Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasiesamverkan i Skåne + Sölvesborg+ Sölvesborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasiesamverkan i Skåne + Sölvesborg+ Sölvesborg."— Presentationens avskrift:

1 Gymnasiesamverkan i Skåne + Sölvesborg+ Sölvesborg

2 De fyra hörnen i Skåne

3 Några siffror - Skåne •33 Skånska kommuner + Sölvesborg i Blekinge •Ca 1,2 miljoner invånare •Ca 50.000 16-18åringar 2008 •Minskning med ca 7.500 till 2014 •Ca 70 fristående gy-skolor varav ca 50 i drift

4 Några siffror forts •3 gymnasieförbund: - Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund - Sydskånska gymnasieförbundet (Ystad, Sjöbo, Tomelilla) - Gymnasieförbundet Bromölla- Sölvesborg

5 Några siffror forts. •Gymnasieskola i 18 kommuner och 3 gymnasieförbund •13 intagningskanslier

6 Samverkan kring Gemensam beräknings- grund IKE Fritt sök i Skåne Gemensam information Webbportal Samverkan kring utbildningar mm Gemensamt intagningssystem

7 Avtal om gemensam beräkningsgrund för IKE i Skåne Sölvesborg

8 Gymnasieportal i Skåne Sölvesborg

9 Gemensamt intagnings- system i Skåne Sölvesborg

10 Fritt sök till gymnasieskolan i Skåne 08/09 + Sölvesborg

11 Fritt sök till gymnasieskolan i Skåne 09/10 Sölvesborg

12 Teknikcollege i Skåne

13 Teknikcollege Sydost Karlskrona, Ronneby, Olofström, Emmaboda Emmaboda

14 Vård- och omsorgscollege i Skåne

15 Vård- och omsorgscollege

16 Övrig gymnasiesamverkan •Samverkansprojekt – naturbruks- utbildningar i Skåne •Byggutbildningar – samverkan med Sv. Byggindustrier och Byggnads.

17 Så nådde vi dit 2000 - 01 Gymnasieutredning Sydvästra Skåne 2001 Gymnasieutredning Skåne 2002 Gymnasieutredning Nordvästra Skåne HT 2006 Samverkansarbete Nord- västra Skåne

18 Så nådde vi dit •Avtal Skåne Nordost inför 06/07 •Avtal Skåne Nordväst inför 07/08 •Avtal Skåne NO + NV + SO inför 08/09 •Avtal hela Skåne inför 09/10

19 Gymnasiesamverkan KFSK •Utredning 2001 •Beslut i styrelsen nov 01 ”Styrgrupp för gymnasie- samverkan” bildas •Start Styrgrupp 2002, från början endast kommuner med gy-skola •Från 2003, alla kommuner i styrgruppen

20 Gymnasiesamverkan KFSK •Tjänstemannagrupp från 2002 •Samverkansområden enligt beslut 2002: kvalitetsfrågor, databas info + intag, beräkningsmodell IKE,samverkan inför gymnasiereform, samverkan tomma platser (begr. frisök

21 Gymnasiesamverkan KFSK •Arbetsgrupper från 2004: Grp 1 – förbereda gymnasiereform Grp 2 – Utbildningsinfo + intagning Grp 3 – Analysera utbud och tomma platser Grp 4 – Gemensam beräknings- modell IKE

22 Gymnasiesamverkan KFSK •Resultat av gruppernas arbete. Grp 1 – ingen reform, slutar Grp 2 – gemensam portal 2006 Avtal med alla kommuner Grp 3 – inget beslut Grp 4 – förslag IKE 2004, beslut 2005, Avtal klart 2007

23 Samverkan utifrån våra avtal •Styrgrupp för gymnasiesamverkan en politiker från varje kommun /gymnasieförbund •Planeringsgrupp = förvaltnings- chefsgrupp (en förv.chef ordf.) •Inom planeringsgruppen ett beredande organ = repr. från varje hörn i Skåne

24 Gymnasiesamverkan Skåne Styrgrupp för gymnasiesamverkan inom Kommunförbundet Skåne (En politiker från vare kommun / gy.förbund) Planeringsgrupp = förvaltningschefer Beredningsgrupp Arbetsgrupp IKE mm Arbetsgrupp intagning Arbetsgrupp Information Marknadsför. ? Arbetsgrupp Utbud Dimensionering ? Arbetsgrupp Prisfrågor ? Respektive Huvudman Här fattas besluten

25 Erfarenheter från arbetet •Önskan att samverkan måste komma från kommunerna ej ”ovanifrån” •De stora kommunerna måste bjuda till •Vinna – vinna – perspektiv •Elevfokus i allt – vad är bra för eleverna ?

26 Erfarenheter….. •Samverkan tar tid – alla måste komma med även om man ibland måste vänta in någon •Gå inte för långt i de första överenskommelserna – ett steg i taget •Manifestera annan gemenskap under tiden ex.vis gemensamma skrivelser, remiss-svar etc.

27 Kontakter •Kommunförbundet Skåne www.kfsk.se •Bo Sahlée bo.sahlee@kfsk.se tel. 0709 - 584437

28 Samverkansavtal SSNV •Avtalet, omfattar: - Samverkansmodell - Intagning - Ekonomiska villkor och förutsättningar - Utbildningens kvalitet - Information - Gemensamma utvecklingsområden

29 Samverkansavtal SSNV •Beslutande och beredande organ - beslutande organ = en politiker från resp. kommun /gy förbund - beredande organ = förv.chefs - gruppen •Arbetsordning och samråd kring berörda utbildni

30 Samverkansavtal SSNV •Intagning, beslut i respektive gy- kommun / gy förbund •Interkommunal ersättning enligt Skåne – modellen •Gemensam prislista från 2008-01- 01 •Kvalitet – gemensam modell Qualis

31 Samverkansavtal SSNV •Information – gemensamt ansvar för information till elever,föräldrar samt övriga berörda •Gemensamma utvecklingsområden •Uppföljning, utvärdering. Årligen skall samverkansparterna gemensamt följa upp och utvärdera sex olika områden

32 Samverkansavtal SSNV •Gemensamma utvecklingsområden Följande arbetsgrupper. - Ekonomi, IKE, gemensam prislista - Utbud, dimensionering, regional garanti - Intagningsfrågor

33 Samverkansavtal SSNV - Kvalitetssäkring - Kontakter med fristående skolor - Information och markandsföring - Kommunikationer - Läsårstider - IV och PRIV - Gymnasiesärskolan

34 Samverkansavtal SSNV - Andra former för yrkes- förberedande utbildning inkl. lärlingsutbildning - Personalfrågor


Ladda ner ppt "Gymnasiesamverkan i Skåne + Sölvesborg+ Sölvesborg."

Liknande presentationer


Google-annonser