Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bredband till Alla i Skåne

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bredband till Alla i Skåne"— Presentationens avskrift:

1 Bredband till Alla i Skåne

2 Intressenterna

3 Intressenterna

4 Det skånska nätet - BAS 200 mil fiberkabel 24 par fiber
Region Skåne största kunden 32 av Skånes 33 kommuner deltar Når 247+ orter c:a 1 miljon människor Så här byggs bredbandsnätet i Skåne Avtalet har tre kontrollstationer inbyggda. De finns till för att säkra att utbyggnaden har gått enligt plan samt att finansieringen för nästa etapp är säkrad innan den påbörjas. Med hjälp av kontrollstationerna kan de olika parternas risktagande begränsas. Nätet byggs ut i tre etapper. I steg 1 knyts alla kommunhuvudorter i Skåne samman. I steg 2 är två tredjedelar av utbyggnaden klar och i steg 3 slutförs bredbandsutbyggnaden. BAS-nätet byggs ut i tre etapper. Men allt behöver inte byggas. Till viss del består nätet av befintliga sträckor som Sydkraft Bredband eller något av de 17 kommunala stadsnät som ingår i satsningen redan har byggt. Det är grunden för BAS-projektet - alla resurser skall användas så effektivt som möjligt och det är bara där nät saknas som det byggs nytt. De kompletteringar som kommer att finnas är de sträckor som Post- och Telestyrelsen (PTS) delfinansierar. PTS satsar 40 miljoner kronor på att komplettera så att varje större ort har minst två anslutningar till omvärlden, vilket gör nätet mindre sårbart.

5 Utbyggnadsetapper Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Oktober 2003 September 2004
2005 September 2006 2003 2004 2005 2006 31/12 Så här byggs bredbandsnätet i Skåne Avtalet har tre kontrollstationer inbyggda. De finns till för att säkra att utbyggnaden har gått enligt plan samt att finansieringen för nästa etapp är säkrad innan den påbörjas. Med hjälp av kontrollstationerna kan de olika parternas risktagande begränsas. Nätet byggs ut i tre etapper. I steg 1 knyts alla kommunhuvudorter i Skåne samman. I steg 2 är två tredjedelar av utbyggnaden klar och i steg 3 slutförs bredbandsutbyggnaden.

6 Uppstart 3:1a gjord april
Omfattning Uppstart Simrishamn Fullföljande av Eslöv Värde totalt 40,5 Mkr

7 Prognos; K3-passage Etapp 3:1
Säkrat: mer än 105 Mkr (inkl. E3.1a på 37,4 Mkr) Utbyggnad: Eslöv, Simrishamn, Trelleborg, Skurup, Höör, Hörby, ev. Tomelilla och Sjöbo (del) Total volym mer än 105 Mkr Utbyggnad genom avtal: Höganäs, Ystad, Båstad och Lund

8 Återstående arbete till K3
Skriva protokoll K3 Avstämma intäktsvolymer exakt Säkerställa intäkter (dvs ”bläcka”) Förhandsbesked, RS Avtal/avrop (kommun, RS) Kontrollera utbetalningsflöde enligt betalplan Fastställa exakt utbyggnad (inom ram för intäktsvolym) Trelleborg? Skurup? Höör ? Hörby ? alt, mfl ? Säkerställt & klart

9 Vad händer i Nordöstra Skåne ?

10 Normal konfiguration Egna resurser Kommun 1 Kommun 3 Egna resurser

11 Konfiguration SkNo-net
Egna resurser Delade resurser Kommun 1 Kommun 3 Egna resurser Delade resurser Egna resurser Delade resurser Kommun 2

12 Finansiering SkNo-net
Engångskostnader kr Hyra svartfiber från SKBB, 13 år kr Etablering av VPN Driftkostnader under 13 år kr Internetuppkoppling idag (13 år) kr Gemensam Internetuppkoppling (13 år) kr Differens kr

13 Kommentar SkNo-net Drivs ”lokalt” av IT-chefer – ej toppstyrt
Ekonomi finns i kommunens budget idag (internet) ”Nästa tjänst” mellan kommuner gratis Skalbart – fler kan ansluta efterhand Ger intäkter till BAS-projekt – dock ej till K3 Osby integreras i BAS-projektet Drift upphandlas som tjänst (ev hos SKBB) Utvecklingsbart till Kommunavtal skall förnyas (och RS) Tidplan > klart årskiftet (beställning sv.fiber till K3) …stor potential…..dock oprövat !

14 Kommunala utvecklingsprojekt
Samverkan över kommungränserna Katalogtjänsterna Kommunen på Nätet IP-telefoni Dokumenthantering IT-säkerhet


Ladda ner ppt "Bredband till Alla i Skåne"

Liknande presentationer


Google-annonser