Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Implementering av Nationell strategi för eHälsa och eSamhället i Norrbottens län 2012-11-01.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Implementering av Nationell strategi för eHälsa och eSamhället i Norrbottens län 2012-11-01."— Presentationens avskrift:

1 Implementering av Nationell strategi för eHälsa och eSamhället i Norrbottens län

2 Media Skola Miljö Omsorg Kultur Fastighet & Bygg Industri Handel Vård & Omsorg Transport Jordbruk, skog Turism Hantverk Fritid Bank & Försäkring Telekom Lokalt näringsliv FoU El, värme & VA e-leg Standards domänhantering Affärs- modeller Licenser Transmission Protokoll, IP Avtal Tekniska plattformar Behörighet Juridik Gränssnitt Informationslagring Signering Radio Kopparnät TV 3G Tomrör PLC Lokala nät (fiber) Kabel-TV ADSL GSM Radiolänk Stomnät WiFi Fastighetsnät Identifiering Termer & begrepp OMVÄRLDEN Processer & service Verksamhetsutveckling Mjuk infrastruktur Interoperabilitet Hård infrastruktur Tillgänglighet

3 SYFTE MED eHÄLSA Tillgänglighet Säkerhet Medborgaren Medarbetaren Verksamhetsansvariga Rätt information till rätt person i rätt tid! Hälsokonto/journal på nätet Kunna följa sitt ärende Ansöka om vård Tidsbokning Individuellt utvecklad teknik i hemmet

4 Vad pågår hos oss? Införandet av HSA/SITHS Införandet av Nationell Patient Översikt (NPÖ) – konsument/producent Inloggning till Meddix och kvalitetsregister Regionnav för kvalitetssäkrade befolkningsuppgifter

5 Strategin Strategin för eSamhället som SKL har tagit fram omfattar hela den kommunala bredden av verksamheter och pekar ut tre övergripande mål: –Enklare vardag för privatpersoner och företag, t ex genom enkla, användarvänliga, någorlunda likartade och samordnade e-tjänster – Smartare och öppnare förvaltning som stöder innovation och delaktighet t ex genom att göra offentlig information tillgänglig elektroniskt → kunna jämföra service och tjänster, statistikunderlag, öka medborgardialogen

6 Strategin Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten t ex genom tillgång till aktuella uppgifter och ny kunskap samt samordning → –Minska risken för felbehandling –Minska felutbetalningar och öka servicen i trygghetssystem –Samutnyttjande av personal –Minska miljöbelastningen

7 Strategin för eSamhället Kommunförbundets styrelse antog strategin för eSamhället och rekommenderade kommuner i Norrbottens län att föra diskussioner om lokalt arbete för att förverkliga intentionerna i strategin och att för sin del anta strategin Detta förpliktigar att man arbetar i strategins riktning

8 Samverkan kring strategin För att undersöka möjligheterna till samverkan/samordning i länet för att implementera strategin för eSamhället utsåg kommuncheferna och kommunalråden en arbetsgrupp bestående av 3 kommunalråd, 3 kommunchefer, en IT-chef och två tjänsteman från Kommunförbundet Arbetsgruppen har gjort studiebesök i Stockholm och Karlstad för att ta del av deras arbete och erfarenheter ang samverkan kring dessa frågor

9 Framtida samverkan? Styrelsens beslut att arbetsgruppen AG IT får i uppdrag att till styrelsemötet i december komma med ett konkret förslag avseende en gemensam strategi, prioriterade utvecklingsuppdrag, ledning/samordning och ekonomi för det gemensamma arbetet från Arbetsgruppen har träffats och börjat ta fram ett underlag som kommunchefer och kommunalråden ska få diskutera på sin träff den 22 november Ett beslutunderlag ska skickas ut till Kfb-styrelse som äger rum den 13/12

10 Vision och mål Gemensam utveckling i Norrbotten för att nå intentionerna i strategin för eSamhället → s änker kostnader för enskilda kommuner samt höjer service och säkerhetsnivå Kommunerna erbjuder likartade tjänster Enklare vardag för medborgare och företagare Plattform för drift av e-tjänster Stödja möjligheter för ökad valfrihet för invånare, ex vårdval – möjlighet att jämföra tjänster Effektivare verksamhet


Ladda ner ppt "Implementering av Nationell strategi för eHälsa och eSamhället i Norrbottens län 2012-11-01."

Liknande presentationer


Google-annonser