Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasiesamverkan i Skåne

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasiesamverkan i Skåne"— Presentationens avskrift:

1 Gymnasiesamverkan i Skåne
+ Sölvesborg

2 De fyra hörnen i Skåne

3 Några siffror - Skåne 33 Skånska kommuner + Sölvesborg i Blekinge
Ca 1,2 miljoner invånare Ca åringar 2008 Minskning med ca till 2014 Ca 70 fristående gy-skolor varav ca 50 i drift

4 Några siffror forts 3 gymnasieförbund:
- Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund - Sydskånska gymnasieförbundet (Ystad, Sjöbo, Tomelilla) - Gymnasieförbundet Bromölla-Sölvesborg

5 Några siffror forts. Gymnasieskola i 18 kommuner och 3 gymnasieförbund
13 intagningskanslier

6 Samverkan kring Gemensamt intagningssystem Gemensam beräknings-
grund IKE Gemensam information Webbportal Samverkan kring utbildningar mm Fritt sök i Skåne

7 Avtal om gemensam beräkningsgrund för IKE i Skåne
Sölvesborg

8 Gymnasieportal i Skåne
Sölvesborg

9 Gemensamt intagnings- system i Skåne
Sölvesborg

10 Fritt sök till gymnasieskolan i Skåne 08/09
+ Sölvesborg

11 Fritt sök till gymnasieskolan i Skåne 09/10
Sölvesborg

12 Teknikcollege i Skåne

13 Teknikcollege Sydost Karlskrona, Ronneby, Olofström, Emmaboda

14 Vård- och omsorgscollege i Skåne

15 Vård- och omsorgscollege

16 Övrig gymnasiesamverkan
Samverkansprojekt – naturbruks- utbildningar i Skåne Byggutbildningar – samverkan med Sv. Byggindustrier och Byggnads.

17 Så nådde vi dit 2000 - 01 Gymnasieutredning Sydvästra Skåne
2001 Gymnasieutredning Skåne 2002 Gymnasieutredning Nordvästra Skåne HT 2006 Samverkansarbete Nord- västra Skåne

18 Så nådde vi dit Avtal Skåne Nordost inför 06/07
Avtal Skåne Nordväst inför 07/08 Avtal Skåne NO + NV + SO inför 08/09 Avtal hela Skåne inför 09/10

19 Gymnasiesamverkan KFSK
Utredning 2001 Beslut i styrelsen nov 01 ”Styrgrupp för gymnasie- samverkan” bildas Start Styrgrupp 2002 , från början endast kommuner med gy-skola Från 2003 , alla kommuner i styrgruppen

20 Gymnasiesamverkan KFSK
Tjänstemannagrupp från 2002 Samverkansområden enligt beslut 2002: kvalitetsfrågor, databas info + intag, beräkningsmodell IKE ,samverkan inför gymnasiereform, samverkan tomma platser (begr. frisök

21 Gymnasiesamverkan KFSK
Arbetsgrupper från 2004: Grp 1 – förbereda gymnasiereform Grp 2 – Utbildningsinfo + intagning Grp 3 – Analysera utbud och tomma platser Grp 4 – Gemensam beräknings- modell IKE

22 Gymnasiesamverkan KFSK
Resultat av gruppernas arbete. Grp 1 – ingen reform , slutar Grp 2 – gemensam portal 2006 Avtal med alla kommuner Grp 3 – inget beslut Grp 4 – förslag IKE 2004, beslut 2005, Avtal klart 2007

23 Samverkan utifrån våra avtal
Styrgrupp för gymnasiesamverkan en politiker från varje kommun /gymnasieförbund Planeringsgrupp = förvaltnings-chefsgrupp (en förv.chef ordf.) Inom planeringsgruppen ett beredande organ = repr. från varje hörn i Skåne

24 Gymnasiesamverkan Skåne
Styrgrupp för gymnasiesamverkan inom Kommunförbundet Skåne (En politiker från vare kommun / gy.förbund) Respektive Huvudman Här fattas besluten Beredningsgrupp Planeringsgrupp = förvaltningschefer Arbetsgrupp intagning Arbetsgrupp IKE mm Arbetsgrupp Information Marknadsför. ? Arbetsgrupp Utbud Dimensionering ? Arbetsgrupp Prisfrågor ?

25 Erfarenheter från arbetet
Önskan att samverkan måste komma från kommunerna ej ”ovanifrån” De stora kommunerna måste bjuda till Vinna – vinna – perspektiv Elevfokus i allt – vad är bra för eleverna ?

26 Erfarenheter….. Samverkan tar tid – alla måste komma med även om man ibland måste vänta in någon Gå inte för långt i de första överenskommelserna – ett steg i taget Manifestera annan gemenskap under tiden ex.vis gemensamma skrivelser, remiss-svar etc.

27 Kontakter Kommunförbundet Skåne www.kfsk.se Bo Sahlée
tel

28 Samverkansavtal SSNV Avtalet , omfattar: - Samverkansmodell
- Intagning - Ekonomiska villkor och förutsättningar - Utbildningens kvalitet - Information - Gemensamma utvecklingsområden

29 Samverkansavtal SSNV Beslutande och beredande organ
- beslutande organ = en politiker från resp. kommun /gy förbund - beredande organ = förv.chefs -gruppen Arbetsordning och samråd kring berörda utbildni

30 Samverkansavtal SSNV Intagning , beslut i respektive gy- kommun / gy förbund Interkommunal ersättning enligt Skåne – modellen Gemensam prislista från Kvalitet – gemensam modell Qualis

31 Samverkansavtal SSNV Information – gemensamt ansvar för information till elever ,föräldrar samt övriga berörda Gemensamma utvecklingsområden Uppföljning , utvärdering. Årligen skall samverkansparterna gemensamt följa upp och utvärdera sex olika områden

32 Samverkansavtal SSNV Gemensamma utvecklingsområden
Följande arbetsgrupper. - Ekonomi, IKE, gemensam prislista - Utbud, dimensionering, regional garanti - Intagningsfrågor

33 Samverkansavtal SSNV - Kvalitetssäkring
- Kontakter med fristående skolor - Information och markandsföring - Kommunikationer - Läsårstider - IV och PRIV - Gymnasiesärskolan

34 Samverkansavtal SSNV - Andra former för yrkes-förberedande utbildning inkl. lärlingsutbildning - Personalfrågor


Ladda ner ppt "Gymnasiesamverkan i Skåne"

Liknande presentationer


Google-annonser