Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Redovisning av projektstöd - Hur söker man om utbetalning av stöd?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Redovisning av projektstöd - Hur söker man om utbetalning av stöd?"— Presentationens avskrift:

1 Redovisning av projektstöd - Hur söker man om utbetalning av stöd?

2 Ärendegång Ansökan om projektstöd  Ansökan om förskott (gäller endast ideella föreningar och liknande)  Ansökan om delutbetalning  Ansökan om slututbetalning (minst 20% måste finnas kvar av beviljat stöd)

3 Projekttid Projekttid = från den dag ansökan kommer in till länsstyrelsen/Leader-kontor fram till angiven sista dag för ansökan om slututbetalning (s k ”klardatum”) Alla aktiviteter och kostnader ska vara genomförda och betalda inom den angivna projekttiden Försenat projekt → ansök om förlängd projekttid innan klardatum har passerat!

4 Projektredovisning Egen bokföring eller separat projektredovisning Kostnadsslag: - löner - indirekta kostnader - investeringar - övriga kostnader Finansieringsslag: –stöd –offentlig finansiering (offentliga medel och/eller offentliga resurser) –privat finansiering –avgiftsfinansiering (intäkter) –Leader: ideellt arbete –Leader: ideella resurser

5 Vad ska rekvisitionen innehålla? 1.Ansökan om utbetalning 2.Kostnadssammanställning 3.Verifikat (= faktura och betalningsbevis) 4.Ev tillstånd som krävs för investering 5.Ev slutrapport om slututbetalning 6.Anställningsbevis med lönekostnad vid första rekvisitionen 7.Beräkning av timlönekostnad för offentlig resurs eller timanställd 8.Ev redovisning av intäkter 9.Leader: Sammanställning av ideell tid i projektdagbok

6 Fakturor & betalningsbevis Skilj på faktura och följesedel! Betalningsbevis: –Kvitto –Utdrag ur internetbank: Måste visa status betald samt till vilket konto –Löneutbetalningar och betalda sociala avgifter → skilj på meddelande om månadslön och bevis på utbetald lön!

7 Exempel på ej stödberättigade kostnader Aktiviteter som påbörjats innan ansökan kommit in till Länsstyrelsen/Leader-kontoret Kostnader som uppstått eller betalats efter projekttiden Insatser där ansvaret ligger hos kommun, landsting eller staten Kostnader för att fylla i ansökan Kostnader som inte finns med i ansökan om projektstöd Ränte- och kreditkostnader

8 Avdrag och sanktioner Om du redovisar kostnader som inte ger rätt till stöd får du avdrag med den kostnaden. Det kan även leda till sanktion (extra avdrag) med motsvarande belopp på din slututbetalning.

9 Till sist… Viktigt att tänka på! Logotype på allt material som finansierats med EU-medel – hellre en gång för mycket! Meddela alla förändringar till Länsstyrelsen! Vid varje osäkerhet – hör av dig till Länsstyrelsen!

10 Projektägarutbildning! Våren 2009 Gävle den 7 maj kl 13-16 alt 17-20 Hösten 2009 2 träffar i Gävle, datum ej bestämt 2 träffar i Bollnäs, datum ej bestämt


Ladda ner ppt "Redovisning av projektstöd - Hur söker man om utbetalning av stöd?"

Liknande presentationer


Google-annonser