Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Drygt 9/10 av alla intäkterna utgörs således av medlemsavgifterna (den del som överförs till förbundet) plus annonsintäkter i Veteranen; 5 % är statliga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Drygt 9/10 av alla intäkterna utgörs således av medlemsavgifterna (den del som överförs till förbundet) plus annonsintäkter i Veteranen; 5 % är statliga."— Presentationens avskrift:

1 Drygt 9/10 av alla intäkterna utgörs således av medlemsavgifterna (den del som överförs till förbundet) plus annonsintäkter i Veteranen; 5 % är statliga bidrag Förbundets totala intäkter

2 De totala kostnaderna på kansliet

3 Ekon., Admin.: ekonomi, administration; styrelse och revisorer, samtliga fasta lokal- och löpande kontorskostnader; projektbidrag till föreningar KoP: Kommunikation och Äldrefrågor; t.ex media, trycksaker, hemsidor, seminarier, PR- reklam, event, mässor Utb., Utv.: Utbildning och Utveckling; t.ex. nationella utbildningsdagar, konferenser och seminarier; medlemsregister, datasupport Veteranen: här endast kostnaderna för redaktionen som en del av kansliet; innehåller inga kostnader i samband med produktion och distribution av tidningen (se vidare sista bilden som visar Veteranen som eget "affärsområde") Fördelning över avdelningar av kansliets direkta kostnader utom personalkostnaderna Veteranen: endast kostnaderna för redaktionen såsom en del av kansliet avses (jämför sista bilden som visar Veteranen sedd som eget "affärsområde").

4 Summa Ekon., Admin.: Budget 2012: 8 571 KSEK Utfall Q1 + Q2: 5 075 KSEK Ekon., Admin. (utom personal)

5 Summa KoP: Budget 2012: 4 500 KSEK Utfall Q1 + Q2: 1 664 KSEK Lokalkostnader: endast tillfälligt hyrda lokaler Tele o post: kostnader inom projekt Styrelse: endast tillfälliga engagemang specifikt för avdelningen Kommunikation och Äldrepolitik (utom personal)

6 Summa Utb: Budget helår: 3 184 KSEK Utfall Q1 + Q2: 1 394 KSEK Lokalkostnader: endast tillfälligt hyrda lokaler Tele o post: kostnader inom projekt Styrelse: endast tillfälliga engagemang specifikt för avdelningen Utb. (= Utbildning, Utveckling, Medlemsregister, Support) utom personal

7 Summa Veteranen: Budget 2012: 22 452 KSEK Utfall Q1 + Q2: 11 390 KSEK Totala kostnaderna (22,5 MSEK) minus annonsintäkter (14,5 MSEK) innebär en budgeterad nettokostnad på -7,9 MSEK. Utslaget per medlem och tidningsnummer innebär detta ca 3:30 kr Veteranen Denna bild visar fördelningen av samtliga kostnader inom "affärsområdet" Veteranen; här är således – till skillnad mot i föregående bilder över avdelningar – personal- och produktionskostnader medräknade; OH-kostnader, t.ex. av typen fasta hyreskostnader, telefonkostnader, o.s.v. på kansliet, är dock ej medräknade (ingår i bilden Ekon., Admin.)

8

9

10

11


Ladda ner ppt "Drygt 9/10 av alla intäkterna utgörs således av medlemsavgifterna (den del som överförs till förbundet) plus annonsintäkter i Veteranen; 5 % är statliga."

Liknande presentationer


Google-annonser