning 5 ledamöter – 7 gy 1 personalrepresentant 4 omgivande samhälle Repr. universitet och näringsliv Personal och elever Gr Gy

11 Roll och uppdrag Styrelsen är rådgivande Rektorer är föredragande
Förutsättningar Roll och uppdrag Styrelsen är rådgivande Rektorer är föredragande Uppdraget är att följa upp kvalitén Initiera utvecklingsinsatser Rektor nominerar Nämnd beslutar

12 Organisationsförändring 2008 under barn och ungdomschef
Erfarenheter Organisationsförändring under barn och ungdomschef

13 2009 organiseras skolorna under sektionschef centralt
Erfarenheter 2009 organiseras skolorna under sektionschef centralt OH 50 % 30 % ekonom / personalsekreterare

14 Slutsats Mycket positivt ur rektorsperspektiv
Erfarenheter Slutsats Mycket positivt ur rektorsperspektiv Ökad arbetstillfredsställelse Större möjligheter att styra och leda Lärare – elever oförändrat engagemang Styrelsen utgör stöd Otydligt uppdrag Begreppet styrelse ger orealistiska förväntningar Saknar makt och mandat Spänningsfält Rektor Relation dialog med nämnd och styrelse Politik Styrelse Tjänstemän

15 Kritik Ökad styrning Kompetensutveckling Utveckling Målen Erfarenheter
Erfarenheter Kritik Ökad styrning Kompetensutveckling Utveckling Målen

16 Uppdrag, förutsättningar och regelverk Skollagen
Erfarenheter Utveckling Uppdrag, förutsättningar och regelverk Skollagen Ekonomistyrningsregler Kommunala monopol Personal


Ladda ner ppt "Kommunala friskolor i Linköping"

Liknande presentationer


Google-annonser