Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMBA Vitalis 2003-03-06 Maria Areblad Landstingets IT-enhet Landstinget i Östergötland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMBA Vitalis 2003-03-06 Maria Areblad Landstingets IT-enhet Landstinget i Östergötland."— Presentationens avskrift:

1 SAMBA Vitalis Maria Areblad Landstingets IT-enhet Landstinget i Östergötland

2 SAMBA Projektet SAMBA Gruppen består av: 13 personer från olika landsting Region-IT, Landstinget i Östergötland och Jönköpings läns landsting Västra Götlandsregionen Stockholms läns landsting Landstinget i Värmland Region Skåne Carelink Svensk Förening för Medicinsk Informatik Örebro Universitet 3 konsulter för modelleringsstöd SAMBA, ett projekt i ITHS2-programmet

3 SAMBA Varför SAMBA? Hälso- och sjukvård med ett processorienterat arbetssätt. Nationellt enad bild av vårdprocessen ger bland annat: samma fokus för huvudprocess och stödprocesser förutsättningar för samverkan ökad kunskap hos leverantör om vård Behöver arbetsverktyg som stödjer det arbetssättet.

4 SAMBA SAMBAs fokus Kärnverksamhet att ge patienter vård Kärnverksamheten behöver stödfunktioner

5 SAMBA

6 Befintliga modeller IT-arkitektur Kvalitetsarbete Klinisk verksamhet Beställare av vård Patienten Dokumentation Samverkan ? Befintliga standarder Patienten ? Beställare av vård Klinisk verksamhet Dokumentation Kvalitetsarbete Samverkan IT-arkitektur

7 SAMBA Process Tillstånd Aktör ansvarig för processen Tillstånd Utsträckning i tiden

8 SAMBA ISO 9000:2000 (Internationella standardiseringsorganisationen) ”grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall” Definition Process SAMBA tilläggsbeskrivning för ”process ” värdehöjande för någon definierat mål någon är ansvarig har en utsträckning i tiden en tydlig start och ett tydligt slut

9 SAMBA Process - Begrepp

10 SAMBA ARBETSMATERIAL ” Vård av enskild patient” SAMBA Processmodell Arbetsmaterial

11 SAMBA ARBETSMATERIAL Starten… Arbetsmaterial

12 SAMBA ARBETSMATERIAL ….Slutet Arbetsmaterial

13 SAMBA ARBETSMATERIAL ” Vård av enskild patient” SAMBA Processmodell Arbetsmaterial Resurslager Personal Ekonomi Kunskap Vårddok. Utrustning …

14 SAMBA En generell processmodell med tillhörande begreppsmodeller som ska kunna utgöra en nationellt enad bild över vårdprocessen. Dokumentation från SAMBA Processmodell Textdokument Resultat

15 SAMBA En generell processmodell med tillhörande begreppsmodeller som ska kunna utgöra en nationellt enad bild över vårdprocessen. Dokumentation från SAMBA Processmodell Textdokument Resultat

16 SAMBA

17


Ladda ner ppt "SAMBA Vitalis 2003-03-06 Maria Areblad Landstingets IT-enhet Landstinget i Östergötland."

Liknande presentationer


Google-annonser