Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunala friskolor i Linköping Bakgrund Förutsättningar Erfarenheter 2015-01-13 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunala friskolor i Linköping Bakgrund Förutsättningar Erfarenheter 2015-01-13 1."— Presentationens avskrift:

1 Kommunala friskolor i Linköping Bakgrund Förutsättningar Erfarenheter 2015-01-13 1

2 2 KF beslut 30 nov 2004 Försök 2005-2007 2005 erbjudande till samtliga rektorer

3 Syfte 2015-01-13 3 Ökad decentralisering Förbättrad måluppfyllelse och kvalitet Effektivare resursanvändning Möta friskolekonkurrensen Större självständighet Långsiktig ekonomi Tydligare ledarskap från rektor Kontakt med det omgivande samhället Inflytande – föräldrar och elever

4 2015-01-13 4 Rosendalsskolan F-6 Skäggetorpsskolan 7-9 IS Atlas F-9 Folkungaskolan gr 4-9 + gy 4 skolor startade 2006-01-01

5 2015-01-13 5 2007 permanentades försöket Nytt erbjudande till alla rektorer 3 skolor gavs tillstånd 4 förskolor

6 2015-01-13 6 Resurser fördelas enligt samma principer som till kommunala skolor Organisatoriskt placeras skolorna direkt under utbildningsdirektören Särskild ekonomifunktion centralt Nämnderna utgör styrelse för skolorna Bokslut, kvalitétsredovisning, verksamhetsberättelse till nämnd

7 2015-01-13 7 OH - kostnader 2005 = 12,2 miljoner kronor 2006 = 11 miljoner kronor

8 2015-01-13 8 11 miljoner i OH Lokalplanering Skolservrar Tidningen Linköping Rehab utredningar Övertalig personal Skolkopiering HR bemanning Vaktmästare IT-tekniker Elevhälsa Extens LK Data, tele Skolsköterska Larm, bevakning Städning Rektors lön Räntor avskrivningar Previa

9 2015-01-13 9 OH-kostnader som ej belastar kommunala friskolor LKS ledning Utredningsmedel Chefsrekrytering Utveckling personal Chefsfortbildning Mafö Förskolekökostnader Tjänsteköp 340 kr/tim

10 2015-01-13 10 Styrelsens roll och uppdrag Sammansättning 5 ledamöter – 7 gy 1 personalrepresentant 4 omgivande samhälle Repr. universitet och näringsliv Personal och elever Gr Gy

11 2015-01-13 11 Roll och uppdrag Styrelsen är rådgivande Rektorer är föredragande Uppdraget är att följa upp kvalitén Initiera utvecklingsinsatser Rektor nominerar Nämnd beslutar

12 2015-01-13 12 Organisationsförändring 2008 under barn och ungdomschef

13 2015-01-13 13 2009 organiseras skolorna under sektionschef centralt OH 50 % 30 % ekonom / personalsekreterare

14 2015-01-13 14 Slutsats Mycket positivt ur rektorsperspektiv Ökad arbetstillfredsställelse Större möjligheter att styra och leda Lärare – elever oförändrat engagemang Styrelsen utgör stöd Otydligt uppdrag Begreppet styrelse ger orealistiska förväntningar Saknar makt och mandat Spänningsfält Rektor Relation dialog med nämnd och styrelse Politik Styrelse Tjänstemän

15 2015-01-13 15 Kritik Ökad styrning Kompetensutveckling Utveckling Målen

16 2015-01-13 16 Utveckling Uppdrag, förutsättningar och regelverk Skollagen Ekonomistyrningsregler Kommunala monopol Personal


Ladda ner ppt "Kommunala friskolor i Linköping Bakgrund Förutsättningar Erfarenheter 2015-01-13 1."

Liknande presentationer


Google-annonser