Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beräkningsmallen för gemensamma kostnader integreras i Raindance Budget & Prognos EA 2014-11-19.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beräkningsmallen för gemensamma kostnader integreras i Raindance Budget & Prognos EA 2014-11-19."— Presentationens avskrift:

1 Beräkningsmallen för gemensamma kostnader integreras i Raindance Budget & Prognos
EA

2 Projektet: Mål och metod
Mål: Förenkla beräkningen av de gemensamma påslagen för institutionerna Metod: Hur gör andra? Vad behövs? Design, tester Piloter: Ann-Charlotte Dahlberg, Anna-Lena Tallander, Kristina Adolfsson- Jakobsson, Lisa Mogren, Christine Hellander Lövtrup EA: Kristina Strindlund, Fredrik Tobiasson, Christina Adolfsson Tidplan: Budgetdelarna används i budgetarbetet 2015 Prognosdelarna utvecklas under våren

3 Vad innebär det för institutionen?
Mindre arbetsinsats för beräkning av GEM Ett verktyg istället för två (använder inte excel mallen) Befintliga data används i och med att informationen hämtas från budgeten Ökad kvalitet Mindre ”inknappningsfel” Samma data används Budgetering av periodisering oförbrukade medel underlättas Budgetering av årets resultat underlättas Hjälp att budgetera ännu ej beviljade projektmedel ”dummie-projekt” Automatisk beräkning av GEM för alla projekt i budget Kan se procentpålägg per institution i en bild direkt. Bättre helhetssyn hur allt hänger ihop, mer pedagogiskt Minskar sårbarheten (inte svårt för någon annan att göra det) Smidig övergång då institutionen kan verktyget och hur bilderna fungerar Möjlighet att budgetera på aktivitet Lära några nya bilder

4 Vilka förändringar innebär detta i budget/prognosbilderna?
Nya kolumner i inmatningsbilderna M – motpart. För att kunna beräkna BASEN (bukod 410, 490, 520) ska kostnaden delas upp på intern (I) eller extern (E). HUV – huvudfunktion. Kostnader inom stödverksamheterna delas in i fem huvudfunktioner: - Ledning (100) - Utbildnings- respektive forskningsadministration (200) - Ekonomi- och personaladministration (300) - Infrastruktur och service (400) - Bibliotek (500)  Huvudfunktionen Nivåspecifikt som användes i den tidigare Beräknings-mallen har utgått. Aktivitet – valfritt

5 Vilka förändringar innebär detta i budget/prognosbilderna?
Procentsatserna för gemensamma kostnader beräknas och visas i bild när kostnader (lön och drift) för kärn- och stödverksamhet är budgeterade Lokalkostnader för gemensamma lokaler budgeteras i tre steg Driftkostnader för stödverksamheten ska budgeteras på HUV, samt på interna och externa kostnader, motpart I och E Driftkostnader för kärnverksamheten ska budgeteras på interna och externa kostnader, motpart I och E Budgetering av Ännu ej beviljade projektmedel - valfritt Gemensamma kostnader kan fördelas ut på projekt via bild

6 Arbetsgång vid budgetering
1. avskrivningar 2. personalkostnader 3. lokalkostnader 4. driftskostnader 5. ännu ej beviljade externa projektmedel 6. intäkter (ingen förändring mot idag) 7. gemensamma kostnader 8. medfinansiering 9. oförbrukade medel 10. Årets resultat


Ladda ner ppt "Beräkningsmallen för gemensamma kostnader integreras i Raindance Budget & Prognos EA 2014-11-19."

Liknande presentationer


Google-annonser