Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Implementering av Nationell strategi för eHälsa och eSamhället

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Implementering av Nationell strategi för eHälsa och eSamhället"— Presentationens avskrift:

1 Implementering av Nationell strategi för eHälsa och eSamhället
i Norrbottens län

2 Omvärlden Processer & service Verksamhetsutveckling
El, värme & VA Transport Omvärlden Telekom Industri Kultur Turism Miljö Media FoU Vård & Omsorg Lokalt näringsliv Hantverk Handel Fritid Skola Fastighet & Bygg Bank & Försäkring Omsorg Jordbruk, skog Processer & service Verksamhetsutveckling Mjuk infrastruktur Interoperabilitet Hård infrastruktur Tillgänglighet Standards Affärs- modeller Juridik Informationslagring Transmission Identifiering Gränssnitt Avtal Signering Protokoll, IP Licenser Termer & begrepp domänhantering Behörighet e-leg Tekniska plattformar Stomnät Tomrör Radiolänk Interoperabilitet förmåga hos system, organisationer eller verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom att överenskomna regler skapas och följs. Ett projekt som bara genomförs i en nivå, möjliggör inte en utveckling totalt. Ex. ”smarta hem” projekt, där senaste tekniken kopplas in i fastigheten, (nivå 1 hård infrastruktur) underlättar inte kvarboende, om vi inte samtidigt kan överför vård- information på ett säkert sätt, och verksamheterna kan vara med och utveckla hur tekniken ska användas för att stödja kvarboendet, (dvs nivå 2 och 3). ADSL Kabel-TV Fastighetsnät PLC Kopparnät Lokala nät (fiber) WiFi TV 3G GSM Radio

3 Rätt information till rätt person i rätt tid!
Syfte med eHälsa vision Tillgänglighet Rätt information till rätt person i rätt tid! Hälsokonto/journal på nätet Kunna följa sitt ärende Ansöka om vård Medborgaren Medarbetaren Tidsbokning Verksamhetsansvariga Individuellt utvecklad teknik i hemmet Nationell eHälsa handlar om hur vi med gemensamma ansträngningar nu arbetar för att reformera och förbättra informationshanteringen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten till gagn för individen, personalen och beslutsfattarna. Ett elektroniskt verktyg för samordnad vårdplanering infördes 2005 Under 2010 infördes ”tittafunktion” för kommuners legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i landstingets primärvårdsjournal → införandet av NPÖ Apotekets krav på HSA/SITHS-lösningar för åtkomst till edos – klart i maj 2012 Socialstyrelsens krav på säker inloggning i olika kvalitetsregister, såsom Palliativa registret och Senior alert Förenklat kan man säga att begreppet eHälsa omfattar all användning av informations- och kommunikationsteknologi inom vård och omsorg. Exempel är elektroniska patientjournaler, elektroniska recept och webbportaler med hälsoinformation riktad till invånarna. Säkerhet

4 Vad pågår hos oss? Införandet av HSA/SITHS
Införandet av Nationell Patient Översikt (NPÖ) – konsument/producent Inloggning till Meddix och kvalitetsregister Regionnav för kvalitetssäkrade befolkningsuppgifter

5 Strategin Strategin för eSamhället som SKL har tagit fram omfattar hela den kommunala bredden av verksamheter och pekar ut tre övergripande mål: Enklare vardag för privatpersoner och företag, t ex genom enkla, användarvänliga, någorlunda likartade och samordnade e-tjänster Smartare och öppnare förvaltning som stöder innovation och delaktighet t ex genom att göra offentlig information tillgänglig elektroniskt → kunna jämföra service och tjänster, statistikunderlag, öka medborgardialogen

6 Strategin Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten
t ex genom tillgång till aktuella uppgifter och ny kunskap samt samordning → Minska risken för felbehandling Minska felutbetalningar och öka servicen i trygghetssystem Samutnyttjande av personal Minska miljöbelastningen

7 Strategin för eSamhället
Kommunförbundets styrelse antog strategin för eSamhället och rekommenderade kommuner i Norrbottens län att föra diskussioner om lokalt arbete för att förverkliga intentionerna i strategin och att för sin del anta strategin Detta förpliktigar att man arbetar i strategins riktning

8 Samverkan kring strategin
För att undersöka möjligheterna till samverkan/samordning i länet för att implementera strategin för eSamhället utsåg kommuncheferna och kommunalråden en arbetsgrupp bestående av 3 kommunalråd, 3 kommunchefer, en IT-chef och två tjänsteman från Kommunförbundet Arbetsgruppen har gjort studiebesök i Stockholm och Karlstad för att ta del av deras arbete och erfarenheter ang samverkan kring dessa frågor

9 Framtida samverkan? Styrelsens beslut 2012-09-27
att  arbetsgruppen AG IT får i uppdrag att till styrelsemötet i december komma med ett konkret förslag avseende en gemensam strategi, prioriterade utvecklingsuppdrag, ledning/samordning och ekonomi för det gemensamma arbetet från Arbetsgruppen har träffats och börjat ta fram ett underlag som kommunchefer och kommunalråden ska få diskutera på sin träff den 22 november Ett beslutunderlag ska skickas ut till Kfb-styrelse som äger rum den 13/12

10 Vision och mål Gemensam utveckling i Norrbotten för att nå intentionerna i strategin för eSamhället → sänker kostnader för enskilda kommuner samt höjer service och säkerhetsnivå Kommunerna erbjuder likartade tjänster Enklare vardag för medborgare och företagare Plattform för drift av e-tjänster Stödja möjligheter för ökad valfrihet för invånare, ex vårdval – möjlighet att jämföra tjänster Effektivare verksamhet


Ladda ner ppt "Implementering av Nationell strategi för eHälsa och eSamhället"

Liknande presentationer


Google-annonser