Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMBA Vitalis 2003-03-06 Maria Areblad Landstingets IT-enhet Landstinget i Östergötland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMBA Vitalis 2003-03-06 Maria Areblad Landstingets IT-enhet Landstinget i Östergötland."— Presentationens avskrift:

1 SAMBA Vitalis 2003-03-06 Maria Areblad Landstingets IT-enhet Landstinget i Östergötland

2 SAMBA Projektet SAMBA Gruppen består av: 13 personer från olika landsting Region-IT, Landstinget i Östergötland och Jönköpings läns landsting Västra Götlandsregionen Stockholms läns landsting Landstinget i Värmland Region Skåne Carelink Svensk Förening för Medicinsk Informatik Örebro Universitet 3 konsulter för modelleringsstöd SAMBA, ett projekt i ITHS2-programmet

3 SAMBA Varför SAMBA? Hälso- och sjukvård med ett processorienterat arbetssätt. Nationellt enad bild av vårdprocessen ger bland annat: samma fokus för huvudprocess och stödprocesser förutsättningar för samverkan ökad kunskap hos leverantör om vård Behöver arbetsverktyg som stödjer det arbetssättet.

4 SAMBA SAMBAs fokus Kärnverksamhet att ge patienter vård Kärnverksamheten behöver stödfunktioner

5 SAMBA

6 Befintliga modeller IT-arkitektur Kvalitetsarbete Klinisk verksamhet Beställare av vård Patienten Dokumentation Samverkan ? Befintliga standarder Patienten ? Beställare av vård Klinisk verksamhet Dokumentation Kvalitetsarbete Samverkan IT-arkitektur

7 SAMBA Process Tillstånd Aktör ansvarig för processen Tillstånd Utsträckning i tiden

8 SAMBA ISO 9000:2000 (Internationella standardiseringsorganisationen) ”grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall” Definition Process SAMBA tilläggsbeskrivning för ”process ” värdehöjande för någon definierat mål någon är ansvarig har en utsträckning i tiden en tydlig start och ett tydligt slut

9 SAMBA Process - Begrepp

10 SAMBA ARBETSMATERIAL ” Vård av enskild patient” SAMBA Processmodell Arbetsmaterial

11 SAMBA ARBETSMATERIAL Starten… Arbetsmaterial

12 SAMBA ARBETSMATERIAL ….Slutet Arbetsmaterial

13 SAMBA ARBETSMATERIAL ” Vård av enskild patient” SAMBA Processmodell Arbetsmaterial Resurslager Personal Ekonomi Kunskap Vårddok. Utrustning …

14 SAMBA En generell processmodell med tillhörande begreppsmodeller som ska kunna utgöra en nationellt enad bild över vårdprocessen. Dokumentation från SAMBA Processmodell 2003-04-30 Textdokument 2003-06-30 Resultat

15 SAMBA En generell processmodell med tillhörande begreppsmodeller som ska kunna utgöra en nationellt enad bild över vårdprocessen. Dokumentation från SAMBA Processmodell 2003-04-30 Textdokument 2003-06-30 Resultat

16 SAMBA

17


Ladda ner ppt "SAMBA Vitalis 2003-03-06 Maria Areblad Landstingets IT-enhet Landstinget i Östergötland."

Liknande presentationer


Google-annonser