Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Implementering av Nationell strategi för eHälsa och eSamhället i Norrbottens län 2012-11-01.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Implementering av Nationell strategi för eHälsa och eSamhället i Norrbottens län 2012-11-01."— Presentationens avskrift:

1 Implementering av Nationell strategi för eHälsa och eSamhället i Norrbottens län 2012-11-01

2 Media Skola Miljö Omsorg Kultur Fastighet & Bygg Industri Handel Vård & Omsorg Transport Jordbruk, skog Turism Hantverk Fritid Bank & Försäkring Telekom Lokalt näringsliv FoU El, värme & VA e-leg Standards domänhantering Affärs- modeller Licenser Transmission Protokoll, IP Avtal Tekniska plattformar Behörighet Juridik Gränssnitt Informationslagring Signering Radio Kopparnät TV 3G Tomrör PLC Lokala nät (fiber) Kabel-TV ADSL GSM Radiolänk Stomnät WiFi Fastighetsnät Identifiering Termer & begrepp OMVÄRLDEN Processer & service Verksamhetsutveckling Mjuk infrastruktur Interoperabilitet Hård infrastruktur Tillgänglighet

3 SYFTE MED eHÄLSA Tillgänglighet Säkerhet Medborgaren Medarbetaren Verksamhetsansvariga Rätt information till rätt person i rätt tid! Hälsokonto/journal på nätet Kunna följa sitt ärende Ansöka om vård Tidsbokning Individuellt utvecklad teknik i hemmet

4 Vad pågår hos oss? Införandet av HSA/SITHS Införandet av Nationell Patient Översikt (NPÖ) – konsument/producent Inloggning till Meddix och kvalitetsregister Regionnav för kvalitetssäkrade befolkningsuppgifter

5 Strategin Strategin för eSamhället som SKL har tagit fram omfattar hela den kommunala bredden av verksamheter och pekar ut tre övergripande mål: –Enklare vardag för privatpersoner och företag, t ex genom enkla, användarvänliga, någorlunda likartade och samordnade e-tjänster – Smartare och öppnare förvaltning som stöder innovation och delaktighet t ex genom att göra offentlig information tillgänglig elektroniskt → kunna jämföra service och tjänster, statistikunderlag, öka medborgardialogen

6 Strategin Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten t ex genom tillgång till aktuella uppgifter och ny kunskap samt samordning → –Minska risken för felbehandling –Minska felutbetalningar och öka servicen i trygghetssystem –Samutnyttjande av personal –Minska miljöbelastningen

7 Strategin för eSamhället Kommunförbundets styrelse antog 2011-10-20 strategin för eSamhället och rekommenderade kommuner i Norrbottens län att föra diskussioner om lokalt arbete för att förverkliga intentionerna i strategin och att för sin del anta strategin Detta förpliktigar att man arbetar i strategins riktning

8 Samverkan kring strategin För att undersöka möjligheterna till samverkan/samordning i länet för att implementera strategin för eSamhället utsåg kommuncheferna och kommunalråden en arbetsgrupp bestående av 3 kommunalråd, 3 kommunchefer, en IT-chef och två tjänsteman från Kommunförbundet Arbetsgruppen har gjort studiebesök i Stockholm och Karlstad för att ta del av deras arbete och erfarenheter ang samverkan kring dessa frågor

9 Framtida samverkan? Styrelsens beslut 2012-09-27 att arbetsgruppen AG IT får i uppdrag att till styrelsemötet i december komma med ett konkret förslag avseende en gemensam strategi, prioriterade utvecklingsuppdrag, ledning/samordning och ekonomi för det gemensamma arbetet från 2013-01-01 Arbetsgruppen har träffats och börjat ta fram ett underlag som kommunchefer och kommunalråden ska få diskutera på sin träff den 22 november Ett beslutunderlag ska skickas ut till Kfb-styrelse som äger rum den 13/12

10 Vision och mål Gemensam utveckling i Norrbotten för att nå intentionerna i strategin för eSamhället → s änker kostnader för enskilda kommuner samt höjer service och säkerhetsnivå Kommunerna erbjuder likartade tjänster Enklare vardag för medborgare och företagare Plattform för drift av e-tjänster Stödja möjligheter för ökad valfrihet för invånare, ex vårdval – möjlighet att jämföra tjänster Effektivare verksamhet


Ladda ner ppt "Implementering av Nationell strategi för eHälsa och eSamhället i Norrbottens län 2012-11-01."

Liknande presentationer


Google-annonser