Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beräkningsmallen för gemensamma kostnader integreras i Raindance Budget & Prognos EA 2014-11-19.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beräkningsmallen för gemensamma kostnader integreras i Raindance Budget & Prognos EA 2014-11-19."— Presentationens avskrift:

1 Beräkningsmallen för gemensamma kostnader integreras i Raindance Budget & Prognos EA 2014-11-19

2 Projektet: Mål och metod  Mål: Förenkla beräkningen av de gemensamma påslagen för institutionerna  Metod: Hur gör andra? Vad behövs? Design, tester  Piloter: Ann-Charlotte Dahlberg, Anna-Lena Tallander, Kristina Adolfsson- Jakobsson, Lisa Mogren, Christine Hellander Lövtrup  EA: Kristina Strindlund, Fredrik Tobiasson, Christina Adolfsson  Tidplan:  Budgetdelarna används i budgetarbetet 2015  Prognosdelarna utvecklas under våren

3 Vad innebär det för institutionen?  Mindre arbetsinsats för beräkning av GEM  Ett verktyg istället för två (använder inte excel mallen)  Befintliga data används i och med att informationen hämtas från budgeten  Ökad kvalitet  Mindre ”inknappningsfel”  Samma data används  Budgetering av periodisering oförbrukade medel underlättas  Budgetering av årets resultat underlättas  Hjälp att budgetera ännu ej beviljade projektmedel ”dummie-projekt”  Automatisk beräkning av GEM för alla projekt i budget  Kan se procentpålägg per institution i en bild direkt.  Bättre helhetssyn hur allt hänger ihop, mer pedagogiskt  Minskar sårbarheten (inte svårt för någon annan att göra det)  Smidig övergång då institutionen kan verktyget och hur bilderna fungerar  Möjlighet att budgetera på aktivitet  Lära några nya bilder

4 Vilka förändringar innebär detta i budget/prognosbilderna?  Nya kolumner i inmatningsbilderna  M – motpart. För att kunna beräkna BASEN (bukod 410, 490, 520) ska kostnaden delas upp på intern (I) eller extern (E).  HUV – huvudfunktion. Kostnader inom stödverksamheterna delas in i fem huvudfunktioner: - Ledning (100) - Utbildnings- respektive forskningsadministration (200) - Ekonomi- och personaladministration (300) - Infrastruktur och service (400) - Bibliotek (500)  Huvudfunktionen Nivåspecifikt som användes i den tidigare Beräknings-mallen har utgått.  Aktivitet – valfritt

5 Vilka förändringar innebär detta i budget/prognosbilderna?  Procentsatserna för gemensamma kostnader beräknas och visas i bild när kostnader (lön och drift) för kärn- och stödverksamhet är budgeterade  Lokalkostnader för gemensamma lokaler budgeteras i tre steg  Driftkostnader för stödverksamheten ska budgeteras på HUV, samt på interna och externa kostnader, motpart I och E  Driftkostnader för kärnverksamheten ska budgeteras på interna och externa kostnader, motpart I och E  Budgetering av Ännu ej beviljade projektmedel - valfritt  Gemensamma kostnader kan fördelas ut på projekt via bild

6 Arbetsgång vid budgetering  1. avskrivningar  2. personalkostnader  3. lokalkostnader  4. driftskostnader  5. ännu ej beviljade externa projektmedel  6. intäkter (ingen förändring mot idag)  7. gemensamma kostnader  8. medfinansiering  9. oförbrukade medel  10. Årets resultat


Ladda ner ppt "Beräkningsmallen för gemensamma kostnader integreras i Raindance Budget & Prognos EA 2014-11-19."

Liknande presentationer


Google-annonser