Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Processledare Tomas Ahl Tjänsteansvarig Inera Dokumentation från socialtjänst, omsorg och hemsjukvård – hur får vi med den? Processledare Per Brantberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Processledare Tomas Ahl Tjänsteansvarig Inera Dokumentation från socialtjänst, omsorg och hemsjukvård – hur får vi med den? Processledare Per Brantberg."— Presentationens avskrift:

1

2 Processledare Tomas Ahl Tjänsteansvarig Inera Dokumentation från socialtjänst, omsorg och hemsjukvård – hur får vi med den? Processledare Per Brantberg Affärsansvarig Inera

3 13.00 Introduktion av grupparbete 13.15 Grupparbete 14.00 Summering av gruppernas diskussioner 14.30 Kaffe 15.00 Summering av samtliga grupparbeten 16.00 Konferensen avslutas Dokumentation från socialtjänst, omsorg och hemsjukvård – hur får vi med den?

4 Hur får vi igång ett intresse för införande och finns det särskilda utmaningar inom den kommunala sektorn?

5 Patientröster… Jag önskar att kunna se tillbaka hela sin livstid men det kanske inte blir aktuellt Jag behöver kunna läsa vad läkarna skriver då jag har ett dåligt minne Jag kan nu läsa min journal helt på nätet Journalen har hjälpt mig att hålla mig och min hustru informerad om alla undersökningar, behandlingar och provsvar

6 Ännu inte så ”hett” på kommunsidan… Få exempel vid sökning på nätet, men: Region Örebro län, Gemensam målsättning region/kommuner:  ”Att medborgare, patienter och anhöriga på ett enkelt sätt kan skaffa sig kvalitetssäkrad information om vård och hälsa samt få personligt anpassad information om sin egen vård och hälsosituation. De ska också kunna kontakta vården via Internet för att få service, rådgivning och hjälp till egenvård.”

7 Ännu inte så ”hett” på kommunsidan… …men: Region Jönköpings län, Samverkan kommuner och region:  ”år 2018 ska alla medborgare ha tillgång till sin e-journal” Kommunal handlingsplan:  NPÖ produktion: ”Projektet är ett led i en vidare utveckling mot Journalen via nätet till medborgare som är ett regionalt mål 2018”

8 Ännu inte så ”hett” på kommunsidan… …men: Älmhult: ”Genomlysning av äldreomsorgen”:  ”Däremot behöver en plan tas fram på kommunnivå kring när brukaren/patienten kan ta del av dokumentationen av sitt eget ärende eller sin journal..”

9 Användare i Journalen

10 Dokumentation från socialtjänst, hemsjukvård och omsorg – hur får vi med den?  Resurser  Kompetenser  NyttaIndivid och verksamhet mm?  Säkerhet  Områden  Avgränsningar  Anhörigstödet  Många vårdkontakter  Personal  Lagrum  Intresse  Möjligheter  Utmaningar  När i tid  Aktörer  Intressenter Patient/Anhöriga.., Leverantörer  Ekonomi

11 Handlingsplan BeskrivningForumAktörTid Enskild kunna se information oavsett lagrum 3st. Medborgaren endast ett forum PilotSKL1år Leverantörer som medspelare, upphandling, kravspecar. Professionens rädslor. Offentlig innovation. Gemensamt flera kommuner Anhöriga som ombud, får den anhörige se det som beslutats Medel till kommunerna. Stimulansmedel.


Ladda ner ppt "Processledare Tomas Ahl Tjänsteansvarig Inera Dokumentation från socialtjänst, omsorg och hemsjukvård – hur får vi med den? Processledare Per Brantberg."

Liknande presentationer


Google-annonser