Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Redovisning av projektstöd - Hur söker man om utbetalning av stöd?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Redovisning av projektstöd - Hur söker man om utbetalning av stöd?"— Presentationens avskrift:

1 Redovisning av projektstöd - Hur söker man om utbetalning av stöd?

2 Ärendegång Ansökan om projektstöd 
Ansökan om förskott (gäller endast ideella föreningar och liknande) Ansökan om delutbetalning Ansökan om slututbetalning (minst 20% måste finnas kvar av beviljat stöd) Ansökan om förskott kan beviljas om stödmottagaren är: En ideell förening En ekonomisk förening i form av ett lokalt kooperativ En allmännyttig stiftelse En lokal utvecklingsgrupp som drivs av stödmottagaren Förskottet får vara högst hälften av projektstödet men inte överstiga kronor

3 Projekttid Projekttid = från den dag ansökan kommer in till länsstyrelsen/Leader-kontor fram till angiven sista dag för ansökan om slututbetalning (s k ”klardatum”) Alla aktiviteter och kostnader ska vara genomförda och betalda inom den angivna projekttiden Försenat projekt → ansök om förlängd projekttid innan klardatum har passerat!

4 Projektredovisning Egen bokföring eller separat projektredovisning
Kostnadsslag: - löner - indirekta kostnader - investeringar - övriga kostnader Finansieringsslag: stöd offentlig finansiering (offentliga medel och/eller offentliga resurser) privat finansiering avgiftsfinansiering (intäkter) Leader: ideellt arbete Leader: ideella resurser Intäkter – måste kontakta lst/Leader om dessa ändras! OBS! Regelbunden redovisning i projektdagbok och genom reseräkningar!! Värdet på ideellt arbete: 13-15 år → 50 kr/tim 16-17 år → 120 kr/tim år → 175 kr/tim En högre timkostnad än 175 kr/tim, t ex från en yrkesman, måste motiveras!

5 Vad ska rekvisitionen innehålla?
Ansökan om utbetalning Kostnadssammanställning Verifikat (= faktura och betalningsbevis) Ev tillstånd som krävs för investering Ev slutrapport om slututbetalning Anställningsbevis med lönekostnad vid första rekvisitionen Beräkning av timlönekostnad för offentlig resurs eller timanställd Ev redovisning av intäkter Leader: Sammanställning av ideell tid i projektdagbok Punkt 3. OM fakturan hänvisar till en följesedel måste även den bifogas.

6 Fakturor & betalningsbevis
Skilj på faktura och följesedel! Betalningsbevis: Kvitto Utdrag ur internetbank: Måste visa status betald samt till vilket konto Löneutbetalningar och betalda sociala avgifter → skilj på meddelande om månadslön och bevis på utbetald lön! VÄNTA med att rekvirera till alla kostnader är betalda! D v s vänta till skatten är betald = dragen från kontot!

7 Exempel på ej stödberättigade kostnader
Aktiviteter som påbörjats innan ansökan kommit in till Länsstyrelsen/Leader-kontoret Kostnader som uppstått eller betalats efter projekttiden Insatser där ansvaret ligger hos kommun, landsting eller staten Kostnader för att fylla i ansökan Kostnader som inte finns med i ansökan om projektstöd Ränte- och kreditkostnader Fler ej stödberättigade kostnader: Ideellt arbete i projektstöd hos länsstyrelsen Alkohol Renovering av privat boende Kostnader för den tid som projektdeltagare avsätter för kompetensutveckling (t ex förlorad arbetsinkomst) Hyres – och leasingkostnader som innehåller ett restvärde Moms vid momsplikt Markinköp Parkeringsböter eller andra lagöverträdelser Inkassoavgifter Gåvor till projektdeltagare Ersättningsinvesteringar (t ex ny maskin som ersätter tidigare maskin)

8 Avdrag och sanktioner Om du redovisar kostnader som inte ger
rätt till stöd får du avdrag med den kostnaden. Det kan även leda till sanktion (extra avdrag) med motsvarande belopp på din slututbetalning. Sanktion: Om den felaktiga kostnaden är mer än 3% av den totala kostnaden görs dessutom ett extra avdrag, s k sanktion, med motsvarande belopp på slututbetalningen. Kan även leda till avstängning från att söka stödformen i 2 år om sökande medvetet har lämnat felaktiga uppgifter. Exempel på vanliga fel: Kostnader som uppstått före projekttiden Kostnader som inte kan verifieras Kostnader som redovisats med moms (trots momsredovisningskyldighet) Kostnader som strider mot villkor i beslutet

9 Till sist… Viktigt att tänka på!
Logotype på allt material som finansierats med EU-medel – hellre en gång för mycket! Meddela alla förändringar till Länsstyrelsen! Vid varje osäkerhet – hör av dig till Länsstyrelsen! Länsstyrelsen är t ex en upphandlande enhet. För projektstöd hos länsstyrelsen och Leader-projekt finns en symbol med EU-flaggan och texten ”Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden”. Vid Leader-projekt ska dessutom den särskilda Leader-symbolen också användas. Se Loggor ska användas på: Broschyrer Informationsmaterial Nyhetsbrev Hemsidor på webben PP-presentationer Annonsering ibland på restaurerade eller nybyggda byggnader

10 Projektägarutbildning!
Våren 2009 Gävle den 7 maj kl alt 17-20 Hösten 2009 2 träffar i Gävle, datum ej bestämt 2 träffar i Bollnäs, datum ej bestämt


Ladda ner ppt "Redovisning av projektstöd - Hur söker man om utbetalning av stöd?"

Liknande presentationer


Google-annonser