Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ansök! I detta avsnitt kommer du få kunskaper om följande:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ansök! I detta avsnitt kommer du få kunskaper om följande:"— Presentationens avskrift:

1 Ansök! I detta avsnitt kommer du få kunskaper om följande:
Ansökan om projektstöd Handlingar som ska finnas med vid ansökan Intyg om firmatecknare Projektplan Budget – kostnadsslag Budget - kostnadsunderlag Budget - resurser Budget - finansiering Avslutande ord

2 Ansökan om projektstöd
Fyll i ansökningsblanketten och låt firmatecknare skriva under. Ansökningsblanketten ska skickas i original till leaderkontoret. Vem är projektägare, det vill säga står bakom ansökan och ligger ute med pengar under projektets gång? Projektledare - vem driver projektet? Ekonomiansvarig - någon som kan hålla ordning på papper. Gör en kort beskrivning av projektidén! Bifoga bilagor som är relevanta för ert projekt. Se punkt H i ansökningsblanketten! Klicka på ikonen för att se hur du fyller i vissa delar av ”PROJEKTSTÖD INOM LEADER - Ansökan om stöd”.

3 Vad ska finnas med? När du ansöker om ett leaderprojekt ska följande handlingar bifogas: Ansökan om projektstöd inom Leader (enligt blankett) Intyg om firmatecknare Projektplan (använd mall) Budget (med underlag till aktuella kostnader, exempelvis offerter) Medfinansieringsintyg (används när kommunen eller annan offentligt finansiär går in med pengar eller resurser. (enligt blankett) Beräkning av timlön (enligt blankett)

4 Intyg om firmatecknare
När en firma/förening ansöker om projektstöd ska intyg om firmatecknare bifogas. Årsmötesprotokoll (om det är förening) Styrelseprotokoll (om det är förening) Registreringsbevis (om det är bolag) Det ska uttryckligen stå i protokollet vem/vilka som tecknar firman/föreningen. Dokumentet ska ej vara äldre än ett år! Nedan finner du ett exempel på ett firmateckningsbevis, dessa kan som nämnt ovan se ut på olika sätt beroende på vilken typ av organisation det gäller.

5 Projektplan Till ansökan ska en projektplan bifogas och även skickas digitalt. Denna ska innehålla följande: Projektidé – titta på och diskutera ditt leaderområdes strategier för att se om ditt projekt kan hamna inom Leader! Vad är syftet med ert projekt? Beskriv det i projektplanen. Vad är målet med ert projekt? Vad vill ni uppnå? Finns det mätbara mål? Fördela roller och förankra projektet hos flera. Bestäm vem som ska ha ansvar för vad. Vilka vänder sig projektet till och varför? Tänk över tidsaspekten och planera den i aktivitetsplanen. Planera tid för redovisningen och tänk på att man kan ta in hjälp och få det finansierat om det behövs.

6 Budget - kostnadsslag De fyra olika kostnadsslag som Leader kan finansiera finns beskrivna nedan. Löner: Under kostnadsslaget löner redovisas kostnader för personal som är anställd av stödmottagaren där stödmottagaren betalar sociala avgifter. Investeringar: Sådant som har ett marknadsvärde efter fem år, exempelvis en fast anläggning. Indirekta kostnader: För att få stöd för indirekta kostnader måste detta stå specifikt i beslutet om stöd. Du kan inte ta upp en indirekt kostnad som är högre än vad som står i beslutet. Observera att det endast är faktiska kostnader som kan ligga till grund för den indirekta kostnaden. När du ansöker om indirekta kostnader ska en grundlig uträkning av dessa medfölja. Övriga kostnader: Under övriga kostnader redovisar du kostnader som direkt är kopplade till projektverksamheten och som inte kan delas upp i de andra kostnadsslagen. Exempel på övriga kostnader är en extern tjänst som köps in av projektet, kostnader för hyra, mat och dryck m.m.

7 Budget - kostnadsunderlag
Med ansökan skickas även ett underlag för era kostnader som visar hur ni kommit fram till dem. Det kan exempelvis vara en offert. Nedan finns några tips och råd: När totala värdet av tjänster och investeringar överstiger kr ska det finnas minst två jämförande offerter som täcker minst 25% av kostnaderna. Om det finns löner, tänk på att ska det bifogas anställningsavtal och antingen ”PROJEKTSTÖD - Beräkning av timlön” eller förutbestäm en fast procentsats. Indirekta kostnader bör undvikas om det inte är ett måste! De flesta kostnader hamnar under övriga kostnader.

8 Budget - resurser Ideell tid är en obetald arbetsinsats som för projektet framåt. För en vuxen över 18 år värderas en timme till 175 kr (kan även vara arbetstid av en konsult som värderas till en viss summa). Exempelvis är deltagande på workshops godkänd ideell tid medan deltagande på informationsmöte inte är godkänd. Ideell övrig resurs är något som tillförs/skänks projektet och som annars skulle ha kostat pengar, eller en gåva i form av något material till ett bygge. Man måste kunna intyga värdet av resursen med exempelvis faktura eller offert. Offentlig resurs är exempelvis när en offentligt aktör bidrar med att en anställd arbetar i projektet, alltså en lönekostnad. Även här krävs beräkning av timlön samt anställningsbevis. Tänk på att det enbart är den faktiska kostnaden som kan tas upp! Offentlig resurs är allt som det offentliga bidrar med som inte är faktiska pengar.

9 Budget - finansiering Det krävs även att finansiering redovisas. Nedan följer förklaringar till en del termer och begrepp: Privat medfinansiering: Icke offentlig organisation/Privatperson går in med kontanta medel i projektet. Offentlig medfinansiering: Kommun eller annan offentlig aktör sätter in pengar i projektet. Det ska finnas ett medfinansieringsintyg. Intäkter: Projektet tjänar pengar i samband med försäljning av något, exempelvis annonser, biljetter. Observera att ett leaderprojekt aldrig får gå med vinst! Leaderstöd: Den summa som blir kvar av projektets kostnader när ovanstående har räknats av.

10 Avslutande ord Grattis! Du har precis avslutat bildspelet Ansök i vår serie Ansök-Genomför-Redovisa. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till ditt leaderkontor. Vi finns här för dig! Adress: Leader Gotland Lövsta Romakloster Telefon: E-post: Leader Linné Fabriksgatan 13 Alvesta Telefon: E-post: Leader Skånes Ess Skepparslövsvägen 258 Kristianstad Telefon: E-post: Leader Västra Småland Storgatan 8 Gnosjö Telefon: E-post:


Ladda ner ppt "Ansök! I detta avsnitt kommer du få kunskaper om följande:"

Liknande presentationer


Google-annonser